สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 23
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 127
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 416,325
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
18 ตุลาคม 2560
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
10  11  12  13  14 
15  16  17  18  19  20  21 
22  23  24  25  26  27  28 
29  30  31         
             
 รายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมสภา
   ปี 2559
  - รายงานผลการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 1) ประจำปี 59
   ปี 2557
  - รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ครั้งที่  ๙/๒๕๕๗ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒  (ครั้งที่  ๑)
  - รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ครั้งที่  ๘/๒๕๕๗ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔  (ครั้งที่  ๑)
  - รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ครั้งที่  ๗/๒๕๕๗ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓  (ครั้งที่  ๓)
  - รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ครั้งที่  ๖/๒๕๕๗ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓  (ครั้งที่  ๒)
  - สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ครั้งที่  ๕/๒๕๕๗ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓  (ครั้งที่  ๑)
  - รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ครั้งที่  ๔/๒๕๕๗ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒  (ครั้งที่  ๑)
  - รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑  (ครั้งที่  ๒)
  - รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑  (ครั้งที่  ๑)
  - รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ สมัยสามัญ สมัยแรก  
   ปี 2556
  - รายงานการประชุมสภาสมัยแรก  ประจำปี 56   วันที่ 30 มกราคม 56
  - รายงานการประชุมสภา ครั้งที่ 2 ประจำปี 56  สมัยแรก  วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 56
  - รายงานการประชุมสภา ครั้งที่ 3  สมัยที่ 2  วันที่ 25 เม.ย. 56
  - รายงานการประชุมสภา ครั้งที่ 4 สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 วันที่ 25 มิถุนายน 56
  - รายงานการประชุมสภา ครั้งที่ 5  สมัยสามัญ สมัยที่ 3  วันที่ 16 สิงหาคม 56
  - รายงานการประชุมสภา ครั้งที่ 7  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่  1 วันที่ 30 กันยายน 56
   ปี 2555
  - รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอกครั้งแรก
  - รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ครั้งที่ 2 2555 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1)
  - รายงานการประชุมสภา ครั้งที่ 10 สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 3 วันที่ 6 ธันวาคม 2555
  - รายงานการประชุมสภา ครั้งที่ 9 สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ครั้งที่ 1  วันที่ 8 พฤศจิกายน  2555
  - รายงานการประชุมสภา ครั้งที่ 8 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1  วันที่ 19 กันยายน 2555
  - รายงานการประชุมสภา ครั้งที่ 7 สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 3  วันที่  2 กันยายน 2555
  - รายงานการประชุมสภา ครั้งที่ 6  สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2
  - รายงานการประชุมสภา ครั้งที่ 5 สมัยที่ 3 วัน พุธ  ที่  15 เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2555
  - รายงานการประชุมสภา ครั้งที่ 4  สมัยวิสามัญ  วันที่ 12 มิถุนายน 55
  - รายงานการประชุมสภา ครั้งที่ 3 สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 2) วัน จันทร์  ที่  30 เดือน เมษายน  พ.ศ. 2555 
  - รายงานการประชุมสภา ครั้งที่ 2 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 3 เมษายน 55
  - รายงานการประชุมสภา ครั้งแรก วันที่ 30 มีนาคม 55
  ปี 2554
  -  รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 วันที่ 13 กันยายน 2554
  -  รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) วันที่ 12 กันยายน 2554
  -  รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1  วันที่ 15 สิงหาคม 2554
  -  รายงานการประชุมสภา สมัย 2 วันที่ 30 พฤษภาคม 2554
  -  รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554
   ปี 2553
  -  รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2  วันที่ 15 ธันวาคม 53
  -  รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1  วันที่ 13 ธันวาคม 53
  -  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสะเตงนอก 7 กันยายน 53
  -  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสะเตงนอก 6 กันยายน 53
  -  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสะเตงนอก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
  -  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสะเตงนอก 23 สิงหาคม 2553
   ปี 2552
  -  รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) 28 พฤษภาคม 2552

Engine by MAKEWEBEASY