สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 22
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 136
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 416,334
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
18 ตุลาคม 2560
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
10  11  12  13  14 
15  16  17  18  19  20  21 
22  23  24  25  26  27  28 
29  30  31         
             
 ประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
 สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย.. 05 เม.ย.59
 ประชารัฐร่วมใจ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค... 01 ก.พ. 59
 ขยายเวลาเงินอุดหนุนเด็ก... หน้า 1 2 15 ม.ค.59
 ขอเชิญชวนร่วมเสนอโครงการ/กิจกร...
 ให้เจ้าของที่ดินชำระภาษีบำรุงท้องที่... 15 ม.ค.59
 ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการ... 15 ม.ค.59
 ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ไปรับ... 15 ม.ค.59
 ประกาศ+ใบสมัครวันลอยกระทง... 16 พ.ย.58 
 ขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระ.. 11 พ.ย.58 
  ขอเชิญร่วมโครงการอาซูรอ...  28 ต.ค. 58 
 ข้อดีข้อเสียการใช้เครื่องพ่นหมอ.. 28 ต.ค. 58 
 โครงการเงินอุดห..หน้า 1 หน้า 2 29 ก.ย. 58
 ให้ผู้สูงอายุ คนพิการ  ผู้ป่วยเอ... 21 ก.ย. 58 
 แผนการปฏิบัติงานควบคุมไข้...31 ส.ค. 58
 เตรียมความพร้อมก่อนพ่น..     31 ส.ค. 58
 ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า.. 18 ส.ค. 58
 ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา เปิด... 27 เม.ย. 58
 เลื่อนกำหนดเวลาชำระภาษีบำ... 22 เม.ย. 58
 ขอเชิญร่วมเสนอโครงการ/กิจ.... 10 มี.ค. 58
 แจ้งกำหนดการการจัดเวทีประ... 10 มี.ค. 58
 ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา เปิด... 27 เม.ย. 58 
 เลื่อนกำหนดเวลาชำระภาษีบำ... 22 เม.ย. 58
 ขอเชิญร่วมเสนอโครงการ/กิจ.... 10 มี.ค. 58
 แจ้งกำหนดการการจัดเวทีประ... 10 มี.ค. 58
 รับโอนพนักงานเทศบาล พนัก... 30 ม.ค. 58 
 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการ...  20 ม.ค. 58
 รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศ... 13 ม.ค. 58 
 ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์...  29 ธ.ค. 57
 ประกาศการปรับขยายเวลาในการให้บริการประชาชนด้านการชำระภาษี ประจำปี 2558  22 ธ.ค. 57
 ประกาศให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายเพื่อเสียภาษีป้าย 22 ธ.ค. 57
 ประกาศให้เจ้าของที่ดินชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2558  22 ธ.ค. 57
 ให้ผู้รับประเมินซื่งมีการรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 58 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 22 ธ.ค. 57

Engine by MAKEWEBEASY