สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 5
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 18
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 683,026
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
2 มิถุนายน 2563
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
 
10  11  12  13 
14  15  16  17  18  19  20 
21  22  23  24  25  26  27 
28  29  30         
             
 รวมกิจกรรมทั้งหมด
ประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอกครั้งที่ 8/56 สมัยสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 1)...
 เวทีประชาคมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิทยาลัยชุมชนยะลากับเทศบาลเมือง....
 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อตรวจสอบพื้นที่เปิดกรีดยาง ตามที่รัฐบาลได้มีมาตรการช่วยเหลือ...
 รับโล่เกียรติคุณจาก นายเดชรัฐ สิมศิริ เทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้รับโล่...
 ประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีลอยกระทง บริษัทอุตสาหกรรมน้ำยางยะลา จำกัด...
 ออกตรวจข้อร้องเรียนน้ำเสีย บริษัทอุตสาหกรรมน้ำยางยะลา จำกัด...
 ประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ครั้งที่ 7/56 สมัยวิสมัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1)....
 โครงการอาหารพื้นบ้านจานเด็ด เทศกาลอาหารพื้นบ้าน จานเด็ด ปลอ...
 งานแกลงข่าว โครงการอาหารพื้นบ้านฯ จัดแถลงข่าว เทศกาลอาหารพื้นบ้าน จานเด็ด ปลอ...
 โครงการมัสยิดส่งเสริมสุขภาพ โดยเทศบาลเมืองสะเตงนอกร่วมกับกองทุนหลัก...
  บรรยายการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษย....
 โครงการอบรมบุคลากรในการเสริมสร้างคุณธรรม รื่องความเมตตา " ปราถนาดี " ปีงบประมาณ 2556... 
 กิจกรรมละศิลอด ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2556 เริ่มเวลา 17.00 น. ณ สำนักงาน ....
 เสวนา "เข้าใจ เข้าถึง อิสลาม" โครงการศาสนาความจริงที่ต้องเปิดเผย วันที่ 5 มีนาคม...
 รับมอบประกาศเกียรติคุณ วันพุธ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 56 ได้รับมอบประกาศเกียรติคุณ .... 
 อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างและใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ ระหว่างวันที่ 20-20 กุมภาพันธ์ 2556 ณ บ่อน้ำร้อนรีสอร์ท...
 Big Cleaning Day ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 56 กิจกรรมทำความสะอาดหมู่บ้าน ประจำเดือนกุมภาพันธ์... 
 ประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ครั้งที่ 2/56 สมัยสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 2) ประจำปี 56... 
 โครงการธรรมะระเบียงใจ สานสัมพันธ์ครอบครัว ดะวะห์ มัสยิดในพื้นที่ตำบลสะเตงนอก จังหวัดยะลา...
 โครงการส่งเสริมศาสนาและอนุรักษ์วิถีชีวิตชุมชน ประชุมสภา ครั้งที่ 1/56 สมัยสามัญ สมัยแรก มกราคม 56 วันพุธ ที่ 30 ม.ค. 56 เวลา 09.30 
 โครงการส่งเสริมศาสนาและอนุรักษ์วิถีชีวิตชุมชน การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกรจัดการศพตามหลักศาสนาอิสลาม เมื่อวันพุธ ที่ 23 มกราคม 56 ...
 Big Cleaning Day กิจกรรมทำความสะอาดหมู่บ้าน ประจำเดือนมกราคม เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 56 ณ หมู่ 2 และหมู่ 11 
 โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี วันอังคาร ที่ 15 มกราคม 2556 เวลา 09.00 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสะเตงนอก...
 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ทางเทศบาลเมืองสะเตงนอกได้จักกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 56 ในวันเสาร์ ที่ 12 ม.ค. 56 ณ เทศบาล....
 พิธีเปิดสำนักงาน...พีธีเปิดสำนักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลสะเตงนอก วันพุธ ที่ 26 ธันวาคม....
 Big Cleaning Day กิจกรรมทำความสะอาดหมู่บ้าน (Big Cleaning Day) ประจำเดือนธันวาคม 2555 ณ หมู่ที่ 3 บ้านเปาะยานิ....
 ประชุมสภาเทศบาล ประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ครั้งที่ 10/2555 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) วันพฤหัสบดี...
 รางวันรองชนะเลิศ อันดับ 2 โครงการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น...
 โครงการถวายพระพร...โครงการถวายพระพร 5 ธันวามหาราช (วันพ่อแห่งชาติ) วันอังคาร ที่ 4 ธันวาคม 55 ทางเทศบาลเมืองสะเตงนอก...
 ประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่1) วันพฤหัสบดี ที่ 8 พ.ย. 55 เวลา 09.30 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสะเตงนอก
 Big cleaning day ประจำเดือนตุลาคม 2555
 Big cleaning day ประจำเดือนกันยายน 2555

 


Engine by MAKEWEBEASY