มัลติมีเดีย/แบนเนอร์

 
 สื่อการเรียนรู้สมัยใหม่ EP6 กิจกรรมนันทนาการ "กระโดดขาเดียวข้ามสิ่งกีดขวาง”"
 สื่อการเรียนรู้สมัยใหม่ EP5 กิจกรรมนันทนาการ "การโยนบอล" 
 สื่อการเรียนรู้สมัยใหม่ EP4 กิจกรรมนันทนาการ "กระโดดห่วงขาคู่และขาเดียว"
 สื่อการเรียนรู้สมัยใหม่ EP3 กิจกรรมนันทนาการ "การทดสอบ การยืนกระโดดไกล" 
 สื่อการเรียนรู้สมัยใหม่ EP2 กิจกรรมนันทนาการ "การทดสอบวิ่งเก็บของ" 
 สื่อการเรียนรู้สมัยใหม่ EP1 กิจกรรมนันทนาการ "วิ่งข้ามกรวย"
 วีดิทัศน์แนะนำผู้บริหารและนโยบายการพัฒนาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 3 นโบายเร่งด่วน และ 3 นโยบายสำคัญ
  แบนเนอร์ 
ประชาสัมพันธ์เรื่อง ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอยแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
การสมัครลงทะเบียนดำเนินการไปแล้ว 3 รอบ นั้น ขณะนี้การรับสมัครลงทะเบียนดังกล่าวได้เสร็จสิ้นเต็มจำนวนที่เปิดรับสมัครแล้ว
ข่าวดีสำหรับประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองสะเตงนอก ที่สนใจเข้ารับการฉีดวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" ของเทศบาลเมืองสะเตงนอก เปิดลงทะเบียน วัน-เวลา ราชการ
ข่าวดีสำหรับประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองสะเตงนอก ที่สนใจเข้ารับการฉีดวัคซีน "ซิโฟาร์ม" ของเทศบาลเมืองสะเตงนอก สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแตวันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2564
สำหรับผู้รับบัตรคิวฉีดวัคซีน วันที่ 26 ส.ค. 2564 เลื่อนเป็น วันที่ 24 ส.ค. 2564
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" รอบสอง เข็มที่ 1 สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนออนไลน์ วันที่ 16-18 ส.ค. 64 มารับบัตรคิวได้ ตั้งแต่วันที่ 21-25 ส.ค. 64
โหลดเอกสารแบบคำร้องขอลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID -19
ขอเชิญชวนพี่น้องชาวสะเตงนอกลงทะเบียนเพื่อรับบริการฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย
ขยายเวลาเปิดรับลงทะเบียนออนไลน์วัคซีน “ซิโนฟาร์ม” เทศบาลเมืองสะเตงนอก รอบที่2 และรอบที่3 จำนวน 4,330 คน ถึงวันที่ 24 ส.ค. 2564
ทุกความเห็นมีความหมาย สำนักงาน ก.พ.ร. ขอความร่วมมือสำรวจความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ ณ หน่วยบริการตามคู่มือประชาชนของหน่วยงานของรัฐ
ช่องทางลงทะเบียนจองสิทธิในการขอรับการฉีดวัคซีน shinopharm เทศบาลเมืองสะเตงนอก จำนวน 4,330 คน
ประกาศชี้แจงทำความเข้าใจ เรื่องผู้ที่ได้เข้ารับการฉีดวัคซีน sinopharm กับทางเทศบาลเมืองสะเตงนอกในวันนี้ (13 สิงหาคม 2564) รอบแรกจำนวน 670 คน กลุ่มเป้าหมายทั้งหมดคือคนที่อยู่ในตำบลสะเตงนอก และเป็นการบริการฉีดฟรีไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
เตรียมตัวให้พร้อม ก่อน ระหว่าง หลัง ฉีดวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" ป้องกันโควิด -19
ก่อนฉีดวัคซีน
วันฉีดวัคซีน
หลังฉีดวัคซีน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสะเตงนอก
Powered by MakeWebEasy.com