มัลติมีเดีย/แบนเนอร์

 
 นวัตกรรมเตียงนอนแครไม้ไผ่แบบมีเสา
 ไม้กวาดจากขวดน้ำพลาสติก เทศบาลเมืองสะเตงนอก
 สิ่งแวดล้อมยั่งยืนสะเตงนอก
 ศูนย์ฟื้นฟูใกล้บ้าน การบริหารจัดการที่ดีเมืองสะเตงนอก 
 วิดีทัศน์แนะนำผู้บริหาร
 การสร้างสื่อออนไลน์เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรายการเอกสารของงานทะเบียนราษฎร #สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองสะเตงนอก
 ศูนย์เด็ก 3 ครู เทศบาลเมืองสะเตงนอก
 #สื่อการเรียนรู้สมัยใหม่ กิจกรรมที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 กิจกรรมนันทนาการ " โยนบอลลงตะกร้า " การเรียนการสอนแบบออนไลน์ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID - 19) สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองสะเตงนอก
 สื่อการเรียนรู้สมัยใหม่ กิจกรรมที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 กิจกรรมนันทนาการ " วิ่งเปรี้ยวส่งลูกปิงปอง " ของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองสะเตงนอก
 สื่อการเรียนรู้สมัยใหม่ กิจกรรมที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 กิจกรรมนันทนาการ " วิ่งเปรี้ยวส่งลูกปิงปอง " การเรียนการสอนแบบออนไลน์ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID - 19)
 ลอยกระทง 2564 ตรงกับวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 อนุรักษ์ สืบสาน และส่งเสริมประเพณีไทยในแบบวิถี New Normal
 สื่อการเรียนรู้สมัยใหม่ EP6 กิจกรรมนันทนาการ "กระโดดขาเดียวข้ามสิ่งกีดขวาง”"
 สื่อการเรียนรู้สมัยใหม่ EP5 กิจกรรมนันทนาการ "การโยนบอล" 
 สื่อการเรียนรู้สมัยใหม่ EP4 กิจกรรมนันทนาการ "กระโดดห่วงขาคู่และขาเดียว"
 สื่อการเรียนรู้สมัยใหม่ EP3 กิจกรรมนันทนาการ "การทดสอบ การยืนกระโดดไกล" 
 สื่อการเรียนรู้สมัยใหม่ EP2 กิจกรรมนันทนาการ "การทดสอบวิ่งเก็บของ" 
 สื่อการเรียนรู้สมัยใหม่ EP1 กิจกรรมนันทนาการ "วิ่งข้ามกรวย"
 วีดิทัศน์แนะนำผู้บริหารและนโยบายการพัฒนาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 3 นโบายเร่งด่วน และ 3 นโยบายสำคัญ
  แบนเนอร์ 
ประชาสัมพันธ์ การใช้งานแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อรับชำระสินค้าและบริการผ่านสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ
เชิญ!!! ชม ชิม ช้อป ตลาดนัดท้องถิ่น สีเขียว
การป้องกันและแก้ไขปัญหา ไฟป่า หมอกควัน ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)
ปฏิทินรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1445
ประชาสัมพันธ์ ลงทะเบียน "อบรมหลักสูตรผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร" ผู้ประกอบกิจการ ผู้สัมผัสอาหาร #ฟรี
ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 ด้วยแบบฟอร์มการชำระเงินผ่าน บมจ.ธนาคารกรุงไทย
ประชาสัมพันธ์ ลงทะเบียน "ฉีดวัคซีน ทำหมัน" น้องหมา น้องแมว #ฟรี
เทศบาลเมืองสะเตงนอก ขอขอบคุณ สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา ที่ดำเนินการ "โครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม" ในพื้นที่ตำบลสะเตงนอก
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเข้าร่วม “ประชุมประชาคม”

ยาสูบ ยังคงเป็นสาเหตุการตายจากมะเร็ง ที่สำคัญที่สุดของโลก

ประชาสัมพันธ์ รับลงทะเบียนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

เทศบาลเมืองสะเตงนอก ขอเชิญร่วมกิจกรรม "งานวันเด็กแห่งชาติ" ประจำปี 2567

สวัสดีปีใหม่ 2567

ระดับน้ำที่อันตรายต่อรถเล็ก ไม่ควรขับผ่านอย่างเด็ดขาด 

แจ้งปิดถนนเทศบาลเมืองสะเตงนอก

เปิดรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสะเตงนอก

ขอเชิญชวน เด็ก เยาวชน และประชาชนตำบลสะเตงนอก #ที่รักสุขภาพทุกท่าน ร่วมกิจกรรมการเต้น "แอโรบิค"

