สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 10
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 35
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 562,899
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
20 มิถุนายน 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
      
10  11  12  13  14  15 
16  17  18  19  20  21  22 
23  24  25  26  27  28  29 
30             
 ภาษีบำรุงท้องที่

 
ที่ดิน หมายถึง พื้นที่ดินและให้หมายความรวมถึงพื้นที่ที่เป็นภูเขา หรือที่มีน้ำด้วย
เจ้าของที่ดิน หมายถึง บุคคลหรือคณะบุคคลไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
                  * ยื่นแบบแสดงรายการ (ภ.บ.ท.5) ได้ตั้งแต่ เดือนมกราคม ถึงเมษายน ของทุกปี
                  * หากไม่ยื่นแบบแสดงรายการตามกำหนดต้องเสียเงินเพิ่ม ร้อยละ 2 ต่อเดือนของค่าภาษี
                  * หากไม่ชำระภาษีตามกำหนด ต้องเสียเงินเดิ่มร้อยละ 10 ต่อเดือนของภาษี
หลักฐานที่ต้องใช้
โฉนดที่ดิน หรือ นส.3 หรือเอาสารอื่นที่แสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน

 


Engine by MAKEWEBEASY