สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 11
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 37
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 562,901
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
20 มิถุนายน 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
      
10  11  12  13  14  15 
16  17  18  19  20  21  22 
23  24  25  26  27  28  29 
30             
 ขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร

 
หลักฐานที่ต้องใช้
1. คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอน
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต หรือรือถอน
3. สำเนาหรือภาพถ่ายโฉนดที่ดิน นส.3 ก. ฯลฯ ขนาดเท่ากับต้นฉบับ
4. หนังสือยืินยอมของเจ้าของที่ดินให้ก่อสร้างอาคารในที่ดิน หรือสำเนาสัญญาเช่าที่ดินให้ก่อสร้างอาคารในที่ดิน หรือสำเนาสัญญาเช่าที่ดิน 1 ชุด
5. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบีนยบ้านของเจ้าของที่ดิน พร้อมลงนามทุกหน้า 1 ชุด
6. แผนผังบริเวณแบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน จำนวน 3 ชุด
7. รายการคำนวณโครงสร้าง จำนวน 1 ชุด (กรณีอาคารที่ขออนุญาตเป็นอาคาร ค.ส.ล)

 


Engine by MAKEWEBEASY