www.northlightcenter.com

www.northlightcenter.com

ผู้เยี่ยมชม

ithailand@live.com

  เด็กพิเศษ ออติสติก เด็กไม่ได้ยิน เด็กหูอื้อ เด็กหูหนวก ศูนย์เพื่อเด็กพิเศษแสงเหนือ (622 อ่าน)

6 ส.ค. 2556 13:08

ศูนย์มอบบริการการจัดสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา กระตุ้น และส่งเสริมศักยภาพให้กับเด็กที่มีปัญหาการได้ยิน การสื่อสาร และเด็กที่มีความต้องการพิเศษอื่นๆ ให้สามารถนำศักยภาพเหล่านั้นมาพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ ทั้งการสื่อสาร สังคมและ การเรียนรู้ โดยใช้วิธีการบำบัดและการสอนที่มีการวางแผนและให้การบำบัด รักษาที่มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการให้บริการที่เหมาะสมกับเด็กแต่ละคน รวมถึงการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและผู้ดูแลเพื่อให้การรักษามีประสิทธิผลมากที่สุด
1. การให้คำปรึกษาเบื้องต้น การคัดกรองและการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ
เริ่มต้นจากการสัมภาษณ์ ซักประวัติ และตอบคำถามจากแบบประเมิน
มอบการประเมินโดยตรง
มอบแนวทางการรักษา /บำบัด/การช่วยเหลือ

2. มอบการบริการบำบัด /ฟื้นฟู และบริการความรู้ทางวิชาการโปรแกรมการให้คำปรึกษา ประเมิน บำบัด ฟื้นฟู และความรู้ทาง
ห วิชาการ ประกอบด้วย
- โปรแกรมการให้บริการด้านจิตวิทยา
โดยให้การคัดกรองเบื้องต้นเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ์ ความฉลาดทางจริยธรรม และความ ฉลาดในการเล่น เพื่อพิจารณาถึงปัญหาของเด็กแต่ละคนและวางแผนในการพัฒนาทักษะในการเรียนรู้ อารมณ์และทักษะทางสังคมให้เหมาะสมกับวัย
รับประเมินมอบบริการให้คำปรึกษา
การวางแผนการรักษา
บริการฟื้นฟูทางจิตวิทยา
โปรแกรมศิลปะเพื่อพัฒนาทักษะทางอารมณ์ สังคม จินตนาการความคิดสร้างสรรค์ ความอดทนอดกลั้น ส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาและการพูดทั้งทางตรงและทางอ้อม
การจัดกลุ่มสังคมด้านครอบครัว
การประเมินด้าน IQ
โปรแกรมพัฒนา EQ, MQ, PQ ความคิดสร้างสรรค์
โปรแกรมให้คำปรึกษาการควบคุมตนเอง และพฤติกรรมบำบัด

- โปรแกรมกิจกรรมบำบัด
ให้บริการการประเมินทั้งแบบมาตรฐานต่างประเทศและแบบประเมินคร่าวๆ เพื่อพิจารณาโปรแกรมที่เหมาะสมกับเด็กแต่ละคนและเพื่อวางแผนการรักษาที่เหมาะสมกับระดับความสามารถ จะมีการประเมินอย่างต่อเนื่องในขณะที่เด็กอยู่ในโปรแกรมการรักษาเพื่อประเมินความก้าวหน้าและประสิทธิภาพในการรักษา นอกจากนี้การประเมินอย่างเต็มรูปแบบจะถูกนำมาใช้เพื่อพิจารณาความพร้อม เมื่อเด็กจะออกจากโปรแกรมการรักษาทางกิจกรรมบำบัด

รับประเมิน ตั้งเป้าประสงค์และวางแผนการรักษา
มอบบริการฟื้นฟูทางกิจกรรมบำบัด และให้คำปรึกษา
จัดโปรแกรมการฝึกสอนพฤติกรรม ทอนย่อยกิจกรรมที่นำมาใช้ในสังคม การสื่อสาร และชีวิตประจำวัน
การใช้โปรแกรม Sensory Integration (SI) เพื่อการประมวลผลระบบประสาทอย่างเหมาะสม
จัดโปรแกรมส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่ /เล็ก การวางแผนการเคลื่อนไหวความคิด การช่วยเหลือตนเอง
การเล่นที่เหมาะสมกับวัย
โปรแกรมพิเศษ
ส่งเสริมพัฒนาการเขียน
สอนพฤติกรรมที่เหมาะสม

- โปรแกรมการฝึกฟัง ฝึกพูด
ให้การประเมินพัฒนาการทางภาษาเบื้องต้นในเด็ก เพื่อการตั้งเป้าประสงค์และวางแผนการสอนฝึกฟัง ฝึกพูดที่สอดคล้องกับระดับพัฒนาการ รวมถึงการวางแผนร่วมกับผู้ปกครองทำให้การฝึกฟัง ฝึกพูดมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

รับประเมิน และมอบบริการให้คำปรึกษา
การวางแผนการรักษาโปรแกรมการบำบัดแบบเดี่ยวและกลุ่ม
พัฒนาการใช้ภาษาและสื่อสารโดยใช้เทคนิคพิเศษที่เรียกว่า Auditory-Verbal Therapy.

- โปรแกรมการศึกษาพิเศษ
ให้การประเมินเพื่อจัดทำโปรแกรมการเรียนเฉพาะบุคคล (IEP) และจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ วิธีการสอน และการรักษาอื่นๆอย่างเป็นระบบเพื่อช่วยให้เด็กที่ได้เข้าร่วมโปรแกรมนั้นสามารถตอบสนองต่อความต้องการของตนเองและอยู่ร่วมในชุมชนได้

รับประเมิน และมอบบริการให้คำปรึกษา
การวางแผนการรักษา
โปรแกรมการสอนแบบเดี่ยวและกลุ่มในด้านวิชาการต่างๆ
โปรแกรมสอนก่อนวัยเรียน
โปรแกรมสอนเดี่ยว -กลุ่มเพื่อเรียนรู้สถานการณ์จำลองห้องเรียนจริง
สอนการคำนวณ การอ่าน และกระบวนการความคิด

- โปรแกรมพิเศษอื่นๆ
โปรแกรมด้านการเตรียมความพร้อม
โปรแกรมด้านดนตรีบำบัด
โปรแกรมเพื่อพัฒนาการเขียน
โปรแกรมพัฒนาพื้นฐานการใช้ชีวิตในสังคม
โปรแกรมการให้บริการนอกสถานที่
โปรแกรมการอบรมผู้ปกครองและผู้ดูแล
โปรแกรมช่วงปิดเทอม

สนใจสอบถาม ข้อมูลได้ที่ ศูนย์เพื่อเด็กพิเศษแสงเหนือ
116/6 ถนนพระรามหก ซอย 39 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพ 10400• โทร. +66-2-271-4455 แฟกซ์. +66-2-271-0222
http://www.northlightcenter.com http://www.intimexhearing.com http://specialneedsthailand.com

118.175.32.120

www.northlightcenter.com

www.northlightcenter.com

ผู้เยี่ยมชม

ithailand@live.com

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้