สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 22
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 147
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 537,790
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
21 มีนาคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
     
10  11  12  13  14  15  16 
17  18  19  20  21  22  23 
24  25  26  27  28  29  30 
31             
 กองช่าง
กองช่าง
นายกาแมน  อาดหมาด
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
งานสาธารณูปโภค
นายสำราญ สุหลงกูด
เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง
นายแวอาแซ  สาแล๊ะ
นายช่างโยธา
นายอาบีดดีน  เจะนะ
ผู้ช่วยช่างโยธา
นางสาวสุไฮลา  หะมะ
พนักงานจ้างทั่วไป
นายวีระศักดิ์  นวลนาค
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายอาดีนัน  โตะแว
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
นายสูดิง  บาโง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
นายอาซิ  สาแม
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวมัสปูรอ  มูเซะ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นางนูรอยน่า  กรียอ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายอิสมาแอ  ยูโซ๊ะ
พนักงานจ้างทั่วไป
นายอณัติ  พาลีเขตต์
พนักงานจ้างทั่วไป
นายอาหาหมัดซูฟียัน  มะลีลาเต๊ะ
พนักงานจ้างทั่วไป
นายอัยยุบ  มิเดง
พนักงานจ้างทั่วไป
นายมะดาโอ๊ะ  อาแยกาจิ
พนักงานจ้างทั่วไป
 
นายสะวารี  มะเส๊าะ
พนักงานจ้างทั่วไป
นายมะสาดี  มะโกะ
พนักงานจ้างทั่วไป
 
     
งานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
นายมูหัมมัดซานูซี  มาเจ๊ะมะ
นายช่างไฟฟ้า
นายอับดุลนาเซร์  เลาะหามะ
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายมะยูโซะ  เจะอาบู
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
   
  นายสสิกร ยีเส็น
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 
งานวิศวกรรม
นายช่วง  เหลืองอ่อน
พนักงานจ้างทั่วไป
นายดอเซะ  ดือราแม
พนักงานจ้างทั่วไป
นายมงคล  พรหมสุวรรณ์
พนักงานจ้างทั่วไป
งานผังเมือง
   
นายเดะมะ  ดือมานิ
ผู้ช่วยช่างสำรวจ
   
งานสถาปัตยกรรม
นางสาวอโณทัย แก้วบรรฎิฐ
นายช่างเขียนแบบ
นางยุวธิดา สองเพชรแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวรุสนี ยะผา
ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ
     
     
ลูกจ้างประจำ
   
นายกอร์เดร์  โดยี
พนักงานขับเคลื่อนจักรกลขนาดเบา
   

 


Engine by MAKEWEBEASY