งานทะเบียนราษฎร

คู่มือประชาชน

- แบบรวม
 - แบบแยก
ข้อมูลการให้บริการประชาชนด้านงานทะเบียนราษฎร 
 -เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนมีนาคม 2565
 -เดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนมีนาคม 2564
รายงานความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลเมืองสะเตงนอก 
 -ประจำปีงบประมาณ 2564
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ต่อการมารับบริการ สำนักงานท้องถิ่นเทศบาลเมืองสะเตงนอก
 - ประจำปีงบประมาณ 2564 
   ตัวอย่างแบบประเมิน
 - ประจำปีงบประมาณ 2563
   ตัวอย่างแบบประเมิน
Powered by MakeWebEasy.com