ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" รอบสอง เข็มที่ 1 สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนออนไลน์ วันที่ 16-18 ส.ค. 64 มารับบัตรคิวได้ ตั้งแต่วันที่ 21-25 ส.ค. 6420 ส.ค. 64
 ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช เรื่อง งดประกอบอาหารทุกประเภทที่มีควันและกลิ่นรบกวน บริเวณพื้นที่กางเต็นท์หรือที่พักในอุทยานแห่งชาติ16 ส.ค. 64
 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" รอบแรก จำนวน 670 คน สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไว้แล้ว และมีรายชื่ออยู่ในเขตเทศบาลเมืองสะเตงนอก9 ส.ค. 64
 พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19 สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย เปิดรับบริจาคเงินเพื่อจัดชุดธารน้ำใจไปมอบให้กับประชาชนที่ต้องกักกันตน20 พ.ค. 64
 เรื่องการขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 25643 พ.ค. 64
 ประชาสัมพันธ์ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วย การปฏิบัติศาสนกิจในเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 144220 เม.ย. 64
  เพิ่มช่องทางการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ชำระภาษี25 มี.ค. 64
 ดาวน์โหลดใบสมัครโครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในเยาวชน ประจำปี 256417 มี.ค.64
 โครงการรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 บริการทำหมัน ฉีดวัคซีนสุนัข/แมว #เจ้าของสัตว์มีภูมิลำเนาในพื้นที่ตำบลสะเตงนอกเท่านั้น2 มี.ค. 64
 แผนปฏิบัติงานทำความสะอาดถนน -คูระบายน้ำ ในเขตเทศบาลเมืองสะเตงนอก ประจำปีงบประมาณ 256425 ก.พ. 64
 แผนที่แบ่งเขตตำบลสะเตงนอก 

      - แผนที่แบ่งเขต เขตที่ 1

      - แผนที่แบ่งเขต เขตที่ 2

      - แผนที่แบ่งเขต เขตที่ 3
5 ก.พ. 64

 แผ่นพับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

   จดหมายข่าวงานพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลเมืองสะเตงนอก ฉบับที่ 1 ประจำปี งบประมาณ 2564

 ประชาสัมพันธ์โครงการเราชนะ เพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการ/ร้านค้า/บริการรายย่อยรับทราบข้อมูล และเข้าร่วมโครงการดังกล่าว 

5 ก.พ. 64

5 ก.พ. 64

1 ก.พ. 64

 คู่มือการรับสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 1 ก.พ. 64
 ใบสมัครโครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้นำและเครือข่ายเด็กและเยาวชนตำบลสะเตงนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
*ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
*สมัครออน์ไลน์
17พ.ย. 63
 การรับสมัครเข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และหลักเกณฑ์การประกวดฯ21 ต.ค. 63
 ใบสมัครการประกวดกระทงโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256421 ต.ค. 63
 เชิญชวน!! ร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 16 ต.ค. 63
 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดหาที่ดินเพื่อก่อสร้างสวนสาธารณะของเทศบาลเมืองสะเตงนอก
15 ต.ค. 63
 ประกาศผลการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น10 ส.ค. 63
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเทศบาลเมืองสะเตงนอก (วีธีสสอบสัมภาษณ์) ประจำปี 2563
6 ส.ค. 63
 คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดยะลา เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโครโควิด 19 ว่าด้วยการให้จำหน่ายอาหารในเดือนรอมฎอน
21เม.ย.63
 งดรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ คนพิการ และรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
3 เม.ย.63
 การประชาสัมพันธ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด-19)
25มี.ค.63
 รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลเมืองสะเตงนอก
2ก.พ. 63
 การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ
2 ม.ค. 63
 ประกาศปิดกั้นการจราจรบริเวณจุดตัดระหว่างถนนรถยนต์กับเส้นทางรถไฟ ตรงกิโลเมตรของการรถไฟฯ ที่ กม.1040+410 (บริเวณตลาดนัดโต๊ะโมง)
13มิ.ย.62
 เชิญชวนบุคลากรในสังกัดร่วมตอบแบบสอบถามความเห็นของประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับมะเร็ง
28พ.ค.62
Powered by MakeWebEasy.com