.

                    ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด ดังนี้
                   ข้อมูลพื้นฐาน
                                  (o1) โครงสร้าง                                                                             
                                  (o2) ข้อมูลผู้บริหาร
                                  (o3) อำนาจหน้าที่                                                                          
                                  (o4) ข้อมูลการติดต่อ
                   การประชาสัมพันธ์
                                  (o5) ข่าวประชาสัมพันธ์                                                                    
                                  (o6) Q&A
                  แผนการดำเนินงานและงบประมาณ
                                 (o7) แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน                                          
                                 (o8) แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
                                 (o9) รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
                 การปฏิบัติงาน
                                 (o10) คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหนาที่                                      
                 การให้บริการและการติดต่อประสานงาน
                                 (o11) คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ                
                                 (o12) ข้อมูลสถิติการให้บริการ
                                 (o13) E-Service
                                  (o14) รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ                                    
                                 (o15) ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
                                 (o16) ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ                             
                                 (o17) รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
                                 (o18) แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล                                     
                                 (o19) รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
                                 (o20) ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ                                       
                                 (o21) การขับเคลื่อนจริยธรรม
                                 (o22) แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ             
                                 (o23) ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
                                 (o24) ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
                   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
                                 (o25) การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม                                              
                   ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้
                                 (o26) ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่                 
                                 (o27) การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
                                 (o28) รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy                                              
                                 (o29) รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
                  การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
                                 (o30) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน    
                                 (o31) รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
                  แผนป้องกันการทุจริต
                                 (o32) แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต                              
                                 (o33) รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
                  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
                                 (o34) มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน        
                                 (o35) รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้