ประกาศล่าสุด

เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลเมืองสะเตงนอก25 ม.ค.67
เรื่อง การรับลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน จากสถานการณ์ด้านสาธารณภัย (อุทกภัย) ประจำปีงบประมาณ 256723 ม.ค. 67
เรื่อง สรุปผลรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสะเตงนอก เรื่อง การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ....4 ม.ค. 67
เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 25677 ธ.ค. 66
เรื่อง การยื่นคำร้องติดตั้ง รื้อถอน เปลี่ยนแปลงข้อความป้าย7 ธ.ค. 66
เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกียวกับ (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสะเตงนอก เรื่อง การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ....6 ธ.ค. 66
เรื่อง การคืนหลักประกันสัญญา27 พ.ย.66
เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 256714 พ.ย.66
เรื่อง แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 256710 พ.ย.66
การให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยกรณีเกิดอัคคีภัย3 พ.ย. 66

ประกาศผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปีงบประมาณ 256626 ต.ค. 66
การตั้งชื่อและเปลี่ยนแปลงชื่อถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่หมู่ที่ 10 เขตเทศบาลเมืองสะเตงนอก18 ต.ค.66
รายงานสรุปผลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256616 ต.ค. 66
ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน เทศบาลเมืองสะเตงนอก (Integrity Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256630 ส.ค. 66
เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ10 ก.ค.66
สรุปผลรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสะเตงนอก เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ....7 ก.ค. 66

สรุปผลรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสะเตงนอก เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. .....7 ก.ค. 66

รับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ2 มิ.ย. 66

รับโอนพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร2 มิ.ย. 66
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสะเตงนอก เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ......1 มิ.ย. 66
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสะเตงนอก เรื่องการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. .....2 มิ.ย. 66
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 25662 พ.ค. 66
เรื่อง ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 256630 มี.ค.66
 <<< เพิ่มเติม ทั้งหมด >>> 
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้