กิจกรรมประจำเดือนตุลาคม 57

        เทศบาลเมืองสะเตงนอก ร่วมกับ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดทำโครงการ “ธอส.บ้านสุขยั่งยืน จังหวัดยะลา” โดยจะสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ในเขตเทศบาลเมืองสะเตงนอก จำนวน ๒๐ หลัง ซึ่งธนาคารอาคารสงเคราะห์เป็นผู้ออกงบประมาณค่าก่อสร้าง เป็นเงินจำนวนหลังละ ๑๘๐,๐๐๐ บาท และเทศบาลเมืองสะเตงนอกเป็นผู้ออกพื้นที่ในการก่อสร้างโดยใช้เนื้อที่ประมาณ ๓ – ๕ ไร่ เพื่อให้ผู้ยากไร้ได้มีที่อยู่อาศัย สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ตามอัตภาพ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ คืนสุขสู่ชุมชน ซึ่งนับเป็นหนึ่งในนโยบายการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ และเทศบาลเมืองสะเตงนอก อีกด้วย

       โครงการเผยแพร่ความรู้เรื่องกฎหมายในชีวิตประจำวันแก่ประชาชน วันที่ 9 ตุลาคม 2557 ณ ห้องวาไรตี้ ชั้น 1 โรงแรมยะลามายเฮาส์ยะลา

Powered by MakeWebEasy.com