สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 5
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 209
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 753,253
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
27 ตุลาคม 2563
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
    
10 
11  12  13  14  15  16  17 
18  19  20  21  22  23  24 
25  26  27  28  29  30  31 
             
 ประกาศ
17ก.ค. 63
หลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าเช้าค่าตอบแทน และค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลเมืองสะเตงนอก 4 มิ.ย. 63
ประกาศเรื่อง รับลงทะเบียนสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาทของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 1 พ.ค. 63
ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดยะลาโดยเคร่งครัด 21 เม.ย.63
 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยะลา เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 3) 21 เม.ย.63
 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองสะเตงนอก 22 ม.ค.63
 เชิญตรวจสอบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ได้ที่ สนง.เทศบาลเมืองสะเตงนอก พร้อมเอกสารสิทธิ์ (สำเนาโฉนด สำเนาบัตร ปชช สำเนาทะเบียนบ้าน) 29 พ.ย. 62
 
 ประกาศการปรับปรุงกระบวนงานตามภารกิจและการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการ ประจำปีงบประมาณ 2563 2 พ.ย. 62
 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 15 มิ.ย. 62
ประกาศมาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน 8 พ.ค. 62
ประกาศการใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลเมืองสะเตงนอก 30 เม.ย. 62
 ประกาศการปรับปรุงกระบวนงานตามภารกิจและการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 23 พ.ย. 61

Engine by MAKEWEBEASY