narumol khojunta

narumol khojunta

ผู้เยี่ยมชม

570000narumol@gmail.com

  จดจำง่าย(แนวข้อสอบ) เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง กรมท่าอากาศยาน (322 อ่าน)

17 ต.ค. 2560 11:32

[size=14pt]เอกสารเพื่ออ่านสอบ กรมท่าอากาศยาน ((อัพเดทใหม่ล่าสุด))
หนังสือสอบ กรมท่าอากาศยาน (ทุกตำแหน่ง)
มีแนวข้อสอบพร้อมเฉลย NEW !!
สนใจสอบถามที่ ID Line 0846793300 หรือ @kyx1727x (มี@)
(( รวบรวมแนวข้อสอบเก่าๆที่ออกบ่อยของแต่ละปีมาไว้เล่มล่าสุด ))
##สรุปเนื้อหาอ่านเข้าใจง่าย (ครอบคลุม)
##ปรับปรุงเนื้อหาใหม่ เพื่อใช้สอบปี 60
##ฉบับพร้อมอ่านสอบ ติวเนื้อหาสอบ เน้นคุณภาพ
##แนวข้อสอบจากสนามสอบจริง แนวข้อสอบพร้อมเฉลย
[/size]

นายช่างโยธา

เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี[size=14pt]กรมท่าอากาศยาน[/size] [size=12pt]รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ (178 อัตรา) รับสมัครด้วยตนเอง วันที่ 4 - 13 ต.ค.60
1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ขนส่ง (ด้านประชาสัมพันธ์) 20 อัตรา
2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 30 อัตรา
3. ตำแหน่ง นายช่างโยธา 31 อัตรา
4. ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกล 25 อัตรา
5. ตำแหน่ง พนักงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน 6 อัตรา
6. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย 30 อัตรา
[size=14pt]7. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง 36 อัตรา
[/size]
[size=14pt]ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่[/size] http://xn--12cab9flb5ckf7co0bg9debbc6w5fpa.blogspot.com/2017/09/178-4-13-60.html
[size=14pt]แนวข้อสอบ[/size] https://sites.google.com/site/krmthaxakasyan/
[size=14pt]สนับสนุนโดย[/size] http://www.testbook-shop.com/b/108
[size=14pt]กดติดตามข่าวเปิดสอบที่นี่[/size] https://www.facebook.com/Sheetchula-0929830054-1203008649711320/
[size=14pt]สอบถามเพิ่มเติมที่[/size] ID Line 0846793300 หรือ @kyx1727x (มี@)

[size=14pt]แนวข้อสอบ นายช่างโยธา กรมท่าอากาศยาน
[/size]
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมท่าอากาศยาน
2 แนวข้อสอบกรมท่าอากาศยาน
3 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
4 แนวข้อสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
5 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
6 ระเบียบการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2537
7 แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2537
8 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
9 ความรู้เกี่ยวกับการสำรวจและการเขียนแบบ
10 การวางแผนงานก่อสร้าง
11 การเตรียมงานก่อสร้าง
12 ความรู้เกี่ยวกับงานโยธา
13 แนวข้อสอบงานด้านโยธา
MP3 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522

[size=14pt]แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง กรมท่าอากาศยาน
[/size]
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมท่าอากาศยาน
2 แนวข้อสอบกรมท่าอากาศยาน
3 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการดับเพลิง กู้ภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
5 ความรู้เบื้องต้นและนิยามอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม
6 แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัย
7 สรุป+แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
8 ข้อสอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
9 การรักษาความปลอดภัยด้านการบิน และ ภัยคุกคามก่อการร้าย ที่มีผลต่อการบิน
10 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการบิน
11 แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ (English Test)
12 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
13 แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (office)
14 การเตรียมตัวสอบภาค ค. กรมท่าอากาศยาน
MP3 - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

[size=14pt]แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กรมท่าอากาศยาน
[/size]
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมท่าอากาศยาน
2 แนวข้อสอบกรมท่าอากาศยาน
3 สรุป+แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
4 ความรู้เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี
5 สรุประบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS
6 สรุปแนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548
7 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง 2551
8 สรุปพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
9 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และแก้ไขเพิ่มเติม
10 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการบิน
11 แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ (English Test)
12 แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (office)
13 แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ชุด 1
14 แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ชุด 2
MP3 - หลักการบัญชีเบื้องต้น
-------------------------------------------------------------------------
[size=14pt]การเปิดสอบของหน่วยงาน สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของหน่วยงาน การเตรียม
ความพร้อมในการสอบเข้ารับราชการและทำงานของหน่วยงาน ก็ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง
ดังนั้นการหาคู่มือเตรียมสอบก็เป็นกุญแจสำคัญเช่นกัน
แอดมินขอแนะนำคู่มือสอบแนวข้อสอบหน่วยงาน ใหม่ล่าสุด
รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ มีสรุปเนื้อหาและแนวข้อสอบที่ออกบ่อยพร้อมเฉลย
// อัพเดทใหม่ล่าสุด // พร้อมอ่าน พร้อมสอบ //
[/size]

