narumol khojunta

narumol khojunta

ผู้เยี่ยมชม

570000narumol@gmail.com

  +แนวข้อสอบ+มาใหม่ สารบรรณ กองบัญชาการกองทัพไทย ปี60-61 (312 อ่าน)

24 พ.ย. 2560 21:38

[size=14pt]เอกสารเพื่ออ่านสอบ กองบัญชาการกองทัพไทย ((อัพเดทใหม่ล่าสุด))
หนังสือสอบ กองบัญชาการกองทัพไทย
มีแนวข้อสอบพร้อมเฉลย NEW !!
สนใจสอบถามที่ ID Line 0846793300 หรือ @kyx1727x (มี@)
(( รวบรวมแนวข้อสอบเก่าๆที่ออกบ่อยของแต่ละปีมาไว้เล่มล่าสุด ))
##สรุปเนื้อหาอ่านเข้าใจง่าย (ครอบคลุม)
##ปรับปรุงเนื้อหาใหม่ เพื่อใช้สอบปี 60
##ฉบับพร้อมอ่านสอบ ติวเนื้อหาสอบ เน้นคุณภาพ
##แนวข้อสอบจากสนามสอบจริง แนวข้อสอบพร้อมเฉลย
[/size][size=14pt]กองบัญชาการกองทัพไทย[/size] [size=12pt]รับสมัครสอบเข้ารับราชการ และเป็นพนักงานราชการ (137 อัตรา) สมัครทางอินเทอร์เน็ต วันที่ 20 พ.ย. - 1 ธ.ค.60
- นายทหารสัญญาบัตร 7 อัตรา
1. กลุ่มตำแหน่งวิศวกรรมโยธา จำนวน 3 อัตรา (ชาย/หญิง)
2. กลุ่มตำแหน่งอาจารย์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา (ชาย)
3. กลุ่มตำแหน่งอาจารย์คณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา (ชาย)
4. กลุ่มตำแหน่งอาจารย์ภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา (ชาย/หญิง)
- นายทหารประทวน 14 อัตรา
1. กลุ่มตำแหน่งพลขับ จำนวน 14 อัตรา (ชาย)
- พนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตร 25 อัตรา
1. กลุ่มตำแหน่งการเงิน จำนวน 7 อัตรา (ชาย)
2. กลุ่มตำแหน่งการเงิน จำนวน 4 อัตรา (ชาย/หญิง)
3. กลุ่มตำแหน่งการข่าว จำนวน 5 อัตรา (ชาย/หญิง)
4. กลุ่มตำแหน่งบรรณารักษ์ จำนวน 2 อัตรา (ชาย/หญิง)
5. กลุ่มตำแหน่งคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา (ชาย/หญิง)
6. กลุ่มตำแหน่งวิศวกรรมโทรคมนาคม จำนวน 1 อัตรา (ชาย)
7. กลุ่มงานอนุศาสนาจารย์ จำนวน 1 อัตรา (ชาย)
8. กลุ่มตำแหน่งรัฐศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา (ชาย/หญิง)
9. กลุ่มตำแหน่งสาขาเทคโนโลยีการพิมพ์ จำนวน 1 อัตรา (ชาย/หญิง)
10. กลุ่มตำแหน่กราฟิกมัลติมีเดีย จำนวน 1 อัตรา (ชาย/หญิง)
11. กลุ่มตำแหน่งนายทหารพยาบาล จำนวน 1 อัตรา (ชาย/หญิง)
- พนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนายทหารประทวน 91 อัตรา
1. กลุ่มตำแหน่งสารบรรณ จำนวน 20 อัตรา (ชาย)
[size=14pt]2. กลุ่มตำแหน่งสารบรรณ จำนวน 26 อัตรา (ชาย/หญิง)
[/size]
3. กลุ่มตำแหน่งการเงินและงบประมาณ จำนวน 8 อัตรา (ชาย)
4. กลุ่มตำแหน่งการเงินและงบประมาณ จำนวน 18 อัตรา (ชาย/หญิง)
5. กลุ่มตำแหน่งคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 อัตรา (ชาย)
6. กลุ่มตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทันตกรรม จำนวน 1 อัตรา (ชาย/หญิง)
7. กลุ่มตำแหน่งการสัตว์ จำนวน 7 อัตรา (ชาย)
8. กลุ่มตำแหน่งช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา (ชาย/หญิง)
9. กลุ่มตำแหน่งช่างเครื่องยนต์ จำนวน 2 อัตรา (ชาย)
[size=14pt]เช็ครายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่[/size] http://perdsobsure.blogspot.com/2017/11/137-20-1-60.html
[size=14pt]คลิกเพื่อดูแนวข้อสอบที่ [/size]http://www.testbook-shop.com/b/120
[size=14pt]ดูเพิ่มเติมที่นี่[/size] https://sites.google.com/site/naewkhxsxbrachkarrathwisahkic/hnangsux-sxb-kxng-baychakar-kxngthaph-thiy
[size=14pt]กดติดตามข่าวเปิดสอบที่[/size] https://www.facebook.com/Sheetchula-0929830054-1203008649711320/
[size=14pt]สอบถามแนวข้อสอบที่ ID Line 0846793300 หรือ @kyx1727x (มี@)
[/size]

