สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 18
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 157
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 537,800
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
21 มีนาคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
     
10  11  12  13  14  15  16 
17  18  19  20  21  22  23 
24  25  26  27  28  29  30 
31             
 กองคลัง
กองคลัง
   
  นางนริศรา สาและ
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
 
นางมยุรา นันทะไสย
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
  นางณัฐปภัสร์ แก่นแก้ว
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 
งานพัสดุและทรัพย์สิน/ฝ่ายบริหารงานคลัง
 
นายนิภพ  สุวรรณแพทย์
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน
นายแวบือราเฮง แวสะแม
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน
 
งานการเงินและบัญชี/ฝ่ายบริหารงานคลัง
นางณัฐยา ตาเละ
เจ้าหนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
นางสาวปวีนา  สุหลง
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน
นางพารีด๊ะ สะอุ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
   
นายมะซุไหนี ดอเลาะ
พนักงานขับรถยนต์
   
งานพัฒนารายได้/ฝ่ายพัฒนารายได้
นางสาวอายซาห์ ปานาวา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
นางสาวรอฮูยะ  วาเด็ง
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวคอรีเย๊าะ ดือราแม
พนักงานจ้างทั่วไป
งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน/ฝ่ายพัฒนารายได้    
 
นายยุสรี  เจ๊ะเตะ
พนักงานจ้างทั่วไป
นางเนติมา  เขียวแก้ว
พนักงานจ้างทั่วไป
 
ลูกจ้างประจำ
 
นางเจะพารีหด๊ะ อภิบาลแบ
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นายดาหะรี หะยีดอปอ
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
 

 


Engine by MAKEWEBEASY