สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 7
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 275
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 751,209
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
21 ตุลาคม 2563
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
    
10 
11  12  13  14  15  16  17 
18  19  20  21  22  23  24 
25  26  27  28  29  30  31 
             
 ประกาศทั้งหมด
 การปรับขยายเวลาในการให้บริการประ.. 25ธ.ค.60
 ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภา.. 25ธ.ค.60
ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่.. 25ธ.ค.60
 ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์.. 06พ.ย.60
 รายงานผลการประชุม สมัยสามัญ สมั... 06 พ.ย.60
 เรียกประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมั.. 06 พ.ย.60
 รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3. 06 พ.ย.60
 ประกาศ เรื่อง ให้ใชเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 13 ต.ค.60
 ประกาศ การแสดงเจตจำนงการบริหาร.. 21 มี.ค. 60
 ประกาศ เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ... 01 ส.ค. 60
 ประกาศ รายงานผล สมัยประชุมวิสามั.. 17 ก.ค. 60
 ประกาศ เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ ... 06 มิ.ย. 60
 ประกาศ รายงานการประชุมสภา สมัย... 09 มี.ค. 60
 ประกาศ รายงานการประชุมสภา สมัย... 09 มี.ค. 60
 ประกาศ เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ... 28 มี.ค. 60
 ประกาศ กำหนดสมัยประจำสภา ปี 60.. 14 ก.พ. 60
 ประกาศ เรียกประชุมสภา สมัยประชุม.. 16  ม.ค. 60
 ประกาศ ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีการรมสิท.. 26  ธ.ค. 59
 ประกาศ การปรับขายเวลาในการให้บริ.. 26  ธ.ค. 59
 ประกาศ ให้เจ้าของที่ดินชำระภาษีบำรุ..  26  ธ.ค. 59
 ประกาศแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.60 – .. 26  ก.ย. 59
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรา... 26  ก.ย. 59
 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา 59... 01 มี.ค. 59
  ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาล พนัก.. 30 ธ.ค.58
  ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาล พนัก.. 21 พ.ค.58
  ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อ...หน้า 1 2 15 ต.ค.58
 ประกาศมอบอำนาจให้รองนายกเทศ...  02 เม.ย.58
 ประกาศใข้แผนอัตรากำลัง 3 ปี... 01 ต.ค.57
 ประกาศกำหนดจำน...      17 ก.พ. 57  
 ประกาศให้มีการเลือ...     11 ก.พ. 57 
 ประกาศใช้แผนพัฒ...      24 ก.ย. 56
 ประกาศสภาเทศบาลเมื...  2 ม.ค. 57
 ประกาศเทศบาลเมืองส...  2 ส.ค. 56
 ประกาศเทศบาลเมืองส...  2 ส.ค. 56
 ประกาศสภาเทศบาลเมื...  14 มี.ค. 56
 ประกาศ เทศบัญญัติ เรื่...  07 ม.ค. 55

Engine by MAKEWEBEASY