[size=18pt]แนวข้อสอบ ทหารประทวน
[/size]
[size=14pt]25A01 กลุ่มงานสารบรรณ กองบัญชาการกองทัพไทย[/size]
1 ความรู้เกี่ยวกับกองบัญชาการกองทัพไทย
2 แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป
3 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
4 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
5 แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา
6 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
7 สาระสำคัญของประชาคมอาเซียน
8 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
9 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ
10 แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ
11 แนวข้อสอบระเบียบกองทัพบกว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2555
MP3 - ระเบียบงานสารบรรณ

[size=14pt]25A02 กลุ่มงานการเงินและงบประมาณ กองบัญชาการกองทัพไทย
[/size]
1 ความรู้เกี่ยวกับกองบัญชาการกองทัพไทย
2 แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป
3 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
4 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
5 แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา
6 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
7 สาระสำคัญของประชาคมอาเซียน
8 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
9 หลักการบัญชีเบื้องต้น
10 ความรู้เกี่ยวกับบัญชี การเงิน งบประมาณ
11 ความรู้ทางด้านการเงินการคลังภาครัฐ งบประมาณ บัญชี และการพัสดุ
12 แนวข้อสอบเรื่องการเงินและงบประมาณ
MP3 - ความรู้เกี่ยวกับบัญชี การเงิน งบประมาณ

[size=14pt]25A03 กลุ่มงานคอมพิวเตอร์ กองบัญชาการกองทัพไทย
[/size]
1 ความรู้เกี่ยวกับกองบัญชาการกองทัพไทย
2 แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป
3 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
4 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
5 แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา
6 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
7 สาระสำคัญของประชาคมอาเซียน
8 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
9 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
10 ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
11 แนวข้อสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
12 แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (office)
MP3 - คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

[size=14pt]25A04 กลุ่มงานเจ้าหน้าที่ทันตกรรม กองบัญชาการกองทัพไทย
[/size]
1 ความรู้เกี่ยวกับกองบัญชาการกองทัพไทย
2 แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป
3 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
4 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
5 แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา
6 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
7 สาระสำคัญของประชาคมอาเซียน
8 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
9 ความรู้เกี่ยวกับทันตแพทย์
10 ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกร
11 ความรู้เรื่องจิตวิทยาคลินิก + ถามตอบ?
MP3 - ความรู้เกี่ยวกับทันตแพทย์

[size=14pt]25A05 กลุ่มงานการสัตว์ กองบัญชาการกองทัพไทย
[/size]
1 ความรู้เกี่ยวกับกองบัญชาการกองทัพไทย
2 แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป
3 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
4 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
5 แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา
6 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
7 สาระสำคัญของประชาคมอาเซียน
8 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
9 ความรู้เกี่ยวกับสุนัข และ สุนัขทหาร
10 แนวข้อสอบวิชาสุนัขทหาร
MP3 - ภาษาไทย

[size=14pt]25A06 กลุ่มงานช่างโยธา กองบัญชาการกองทัพไทย
[/size]
1 ความรู้เกี่ยวกับกองบัญชาการกองทัพไทย
2 แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป
3 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
4 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
5 แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา
6 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
7 สาระสำคัญของประชาคมอาเซียน
8 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
9 การออกแบบโครงสร้างถนนลาดยาง
10 แนวข้อสอบคอนกรีตและโครงสร้าง
11 แนวข้อสอบนายช่างโยธา ชุดที่ 1
12 แนวข้อสอบนายช่างโยธา ชุดที่ 2
MP3 - คอนกรีตและโครงสร้าง

[size=14pt]25A07 กลุ่มงานช่างเครื่องยนต์ กองบัญชาการกองทัพไทย
[/size]
1 ความรู้เกี่ยวกับกองบัญชาการกองทัพไทย
2 แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป
3 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
4 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
5 แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา
6 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
7 สาระสำคัญของประชาคมอาเซียน
8 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
9 งานเครื่องยนต์เบื้องต้น
10 หลักการทำงานของเครื่องยนต์
11 แนวข้อสอบความรู้ด้านเครื่องยนต์
MP3 - ภาษาไทย

