สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 16
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 246
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 457,466
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
24 เมษายน 2561
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
10  11  12  13  14 
15  16  17  18  19  20  21 
22  23  24  25  26  27  28 
29  30           
             

 
จัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบะเอนกประสงค์  20 มี.ค. 61
ซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 60-6077 ยะลา... 13 ก.พ. 61
ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยมุสลิมปอเนาะ-ตะ.. 06 ก.พ. 61
บุกเบิกถนนหินคลุก ระหว่างซอยปีตูสะโน-ซอยบาโงตือเงาะ(โรง... 06 ก.พ. 61
ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนิบงบารู 8 ม.7  06 ก.พ. 61
ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนมลายูบางกอก-พงยือ... 06 ก.พ. 61
 
 ในรอบเดือน กันยายน 2560  ในรอบเดือน มีนาคม 2560
 ในรอบเดือน สิงหาคม 2560  ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560
 ในรอบเดือน กรกฎาคม 2560   ในรอบเดือน มกราคม 2560
 ในรอบเดือน มิถุนายน 2560  ในรอบเดือน ธันวาคม 2559
 ในรอบเดือน พฤษภาคม 2560   นรอบเดือน พฤศจิกายน 2559
 ในรอบเดือน เมษายน 2560  ในรอบเดือน ตุลาคม 2559
 
พิธีปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดสะเตงนอกคัพครั้งที่ 18
จำนวนผู้เข้าชม 8 คน

​วันที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 17.30 น.นายเกษมสันต์ สาแม นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก พร้อมทั้ง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และกำนัน...

พิธ๊เปิดการแข่งขันกีฬาต้าน...
จำนวนผู้เข้าชม 59 คน

​เมื่อเวลา 16.00 น. วันศุกร์ ที่ 16 มีนาคม 2561 ที่สนามกีฬาระดับอำเภอ หมู่ที่ 8 ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา ...

หน้าบ้าน หน้ามอง (Big Cleaning Day)
จำนวนผู้เข้าชม 74 คน

วันนี้ (24 ม.ค.61) เวลา 09.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้จัดโครง...

วันเด็กแห่งชาติ61
จำนวนผู้เข้าชม 78 คน

วันนี้ (13 ม.ค.61) ที่บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา นายเกษมสันต์ สา...

 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการรณรงค์ฉีดวัค... 19 เม.ย. 61  คำสั่งแต่งตั้งรอง...          24 ก.พ. 58  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำ... 20 ก.พ. 61
 โครงการอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษ์โลก... 20 ก.พ. 61  คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงา...  28 ต.ค. 56  การปรับขยายเวลาในการให้บริการประ.. 25 ธ.ค. 60
 รับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร... 20 พ.ย.60  คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษา...     19 ก.ย. 56  ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภา.. 25 ธ.ค. 60
 มหกรรมสุขภาพชุมชนตำบลสะเตงนอก.. 03 ส.ค. 60  คำสั่งมอบอำนาจให้รองนา... 19 ก.ค. 56  ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่.. 25 ธ.ค. 60
 รับสมัครเข้าร่วมโครงการขลิบหนังหุ้มปล. 29 ก.ย. 59  คำสั่งมอบอำนาจให้รองปลั... 19 ก.ค. 56  ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์.. 25 ธ.ค. 60
 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่.. 29 ก.ย. 59  คำสั่งแต่งตั้งรองปลัดเท...     19 ก.ค. 56  รายงานผลการประชุม สมัยสามัญ สมั... 06 พ.ย.60
 ให้ผู้สูงอายุ คนพิการ มาแสดงตนเพื่อ... 03 ส.ค. 59  คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเท...     19 ก.ค. 56   เรียกประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมั.. 06 พ.ย.60
 ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีร่างรัฐธรรมนูญ... 29 ก.ค. 59  คำสั่งมอบอำนาจให้ปลัดเท... 19 ก.ค. 56   รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3. 06 พ.ย.60


 ประวัติ
 นโยบาย
 รายชื่ออดีตนายกเทศมนตรี

 


 แผนพัฒนาชุมชน
 รายชื่อคณะกรรมการชุมชน
 แผนที่ชุมชน

 


รายชื่อสมาชิกสภา (รายเขต)
 รูปการประชุมสภา
 ประกาศสมัยประชุมสภา
 รายงานการประชุมสภา
 


 ผลงานทางวิชาการ
 วารสาร ประจำปี


 
 
..............................................................................................................................................................................................................
สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา (ก.ท.จ.ยะลา) ครั้งที่ 3/2561: 23 มี.ค. 2561 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยะลา (ก.อบต.จังหวัดยะลา) ครั้งที่ 3/2561: 23 มี.ค. 2561
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา ครั้งที่ 11/2560: 16 พ.ย. 2560 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยะลา (ก.อบต.จังหวัดยะลา) ครั้งที่ 11/2560: 16 พ.ย. 2560 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา ครั้งที่ 5/2560: 19 พ.ค. 2560 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยะลา ครั้งที่ 5/2560: 18 พ.ค. 2560 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยะลา ครั้งที่ 4/2560: 21 เม.ย. 2560 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา ครั้งที่ 4/2560: 20 เม.ย. 2560 
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินค่างานของตำแหน่งและส่วนราชการ: 20 ก.พ. 2560 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา ครั้งที่ 2/2560: 17 ก.พ. 2560 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง(ฉบับที่ 6) : 17 ม.ค. 2560 
สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา (ก.ท.จ.จังหวัดยะลา) ครั้งที่ 1/2560: 16 ม.ค. 2560    
สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดยะลา (ก.อบต.จังหวัดยะลา) ครั้งที่ 1/2560: 13 ม.ค. 2560
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง(ฉบับที่ 6) : 06 ธ.ค. 2559
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา ครั้งที่ 11/2559: 02 ธ.ค. 2559
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศ... 11 ม.ค. 2559
ประกาศ ก.อบต.จังหวัด โควต้าและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน (9): 07 ม.ค. 2559 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยะลา (ก.อบต.จังหวัดยะลา)ครั้งที่ 10/2558: 26 ต.ค. 2558 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา ครั้งที่ 10/2558: 22 ต.ค. 2558 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา ครั้งที่ 5/2558: 25 พ.ค. 2558 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยะลา (ก.อบต.จังหวัดยะลา)ครั้งที่ 5/2558: 21 พ.ค. 2558 
 

...........................................................................................................................................................................................................

 
Engine by MAKEWEBEASY