กิจกรรมประจำเดือนเมษายน 57

โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2557
         เทศบาลเมืองสะเตงนอกได้ตระหนักถึงความสำคัญของประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุจึงได้ร่วมสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในเทศกาลสงกรานต์ โดยร่วมกับชุมชนของแต่ละหมู่บ้านในตำบลสะเตงนอกกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุของแต่ละหมู่บ้านขึ้น เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีและความสมัครสมานสามัคคีของประชาชนในตำบลสะเตงนอก เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 10 เมษายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ วัดตรีมิตร หมู่ที่ 9 ตำบลสะเตงนอก โดยมี        ผู้สูงอายุ จำนวน 330 คน และญาติผู้สูงอายุ ประชาชน สมาชิกสสภาเทศบาลและเจ้าหน้าที่เทศบาล 670 คน รวมทั้งหมด จำนวน 1,000 คน
...........................................................................................................................................................................................................
โครงการเข้าสุนัตหมู่ ประจำปีการศึกษา 2557
          ช่วงเช้าวันพุธ ที่ ๓ เมษายน ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสะเตงนอก นายเกษมสันต์ สาแม นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก เป็นประธานเปิดงานพิธีเข้า  สุนัตหมู่ ประจำปี ๒๕๕๗ โดยมีสำนักการศึกษา เทศบาลเมืองสะเตงนอก เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินโครงการครั้งนี้ นอกจากนี้ภายในงานยังได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองสะเตงนอก หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ผู้นำศาสนา ตลอดจนผู้ปกครองน้องๆอเยาวชนที่เข้าร่วมพิธีสุนัตหมู่ เข้าร่วมในพิธีเปิดเป็นจำนวนมาก
          สำหรับการทำพิธีเข้าสุนัตหมู่ ครั้งนี้ มีเยาวชนทั้งจากชุมชน และโรงเรียนในพื้นที่ตำบลสะเตงนอก เข้าร่วมโครงการจำนวน ๖๕ คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ส่งเสริมในหลักการของศาสนาอิสลาม ที่เด็กผู้ชายที่นับถือศาสนาอิสลามทุกคนจะต้องเข้าสุนัต เมื่อถึงเวลาอันสมควร เพื่อสุขภาพอนามัยและรักษาความสะอาด ป้องกันโรคติดต่อ ตลอดจนเพื่อส่งเสริมความสามัคคี ความเข้าใจอันดี ระหว่างราชการกับชุมชนในท้องถิ่น
          โดยก่อนเข้าสู่พิธีเปิด ได้มีการอัญเชิญคัมภีร์อัลกุรอ่าน และขอพรจากองค์อัลลอฮ์ โดยตัวแทนผู้นำศาสนาในพื้นที่ และได้มีการบรรยายให้ความรู้ถึงความสำคัญของการสุนัตหมู่ ตลอดจนวิธีการในการเข้าสุนัตเพื่อให้น้องๆเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการรู้สึกผ่อนคลาย ไม่รู้สึกกลัวในการเข้าพิธี อีกทั้งยังได้มีการมอบผ้าโสร่งให้แก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้