ผู้ว่ายะลาเน้นย้ำ!! ขอให้ผู้ปกครองเฝ้าระวังบุตรหลาน#ห้ามลงเล่นน้ำ ในช่วงฝนตกหนักเสี่ยงจมน้ำ "เสียชีวิต"

ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองสะเตงนอก จะออกเยี่ยมให้กำลังใจ ตรวจสุขภาพ พร้อมมอบยาสามัญประจำบ้านให้กับประชาชนชาวตำบลสะเตงนอก ม.4, ม.6. ม.9 และ ม.12

รายงานสถานการณ์เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังอุทกภัยในเขตเทศบาลเมืองสะเตงนอก

การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567

สื่อประชาสัมพันธ์ : “ป้องกันภัยร้ายไข้เลือดออก" ในช่วงหน้าฝน”

ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองสะเตงนอก เชิญชวนเข้าร่วม "ประชุมประชาคม" เพื่อปรับปรุงเลขหมายประจำบ้าน เพิ่มชื่อถนน ตรอก ซอยในทะเบียนบ้าน

ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองสะเตงนอก " เปิดลงทะเบียน " เพื่อขอรับเบี้ย #ความพิการ ประจำปี พ.ศ. 2567

ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองสะเตงนอก " เปิดยืนยันสิทธิ " เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ #ผู้สูงอายุรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568


ขอความร่วมมือประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองสะเตงนอก ประจำปีงบประมาณ 2564
ประชาสัมพันธ์เรื่อง ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอยแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
การสมัครลงทะเบียนดำเนินการไปแล้ว 3 รอบ นั้น ขณะนี้การรับสมัครลงทะเบียนดังกล่าวได้เสร็จสิ้นเต็มจำนวนที่เปิดรับสมัครแล้ว
ข่าวดีสำหรับประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองสะเตงนอก ที่สนใจเข้ารับการฉีดวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" ของเทศบาลเมืองสะเตงนอก เปิดลงทะเบียน วัน-เวลา ราชการ
ข่าวดีสำหรับประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองสะเตงนอก ที่สนใจเข้ารับการฉีดวัคซีน "ซิโฟาร์ม" ของเทศบาลเมืองสะเตงนอก สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแตวันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2564
สำหรับผู้รับบัตรคิวฉีดวัคซีน วันที่ 26 ส.ค. 2564 เลื่อนเป็น วันที่ 24 ส.ค. 2564
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" รอบสอง เข็มที่ 1 สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนออนไลน์ วันที่ 16-18 ส.ค. 64 มารับบัตรคิวได้ ตั้งแต่วันที่ 21-25 ส.ค. 64
โหลดเอกสารแบบคำร้องขอลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID -19
ขอเชิญชวนพี่น้องชาวสะเตงนอกลงทะเบียนเพื่อรับบริการฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย
ขยายเวลาเปิดรับลงทะเบียนออนไลน์วัคซีน “ซิโนฟาร์ม” เทศบาลเมืองสะเตงนอก รอบที่2 และรอบที่3 จำนวน 4,330 คน ถึงวันที่ 24 ส.ค. 2564
ทุกความเห็นมีความหมาย สำนักงาน ก.พ.ร. ขอความร่วมมือสำรวจความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ ณ หน่วยบริการตามคู่มือประชาชนของหน่วยงานของรัฐ
ช่องทางลงทะเบียนจองสิทธิในการขอรับการฉีดวัคซีน shinopharm เทศบาลเมืองสะเตงนอก จำนวน 4,330 คน
ประกาศชี้แจงทำความเข้าใจ เรื่องผู้ที่ได้เข้ารับการฉีดวัคซีน sinopharm กับทางเทศบาลเมืองสะเตงนอกในวันนี้ (13 สิงหาคม 2564) รอบแรกจำนวน 670 คน กลุ่มเป้าหมายทั้งหมดคือคนที่อยู่ในตำบลสะเตงนอก และเป็นการบริการฉีดฟรีไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
เตรียมตัวให้พร้อม ก่อน ระหว่าง หลัง ฉีดวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" ป้องกันโควิด -19
ก่อนฉีดวัคซีน
วันฉีดวัคซีน
หลังฉีดวัคซีน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสะเตงนอก
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้