สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 5
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 24
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 401,636
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
22 สิงหาคม 2560
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
  
10  11  12 
13  14  15  16  17  18  19 
20  21  22  23  24  25  26 
27  28  29  30  31     
             

 
ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล สีแยกไฟแดง ซ.12 คลองฟาตีมา ม.12 26 ก.ค. 60
ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยส่งเสริมสุข ม.9 28 มิ.ย. 60
ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยธานน้ำผึ้ง 2 ม.13 28 มิ.ย. 60
ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซ.พระอินทร์ ม.6 14 มิ.ย. 60
ก่อสร้างถนนผิวจราจร ซ.ละหาร ม.5 13 มิ.ย. 60
ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ถ. รพช.ปารามีแต-ตือเบาะ ม.8 24 เม.ย. 60
 
 ในรอบเดือน กันยายน 2560  ในรอบเดือน มีนาคม 2560
 ในรอบเดือน สิงหาคม 2560  ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560
 ในรอบเดือน กรกฎาคม 2560   ในรอบเดือน มกราคม 2560
 ในรอบเดือน มิถุนายน 2560  ในรอบเดือน ธันวาคม 2559
 ในรอบเดือน พฤษภาคม 2560   นรอบเดือน พฤศจิกายน 2559
 ในรอบเดือน เมษายน 2560  ในรอบเดือน ตุลาคม 2559
 
โครงการมหกรรมสุขภาพ ประจำปี 2560
จำนวนผู้เข้าชม 7 คน

​วันที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายสงกรานต์ ไหมชุม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ประธาน...

มอบอาคารอเนกประสงค์ ม.13
จำนวนผู้เข้าชม 9 คน

​เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม 2560 นายเกษมสันต์ สาแม นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก เป็นประธานและผู้มอบ...

ตรวจความคืบหน้าก่อสร้างสนามกีฬา ม.6
จำนวนผู้เข้าชม 10 คน

​เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายราเชลล์ ได้ผลธัญญา รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.)...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
จำนวนผู้เข้าชม 11 คน

​กองการศึกษาเทศบาลเมืองสะเตงนอก จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา...

 มหกรรมสุขภาพชุมชนตำบลสะเตงนอก.. 03 ส.ค. 60  คำสั่งแต่งตั้งรอง...          24 ก.พ. 58  ประกาศ เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ... 01 ส.ค. 60
 รับสมัครเข้าร่วมโครงการขลิบหนังหุ้มปล. 29 ก.ย. 59  คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงา...  28 ต.ค. 56  ประกาศ รายงานผล สมัยประชุมวิสามั.. 17 ก.ค. 60
 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่.. 29 ก.ย. 59  คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษา...     19 ก.ย. 56  ประกาศ เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ ... 06 มิ.ย. 60
 ให้ผู้สูงอายุ คนพิการ มาแสดงตนเพื่อ... 03 ส.ค. 59  คำสั่งมอบอำนาจให้รองนา... 19 ก.ค. 56  ประกาศ รายงานการประชุมสภา สมัย... 09 มี.ค. 60
 ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีร่างรัฐธรรมนูญ... 29 ก.ค. 59  คำสั่งมอบอำนาจให้รองปลั... 19 ก.ค. 56  ประกาศ เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ... 28 มี.ค. 60
 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกครูเทศบา. 25 ก.ค. 59  คำสั่งแต่งตั้งรองปลัดเท...     19 ก.ค. 56  ประกาศ กำหนดสมัยประจำสภา ปี 60.. 14 ก.พ. 60
 ขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิไปลงคะแ.. 19 เม.ย.59  คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเท...     19 ก.ค. 56   ประกาศ เรียกประชุมสภา สมัยประชุม.. 16  ม.ค. 60
 ดาวโหลด เอาสารอบรมวิทยากร ครู ก.. 05 เม.ย.59  คำสั่งมอบอำนาจให้ปลัดเท... 19 ก.ค. 56   ประกาศ ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีการรมสิท.. 26  ธ.ค. 59


 ประวัติ
 นโยบาย
 รายชื่ออดีตนายกเทศมนตรี

 


 แผนพัฒนาชุมชน
 รายชื่อคณะกรรมการชุมชน
 แผนที่ชุมชน

 


รายชื่อสมาชิกสภา (รายเขต)
 รูปการประชุมสภา
 ประกาศสมัยประชุมสภา
 รายงานการประชุมสภา
 


 ผลงานทางวิชาการ
 วารสาร ประจำปี


 
 
..............................................................................................................................................................................................................
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา ครั้งที่ 5/2560: 19 พ.ค. 2560 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยะลา ครั้งที่ 5/2560: 18 พ.ค. 2560 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยะลา ครั้งที่ 4/2560: 21 เม.ย. 2560 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา ครั้งที่ 4/2560: 20 เม.ย. 2560 
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินค่างานของตำแหน่งและส่วนราชการ: 20 ก.พ. 2560 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา ครั้งที่ 2/2560: 17 ก.พ. 2560 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง(ฉบับที่ 6) : 17 ม.ค. 2560 
สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา (ก.ท.จ.จังหวัดยะลา) ครั้งที่ 1/2560: 16 ม.ค. 2560    
สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดยะลา (ก.อบต.จังหวัดยะลา) ครั้งที่ 1/2560: 13 ม.ค. 2560
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง(ฉบับที่ 6) : 06 ธ.ค. 2559
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา ครั้งที่ 11/2559: 02 ธ.ค. 2559
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศ... 11 ม.ค. 2559
ประกาศ ก.อบต.จังหวัด โควต้าและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน (9): 07 ม.ค. 2559 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยะลา (ก.อบต.จังหวัดยะลา)ครั้งที่ 10/2558: 26 ต.ค. 2558 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา ครั้งที่ 10/2558: 22 ต.ค. 2558 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา ครั้งที่ 5/2558: 25 พ.ค. 2558 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยะลา (ก.อบต.จังหวัดยะลา)ครั้งที่ 5/2558: 21 พ.ค. 2558 
 

...........................................................................................................................................................................................................

 
Engine by MAKEWEBEASY