สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 10
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 148
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 441,786
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
18 กุมภาพันธ์ 2561
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
    
10 
11  12  13  14  15  16  17 
18  19  20  21  22  23  24 
25  26  27  28       
             

 
จัดซื้อสือการเรียนการสอน 07 ธ.ค. 60
จัดซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อใช้ทำถุงยังชีพแจกจ่ายผู้ประสบ... 28 พ.ย. 60
จัดซื้ดรถบรรทุกขยะ 16 พ.ย. 60
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมูซอรวมญาติ หมู่ 12 14 พ.ย. 60
อาหารเสริม (นม) 31 ต.ค. 60
รายงานผลการพิจารณากำหนดราคากลาง 02 ต.ค. 60
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก สนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึก... 02 ต.ค. 60
 
 ในรอบเดือน กันยายน 2560  ในรอบเดือน มีนาคม 2560
 ในรอบเดือน สิงหาคม 2560  ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560
 ในรอบเดือน กรกฎาคม 2560   ในรอบเดือน มกราคม 2560
 ในรอบเดือน มิถุนายน 2560  ในรอบเดือน ธันวาคม 2559
 ในรอบเดือน พฤษภาคม 2560   นรอบเดือน พฤศจิกายน 2559
 ในรอบเดือน เมษายน 2560  ในรอบเดือน ตุลาคม 2559
 
หน้าบ้าน หน้ามอง (Big Cleaning Day)
จำนวนผู้เข้าชม 20 คน

วันนี้ (24 ม.ค.61) เวลา 09.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้จัดโครง...

วันเด็กแห่งชาติ61
จำนวนผู้เข้าชม 16 คน

วันนี้ (13 ม.ค.61) ที่บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา นายเกษมสันต์ สา...

ลอยกระทง 60
จำนวนผู้เข้าชม 40 คน

เทศบาลเมืองสะเตงนอก...จัดงาน ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ณ บริเวณตลาดสดเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลเมืองสะเตงนอก ตำบลสะเตงนอก...

โครงการมหกรรมสุขภาพ ประจำปี 2560
จำนวนผู้เข้าชม 88 คน

​วันที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายสงกรานต์ ไหมชุม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ประธาน...

 รับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร... 20 พ.ย.60  คำสั่งแต่งตั้งรอง...          24 ก.พ. 58  การปรับขยายเวลาในการให้บริการประ.. 25 ธ.ค. 60
 มหกรรมสุขภาพชุมชนตำบลสะเตงนอก.. 03 ส.ค. 60  คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงา...  28 ต.ค. 56  ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภา.. 25 ธ.ค. 60
 รับสมัครเข้าร่วมโครงการขลิบหนังหุ้มปล. 29 ก.ย. 59  คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษา...     19 ก.ย. 56  ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่.. 25 ธ.ค. 60
 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่.. 29 ก.ย. 59  คำสั่งมอบอำนาจให้รองนา... 19 ก.ค. 56  ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์.. 25 ธ.ค. 60
 ให้ผู้สูงอายุ คนพิการ มาแสดงตนเพื่อ... 03 ส.ค. 59  คำสั่งมอบอำนาจให้รองปลั... 19 ก.ค. 56  รายงานผลการประชุม สมัยสามัญ สมั... 06 พ.ย.60
 ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีร่างรัฐธรรมนูญ... 29 ก.ค. 59  คำสั่งแต่งตั้งรองปลัดเท...     19 ก.ค. 56  เรียกประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมั.. 06 พ.ย.60
 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกครูเทศบา. 25 ก.ค. 59  คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเท...     19 ก.ค. 56   รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3. 06 พ.ย.60
 ขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิไปลงคะแ.. 19 เม.ย.59  คำสั่งมอบอำนาจให้ปลัดเท... 19 ก.ค. 56   ประกาศ การแสดงเจตจำนงการบริหาร.. 21 มี.ค. 60


 ประวัติ
 นโยบาย
 รายชื่ออดีตนายกเทศมนตรี

 


 แผนพัฒนาชุมชน
 รายชื่อคณะกรรมการชุมชน
 แผนที่ชุมชน

 


รายชื่อสมาชิกสภา (รายเขต)
 รูปการประชุมสภา
 ประกาศสมัยประชุมสภา
 รายงานการประชุมสภา
 


 ผลงานทางวิชาการ
 วารสาร ประจำปี


 
 
..............................................................................................................................................................................................................
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา ครั้งที่ 11/2560: 16 พ.ย. 2560 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยะลา (ก.อบต.จังหวัดยะลา) ครั้งที่ 11/2560: 16 พ.ย. 2560 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา ครั้งที่ 5/2560: 19 พ.ค. 2560 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยะลา ครั้งที่ 5/2560: 18 พ.ค. 2560 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยะลา ครั้งที่ 4/2560: 21 เม.ย. 2560 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา ครั้งที่ 4/2560: 20 เม.ย. 2560 
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินค่างานของตำแหน่งและส่วนราชการ: 20 ก.พ. 2560 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา ครั้งที่ 2/2560: 17 ก.พ. 2560 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง(ฉบับที่ 6) : 17 ม.ค. 2560 
สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา (ก.ท.จ.จังหวัดยะลา) ครั้งที่ 1/2560: 16 ม.ค. 2560    
สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดยะลา (ก.อบต.จังหวัดยะลา) ครั้งที่ 1/2560: 13 ม.ค. 2560
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง(ฉบับที่ 6) : 06 ธ.ค. 2559
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา ครั้งที่ 11/2559: 02 ธ.ค. 2559
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศ... 11 ม.ค. 2559
ประกาศ ก.อบต.จังหวัด โควต้าและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน (9): 07 ม.ค. 2559 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยะลา (ก.อบต.จังหวัดยะลา)ครั้งที่ 10/2558: 26 ต.ค. 2558 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา ครั้งที่ 10/2558: 22 ต.ค. 2558 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา ครั้งที่ 5/2558: 25 พ.ค. 2558 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยะลา (ก.อบต.จังหวัดยะลา)ครั้งที่ 5/2558: 21 พ.ค. 2558 
 

...........................................................................................................................................................................................................

 
Engine by MAKEWEBEASY