ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งป้ายซอย จำนวน 30 ป้าย โดยวิธีคัดเลือก 16 ก.พ. 67
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอินทรชิต หมู่ที่ 2 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 1 ก.พ. 67
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมคูระบายน้ำ ถนนผังเมือง 4 ซอย 2 หมู่ที่ 1 ตำบลสะเตงนยอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารการแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 ม.ค. 67
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครนงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรวมเงิน หมู่ที่ 10 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา27 ธ.ค. 66
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 8 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา15 ธ.ค. 66
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโต๊ะโมงบู หมู่ที่ 6 โดยวิธีคัดเลือก14 ธ.ค. 66
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารการแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 ส.ค. 66
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสนามฟุตบอล หมู่ที่ 5 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีคัดเลือก 23 ธ.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างก่อสร้างโรงจอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ โดยวิธีคัดเลือก 
21 ธ.ค. 65
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตักวา หมู่ที่ 4 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีคัดเลือก 
25 พ.ย. 65
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ย่านชุมชน ซอยจูโอ๊ะอุทิศ หมู่ที่ 12 
22 พ.ย. 65
 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างก่อสร้างประปาหอถังเก็บน้ำรูปทรงถ้วยแชมเปญ หมู่ที่ 3 โดยวิธีคัดเลือก 
19 ก.ย. 65
 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคูระบายน้ำ ถนนเนินหูกวาง-อิสลาฮียะห์ หมู่ที่ 4,9 โดยวิธีคัดเลือก 
12 ก.ย. 65
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเบอร์เส้ง 7 หมู่ที่ 1 โดยวิธีคัดเลือก 
7 ก.ย. 65
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัางก่อสร้างจัดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยยิโภชนา หมู่ที่ 11 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีคัดเลือก 
16 ส.ค. 65
 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ 1
19 ม.ค. 65
 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหนรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาศที่ 418 ต.ค. 65
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างสำหรับโครงการก่อสร้าง ถ.ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซ.บาโร๊ะ-ปาแดโฆ๊ะ ม.3 โดยวิธีคัดเลือก22 ก.พ. 65
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างโครงกาารก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ ถ.ปารามีแต-ตือเบาะ ม.1,8 โดยวิธีคัดเลือก18 ก.พ. 65
 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกำปงบูเกะ-กูโบร์ ม.82 ก.พ. 65
 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหนรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาศที่ 119 ม.ค. 65
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถพยาบาล (รถตู้) จำนวน 1 คัน10 ม.ค. 65
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ.เจริญสวัสดิ์ หมู่ที่ 12 โดยวิธีคัดเลือก27 ธ.ค. 64
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564 ของเทศบาลเมืองสะเตงนอกในรูปแบบปฏิทิน ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 พ.ย. 64
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดจ้างครุภัฒฑ์ในการติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมงานติดตั้ง โดยวิธีคัดเลือก16 ก.ย. 64
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 ก.ย. 64
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนิบงบารู 4 หมู่ที่ 7 โดยวิธีคัดเลือก10 ก.ย. 64
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนัดโต๊ะโมง 3 หมู่ที่ 4 โดยวิธีคัดเลือก10 ก.ย. 64
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยปอดเนาะ - กูแปปูตะ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 ก.ย. 64
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก สายลางา - ปายอ หมู่ 5 โดยวิธีคัดเลือก8 ก.ย. 64
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้