-----------------------------------------------------------------------
### ศูนย์หนังสือสอบ sheetchula ###
###จำหน่าย แนวข้อสอบ งานราชการ อัพเดทใหม่ล่าสุด ###
##อ่านง่าย เข้าใจเร็ว ครบ ตรงประเด็น ##
###รวบรวมแนวข้อสอบ เด็ด ๆ !! ###
[size=14pt]###สนใจแนวข้อสอบ ติดต่อ ID Line 0846793300 หรือ @kyx1727x (มี@ด้วยคะ)
[/size]

[size=14pt]มี 3 แบบให้เลือก
[/size]
1 File [ PDF ] สามารถปริ้นอ่านได้ จัดส่งภายใน 1-3 ชม. ราคา 409 บาท
2 หนังสือ+MP3 ( พรบ.เพิ่มเติม) หรือ (แนวข้อสอบเด็ดๆ ) จัดส่ง EMS รอรับ 1-3 วัน ราคา 799 บาท
3 หนังสือ+MP3 บรรยายแนวข้อสอบ สามารถฟังในรถหรือ CD ที่บ้านได้ เข้าใจง่ายสุดๆ ราคา 1,500 บาท
ลูกค้าสามารถโอนเงิน และแจ้งสลีปมาได้เลยคะ
ธนาคารกสิกรไทย เลขบัญชี 100-2-69593-2
ชื่อบัญชี นส.นฤมล ค้อจันทา
ธนาคารไทยพานิชย์ เลขบัญชี 160-4-03134-4
ชื่อบัญชี นส.นฤมล ค้อจันทา
ธนาคารธนชาต เลขบัญชี 177-2-11838-9
ชื่อบัญชี นส.นฤมล ค้อจันทา
ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 986-0-81782-0
ชื่อบัญชี นส.นฤมล ค้อจันทา
ธนาคารกรุงเทพ เลขบัญชี 181-5-08058-3
ชื่อบัญชี นส.นฤมล ค้อจันทา
พร้อมเพย์เบอร์โทร 0846793300 นส.นฤมล ค้อจันทา
ขอบคุณลูกค้าทุกท่าน เป็นกำลังใจข้อให้สอบผ่านนะคะ
[size=14pt]แจ้งสลีปการโอน มาทางไลน์ ID 0846793300 หรือ ID 0929830054 ได้เลยจ้า
[/size]

>>มีสรุปเนื้อหาทั้งหมด และรวบรวมแนวข้อสอบเด็ดๆ จำนวน 200-250 หน้า<<
// รวบรวมโดยผู้เชี่ยวชาญ // รวมข้อสอบเด็ดๆ จากห้องสอบจริง //
** โปรดระวังพวกซื้อไป ขายต่อ ข้อมูลจะไม่อัพเดต !!!! **
**แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย อัพเดทใหม่ล่าสุด (ทุกปี) **
**ชุดติวพิเศษ บรรยายแนวข้อสอบ จากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ**
*** ห้ามพลาด !! รวมแนวข้อสอบเด็ดๆ โดนๆ ***
** หนังสือสอบ คุณภาพ อ่านเพื่อเตรียมตัวสอบ **
***ข้อสอบ อัพเดทใหม่ รีวิวลูกค้า เพียบ !! ***
***สรุปเนื้อหา เด็ดๆ ข้อสอบ เด็ดๆ พิเศษเพื่อลูกค้าทุกท่าน***[/size]

[size=14pt]สอบถามแนวข้อสอบที่[/size] https://line.me/R/ti/p/%40kyx1727x

[size=14pt]((เป็นกำลังใจขอให้ลูกค้าทุกท่าน สอบผ่าน ขอให้โชคดีในการสอบคะ))
[/size]


[size=48pt]ผลงานลูกค้า
[/size]184.22.84.228

narumol khojunta

narumol khojunta

ผู้เยี่ยมชม

570000narumol@gmail.com

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
กรุณากรอกตัวเลขผลลัพธ์จากด้านบน
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้