[size=14pt]25A08 กลุ่มงานพลขับ กองบัญชาการกองทัพไทย
[/size]
1 ความรู้เกี่ยวกับกองบัญชาการกองทัพไทย
2 แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป
3 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
4 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
5 แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา
6 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
7 สาระสำคัญของประชาคมอาเซียน
8 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
9 งานเครื่องยนต์เบื้องต้น
10 แนวข้อสอบความรู้ด้านเครื่องยนต์
11 แนวข้อสอบเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ ชุด 1
12 แนวข้อสอบเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ ชุด 2
MP3 - ภาษาไทย
----------------------------------------------------------------------
[size=14pt]การเปิดสอบของหน่วยงาน สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของหน่วยงาน การเตรียม
ความพร้อมในการสอบเข้ารับราชการและทำงานของหน่วยงาน ก็ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง
ดังนั้นการหาคู่มือเตรียมสอบก็เป็นกุญแจสำคัญเช่นกัน
แอดมินขอแนะนำคู่มือสอบแนวข้อสอบหน่วยงาน ใหม่ล่าสุด
รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ มีสรุปเนื้อหาและแนวข้อสอบที่ออกบ่อยพร้อมเฉลย
// อัพเดทใหม่ล่าสุด // พร้อมอ่าน พร้อมสอบ //[/size]

-----------------------------------------------------------------------
### ศูนย์หนังสือสอบ sheetchula ###
###จำหน่าย แนวข้อสอบ งานราชการ อัพเดทใหม่ล่าสุด ###
##อ่านง่าย เข้าใจเร็ว ครบ ตรงประเด็น ##
###รวบรวมแนวข้อสอบ เด็ด ๆ !! ###
[size=14pt]###สนใจแนวข้อสอบ ติดต่อ ID Line 0846793300 หรือ @kyx1727x (มี@)
[/size]
[size=14pt]มี 3 แบบให้เลือก
[/size]1 File [ PDF ] สามารถปริ้นอ่านได้ จัดส่งทาง E-Mail ภายใน 1-3 ชม. ราคา 409 บาท
2 หนังสือ+MP3 ( พรบ.เพิ่มเติม) หรือ (แนวข้อสอบเด็ดๆ ) EMS รอรับ 1-3 วัน ราคา 799 บาท
3 หนังสือ+MP3 บรรยายแนวข้อสอบ สามารถฟังในรถหรือ CD ที่บ้านได้ เข้าใจง่ายสุดๆ ส่ง EMS ราคา 1,500 บาท

ลูกค้าสามารถโอนเงิน และแจ้งสลีปมาได้เลยคะ
ธนาคารกสิกรไทย เลขบัญชี 100-2-69593-2
ชื่อบัญชี นส.นฤมล ค้อจันทา
ธนาคารไทยพานิชย์ เลขบัญชี 160-4-03134-4
ชื่อบัญชี นส.นฤมล ค้อจันทา
ธนาคารธนชาต เลขบัญชี 177-2-11838-9
ชื่อบัญชี นส.นฤมล ค้อจันทา
ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 986-0-81782-0
ชื่อบัญชี นส.นฤมล ค้อจันทา
ธนาคารกรุงเทพ เลขบัญชี 181-5-08058-3
ชื่อบัญชี นส.นฤมล ค้อจันทา
พร้อมเพย์เบอร์โทร 0846793300 นส.นฤมล ค้อจันทา
ขอบคุณลูกค้าทุกท่าน เป็นกำลังใจข้อให้สอบผ่านนะคะ
[size=14pt]แจ้งสลีปการโอน มาทางไลน์ ID 0846793300 หรือ ID 0929830054 ได้เลยจ้า
[/size]
**มีสรุปเนื้อหาทั้งหมด และรวบรวมแนวข้อสอบเด็ดๆ จำนวน 200-250 หน้า**
// รวบรวมโดยผู้เชี่ยวชาญ // รวมข้อสอบเด็ดๆ จากห้องสอบจริง //
** โปรดระวังพวกซื้อไป ขายต่อ ข้อมูลจะไม่อัพเดต !!!! **
**แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย อัพเดทใหม่ล่าสุด (ทุกปี) **
**ชุดติวพิเศษ บรรยายแนวข้อสอบ จากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ**
*** ห้ามพลาด !! รวมแนวข้อสอบเด็ดๆ โดนๆ ***
** หนังสือสอบ คุณภาพ อ่านเพื่อเตรียมตัวสอบ **
***ข้อสอบ อัพเดทใหม่ รีวิวลูกค้า เพียบ !! ***
***สรุปเนื้อหา เด็ดๆ ข้อสอบ เด็ดๆ พิเศษเพื่อลูกค้าทุกท่าน***[/size]

[size=14pt]สอบถามแนวข้อสอบที่ [/size] https://line.me/R/ti/p/%40kyx1727x

[size=14pt]((เป็นกำลังใจขอให้ลูกค้าทุกท่าน สอบผ่าน ขอให้โชคดีในการสอบคะ))
[/size][size=48pt]ผลงานลูกค้า
[/size]
124.122.137.72

narumol khojunta

narumol khojunta

ผู้เยี่ยมชม

570000narumol@gmail.com

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
กรุณากรอกตัวเลขผลลัพธ์จากด้านบน
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้