งานการเจ้าหน้าที่
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ. 2564 – 2566)
ประกาศใช้แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566 ของเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ประกาศกำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564
แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ( ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 )
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.2563
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์โครงสร้างแบ่งส่วนราชการ
  หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก
  หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้ง
  หลักเกกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
  หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ
Powered by MakeWebEasy.com