ข้อมูลงบประมาณ
  
ประกาศใช้เทศบัญญัติ

- เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัตงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 - เทศบัญญัติงบปะมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 หน้าที่ 1-27 หน้าที่ 28-52 


Powered by MakeWebEasy.com