สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 2
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 41
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 395,966
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
23 กรกฎาคม 2560
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
      
10  11  12  13  14  15 
16  17  18  19  20  21  22 
23  24  25  26  27  28  29 
30  31           

 
ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยส่งเสริมสุข ม.9 28 มิ.ย. 60
ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยธานน้ำผึ้ง 2 ม.13 28 มิ.ย. 60
ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซ.พระอินทร์ ม.6 14 มิ.ย. 60
ก่อสร้างถนนผิวจราจร ซ.ละหาร ม.5 13 มิ.ย. 60
ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ถ. รพช.ปารามีแต-ตือเบาะ ม.8 24 เม.ย. 60
ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซ.เปาะเฮง ม.4 24 เม.ย. 60
 
 ในรอบเดือน กันยายน 2560  ในรอบเดือน มีนาคม 2560
 ในรอบเดือน สิงหาคม 2560  ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560
 ในรอบเดือน กรกฎาคม 2560   ในรอบเดือน มกราคม 2560
 ในรอบเดือน มิถุนายน 2560  ในรอบเดือน ธันวาคม 2559
 ในรอบเดือน พฤษภาคม 2560   นรอบเดือน พฤศจิกายน 2559
 ในรอบเดือน เมษายน 2560  ในรอบเดือน ตุลาคม 2559
 
โครงการส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจในเดือนรอมฎอน
จำนวนผู้เข้าชม 19 คน

เทศบาลเมืองสะเตงนอก จังหวัดยะลา จัดกิจกรรมในโครงการส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจในเดือนรอมฎอน เพื่อ...

พิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
จำนวนผู้เข้าชม 121 คน

​เทศบาลเมืองสะเตงนอก จัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
เทศบาลเมืองสะเตงนอก จัดประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เพื่อขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ตาม...

โครงการอบรมจริยธรรมภาคฤดูร้อน ๖๐
จำนวนผู้เข้าชม 142 คน

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ นายเกษมสันต์ สาแม นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการ...

โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย
จำนวนผู้เข้าชม 132 คน

เทศบาลเมืองสะเตงนอก จัดโครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายเยาวชนมุสลิม ประจำปี ๒๕๖๐ ตามหลักศาสนา...

 รับสมัครเข้าร่วมโครงการขลิบหนังหุ้มปล. 29 ก.ย. 59  คำสั่งแต่งตั้งรอง...          24 ก.พ. 58  ประกาศ เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ ... 06 มิ.ย. 60
 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่.. 29 ก.ย. 59  คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงา...  28 ต.ค. 56  ประกาศ รายงานการประชุมสภา สมัย... 09 มี.ค. 60
 ให้ผู้สูงอายุ คนพิการ มาแสดงตนเพื่อ... 03 ส.ค. 59  คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษา...     19 ก.ย. 56  ประกาศ เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ... 28 มี.ค. 60
 ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีร่างรัฐธรรมนูญ... 29 ก.ค. 59  คำสั่งมอบอำนาจให้รองนา... 19 ก.ค. 56  ประกาศ กำหนดสมัยประจำสภา ปี 60.. 14 ก.พ. 60
 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกครูเทศบา. 25 ก.ค. 59  คำสั่งมอบอำนาจให้รองปลั... 19 ก.ค. 56  ประกาศ เรียกประชุมสภา สมัยประชุม.. 16  ม.ค. 60
 ขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิไปลงคะแ.. 19 เม.ย.59  คำสั่งแต่งตั้งรองปลัดเท...     19 ก.ค. 56  ประกาศ ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีการรมสิท.. 26  ธ.ค. 59
 ดาวโหลด เอาสารอบรมวิทยากร ครู ก.. 05 เม.ย.59  คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเท...     19 ก.ค. 56   ประกาศ การปรับขายเวลาในการให้บริ.. 26  ธ.ค. 59
 สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย.. 01 ก.พ. 59  คำสั่งมอบอำนาจให้ปลัดเท... 19 ก.ค. 56   ประกาศ ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดง... 26  ธ.ค. 59


 ประวัติ
 นโยบาย
 รายชื่ออดีตนายกเทศมนตรี

 


 แผนพัฒนาชุมชน
 รายชื่อคณะกรรมการชุมชน
 แผนที่ชุมชน

 


รายชื่อสมาชิกสภา (รายเขต)
 รูปการประชุมสภา
 ประกาศสมัยประชุมสภา
 รายงานการประชุมสภา
 


 ผลงานทางวิชาการ
 วารสาร ประจำปี


 
 
..............................................................................................................................................................................................................
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา ครั้งที่ 5/2560: 19 พ.ค. 2560 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยะลา ครั้งที่ 5/2560: 18 พ.ค. 2560 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยะลา ครั้งที่ 4/2560: 21 เม.ย. 2560 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา ครั้งที่ 4/2560: 20 เม.ย. 2560 
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินค่างานของตำแหน่งและส่วนราชการ: 20 ก.พ. 2560 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา ครั้งที่ 2/2560: 17 ก.พ. 2560 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง(ฉบับที่ 6) : 17 ม.ค. 2560 
สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา (ก.ท.จ.จังหวัดยะลา) ครั้งที่ 1/2560: 16 ม.ค. 2560    
สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดยะลา (ก.อบต.จังหวัดยะลา) ครั้งที่ 1/2560: 13 ม.ค. 2560
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง(ฉบับที่ 6) : 06 ธ.ค. 2559
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา ครั้งที่ 11/2559: 02 ธ.ค. 2559
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศ... 11 ม.ค. 2559
ประกาศ ก.อบต.จังหวัด โควต้าและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน (9): 07 ม.ค. 2559 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยะลา (ก.อบต.จังหวัดยะลา)ครั้งที่ 10/2558: 26 ต.ค. 2558 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา ครั้งที่ 10/2558: 22 ต.ค. 2558 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา ครั้งที่ 5/2558: 25 พ.ค. 2558 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยะลา (ก.อบต.จังหวัดยะลา)ครั้งที่ 5/2558: 21 พ.ค. 2558 
 

...........................................................................................................................................................................................................

 
Engine by MAKEWEBEASY