สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 4
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 95
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 683,103
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
2 มิถุนายน 2563
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
 
10  11  12  13 
14  15  16  17  18  19  20 
21  22  23  24  25  26  27 
28  29  30         
             
 กิจกรรมประจำเดือนเมษายน 57
โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2557


 
          เทศบาลเมืองสะเตงนอกได้ตระหนักถึงความสำคัญของประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุจึงได้ร่วมสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในเทศกาลสงกรานต์ โดยร่วมกับชุมชนของแต่ละหมู่บ้านในตำบลสะเตงนอกกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุของแต่ละหมู่บ้านขึ้น เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีและความสมัครสมานสามัคคีของประชาชนในตำบลสะเตงนอก เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 10 เมษายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ วัดตรีมิตร หมู่ที่ 9 ตำบลสะเตงนอก โดยมี        ผู้สูงอายุ จำนวน 330 คน และญาติผู้สูงอายุ ประชาชน สมาชิกสสภาเทศบาลและเจ้าหน้าที่เทศบาล 670 คน รวมทั้งหมด จำนวน 1,000 คน

      
...........................................................................................................................................................................................................
โครงการเข้าสุนัตหมู่ ประจำปีการศึกษา 2557

          ช่วงเช้าวันพุธ ที่ ๓ เมษายน ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสะเตงนอก นายเกษมสันต์ สาแม นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก เป็นประธานเปิดงานพิธีเข้า  สุนัตหมู่ ประจำปี ๒๕๕๗ โดยมีสำนักการศึกษา เทศบาลเมืองสะเตงนอก เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินโครงการครั้งนี้ นอกจากนี้ภายในงานยังได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองสะเตงนอก หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ผู้นำศาสนา ตลอดจนผู้ปกครองน้องๆอเยาวชนที่เข้าร่วมพิธีสุนัตหมู่ เข้าร่วมในพิธีเปิดเป็นจำนวนมาก
          สำหรับการทำพิธีเข้าสุนัตหมู่ ครั้งนี้ มีเยาวชนทั้งจากชุมชน และโรงเรียนในพื้นที่ตำบลสะเตงนอก เข้าร่วมโครงการจำนวน ๖๕ คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ส่งเสริมในหลักการของศาสนาอิสลาม ที่เด็กผู้ชายที่นับถือศาสนาอิสลามทุกคนจะต้องเข้าสุนัต เมื่อถึงเวลาอันสมควร เพื่อสุขภาพอนามัยและรักษาความสะอาด ป้องกันโรคติดต่อ ตลอดจนเพื่อส่งเสริมความสามัคคี ความเข้าใจอันดี ระหว่างราชการกับชุมชนในท้องถิ่น
          โดยก่อนเข้าสู่พิธีเปิด ได้มีการอัญเชิญคัมภีร์อัลกุรอ่าน และขอพรจากองค์อัลลอฮ์ โดยตัวแทนผู้นำศาสนาในพื้นที่ และได้มีการบรรยายให้ความรู้ถึงความสำคัญของการสุนัตหมู่ ตลอดจนวิธีการในการเข้าสุนัตเพื่อให้น้องๆเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการรู้สึกผ่อนคลาย ไม่รู้สึกกลัวในการเข้าพิธี อีกทั้งยังได้มีการมอบผ้าโสร่งให้แก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย


Engine by MAKEWEBEASY