สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 2
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 138
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 659,496
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
5 เมษายน 2563
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
   
10  11 
12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25 
26  27  28  29  30     
             
 สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ตามแบบ สขร. 1
สรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปี 25602  
 ในรอบเดือน กันยายน 2562  
 ในรอบเดือน สิงหาคม 2562  
 ในรอบเดือน กรกฎาคม 2562   
 ในรอบเดือน มิถุนายน 2562  
 ในรอบเดือน พฤษภาคม 2562   
 ในรอบเดือน เมษายน 2562  
 ในรอบเดือน มีนาคม 2562  
 ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562  
 ในรอบเดือน มกราคม 2562  
 ในรอบเดือน ธันวาคม 2561  
 ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561  
 นรอบเดือน ตุลาคม 2561  
สรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปี 2560  สรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปี 2561
 ในรอบเดือน กันยายน 2560  ในรอบเดือน กันยายน 2561
 ในรอบเดือน สิงหาคม 2560  ในรอบเดือน สิงหาคม 2561
 ในรอบเดือน กรกฎาคม 2560   ในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 
 ในรอบเดือน มิถุนายน 2560  ในรอบเดือน มิถุนายน 2561
 ในรอบเดือน พฤษภาคม 2560   ในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 
 ในรอบเดือน เมษายน 2560  ในรอบเดือน เมษายน 2561
 ในรอบเดือน มีนาคม 2560  ในรอบเดือน มีนาคม 2561
 ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560  ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561
 ในรอบเดือน มกราคม 2560  ในรอบเดือน มกราคม 2561
 ในรอบเดือน ธันวาคม 2559  ในรอบเดือน ธันวาคม 2560
 นรอบเดือน พฤศจิกายน 2559  นรอบเดือน พฤศจิกายน 2560
 ในรอบเดือน ตุลาคม 2559  ในรอบเดือน ตุลาคม 2560
สรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปี 2559  สรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปี 2558 
 ในรอบเดือน กันยายน 2559  ในรอบเดือน กันยายน 2558
 ในรอบเดือน สิงหาคม 2559  ในรอบเดือน สิงหาคม 2558
 ในรอบเดือน กรกฎาคม 2559   ในรอบเดือน กรกฎาคม 2558 
 ในรอบเดือน มิถุนายน 2559  ในรอบเดือน มิถุนายน 2558
 ในรอบเดือน พฤษภาคม 2559   ในรอบเดือน พฤษภาคม 2558 
 ในรอบเดือน เมษายน 2559  ในรอบเดือน เมษายน 2558
 ในรอบเดือน มีนาคม 2559  ในรอบเดือน มีนาคม 2558
 ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2559  ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2558
 ในรอบเดือน มกราคม 2559  ในรอบเดือน มกราคม 2558
 ในรอบเดือน ธันวาคม 2558  ในรอบเดือน ธันวาคม 2557
 นรอบเดือน พฤศจิกายน 2558  ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2557
 ในรอบเดือน ตุลาคม 2558  ในรอบเดือน ตุลาคม 2557
สรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปี 2557  สรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปี 2556
 รอบเดือน กันยายน 2557  รอบเดือน กันยายน 2556
 ในรอบเดือน สิงหาคม 2557  ในรอบเดือน สิงหาคม 2556
 ในรอบเดือน กรกฎาคม 2557  ในรอบเดือน กรกฎาคม 2556
 ในรอบเดือน มิถุนายน 2557  ในรอบเดือน มิถุนายน 2556
 ในรอบเดือน พฤษภาคม 2557  ในรอบเดือน พฤษภาคม 2556
 ในรอบเดือน เมษายน 2557  ในรอบเดือน เมษายน 2556
 ในรอบเดือน มีนาคม 2557  ในรอบเดือน มีนาคม 2556
 ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2557  ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2556
 ในรอบเดือน มกราคม 2557  ในรอบเดือน มกราคม 2556
 ในรอบเดือน ธันวาคม 2556  ในรอบเดือน ธันวาคม 2555
 ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2556  ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2555
 ในรอบเดือน ตุลาคม 2556  ในรอบเดือน ตุลาคม 2555
   
สรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปี 2555 สรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปี 2554
  ในรอบเดือน กันยายน 2555  ในรอบเดือน กันยายน 2554
 ในรอบเดือน สิงหาคม 2555  ในรอบเดือน สิงหาคม 2554
 ในรอบเดือน กรกฏาคม 2555  ในรอบเดือน กรกฏาคม 2554
 ในรอบเดือน มิถุนายน 2555  ในรอบเดิอน มิถุนาคม 2554
 ในรอบเดือน พฤษภาคม 2555  ในรอบเดือน พฤษภาคม 2554
 ในรอบเดือน เมษายน 2555  ในรอบเดือน เมษายน 2554
 ในรอบเดือน มีนาคม 2555  ในรอบเดือน มีนาคม 2554
 ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2555  ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2554
 ในรอบเดือน มกราคม 2555  ในรอบเดือน มกราคม 2554
 ในรอบเดือน ธันวาคม 2554  ในรอบเดือน ธันวาคม 2553
 ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2554  ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2553
 ในรอบเดือน ตุลาคม 2554  ในรอบเดือน ตุลาคม 2553
   
สรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปี 2553 สรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปี 2552
 ในรอบเดือน กันยายน 2553  ในรอบเดือน กันยายน 2552
 ในรอบเดือน สิงหาคม 2553  ในรอบเดือน สิงหาคม 2552
 ในรอบเดือน กรกฏาคม 2553  ในรอบเดือน กรกฎาคม 2552
 ในรอบเดิอน มิถุนาคม 2553  ในรอบเดือน มิถุนายน 2552
 ในรอบเดือน พฤษภาคม 2553  ในรอบเดือน พฤษภาคม 2552
 ในรอบเดือน เมษายน 2553  ในรอบเดือน เมษายน 2552
 ในรอบเดือน มีนาคม 2553  ในรอบเดือน มีนาคม 2552
 ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2553  ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2552
 ในรอบเดือน มกราคม 2553  ในรอบเดือน มกราคม 2552
 ในรอบเดือน ธันวาคม 2552  ในรอบเดือน ธันวาคม 2551
 ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2552  ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2551
 ในรอบเดือน ตุลาคม 2552  ในรอบเดือน ตุลาคม 2551

Engine by MAKEWEBEASY