ประกาศผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งป้ายซอย จำนวน 30 ป้าย โดยวิธีคัดเลือก16 ก.พ. 67
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอินทรชิต หมู่ที่ 2 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา1 ก.พ. 67

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมคูระบายน้ำ ถนนผังเมือง 4 ซอย 2 หมู่ที่ 1 ตำบลสะเตงนยอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารการแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 ม.ค. 67
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครนงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรวมเงิน หมู่ที่ 10 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา27 ธ.ค. 66


   

สรุปผล การจัดซื้อ-จัดจ้าง ตามแบบ สขร.1
สรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปี 2567 สรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปี 2566 
 ในรอบเดือน กันยายน 2567 ในรอบเดือน มีนาคม 2567 ในรอบเดือน กันยายน 2566 ในรอบเดือน มีนาคม 2566
 ในรอบเดือน สิงหาคม 2567 ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2567 ในรอบเดือน สิงหาคม 2566 ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566
 ในรอบเดือน กรกฎาคม 2567 ในรอบเดือน มกราคม 2567 ในรอบเดือน กรกฎาคม 2566
 ในรอบเดือน มกราคม 2566
 ในรอบเดือน มิถุนายน 2567 ในรอบเดือน ธันวาคม 2566 ในรอบเดือน มิถุนายน 2566 ในรอบเดือน ธันวาคม 2565
 ในรอบเดือน พฤษภาคม 2567 ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2566 ในรอบเดือน พฤษภาคม 2566 ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565
 ในรอบเดือน เมษายน 2567 ในรอบเดือน ตุลาคม 2566 ในรอบเดือน เมษายน 2566 ในรอบเดือน ตุลาคม 2565
   
 

กิจกรรมเด่น

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ณ โรงเรียนตาดีกาอิสติกอมะฮ์ หมู่ที่ 2 บ้านมลายูบางกอก นายเสรี เรืองกาญจน์ นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลเมืองสะเตงนอก...

วันอังคาร ที่ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสะเตงนอก นายเสรี เรืองกาญจน์ นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก เป็นประธานเปิดโคร