คู่มือคำสั่ง

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัดเทศบาล

  พรบ.เทศบาล
 ระเบียบ ผู้สูงอายุ
  การดำเนินงานด้านสวัสดิการเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2553
  กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543
  พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
  พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
  พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543
  หนังสือ ผู้สูงอายุ คนพิการ
  พ.ร.บ.ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542
  พ.ร.บ.ว่าด้วยการลงคะแนนเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2542
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541

กองช่าง

หมวดงานโครงสร้าง

  มทช. 101-2545 มาตรฐานงานคอนกรีต แคอนกรีตเสริมเหล็ก
 มทช. 102-2545 มาตรฐานงานคอนกรีตอัดแรง
  มทช. 104-2545 มาตรฐานงานไม้
  มทช. 105-2545 มาตฐานงานฐานราก
  มทช. 106-2545 มาตรฐานงานเสาเข็ม
หมวดงานทาง
  มทช.201-2545 มาตรฐานวัสดุถมคัดทาง
  มทช. 202-2545 มาตรฐานวัสดุรองพื้นทาง
  มทช. 203-2545 มาตรฐานวัสดุพื้นทาง
  มทช. 204-2545 มาตรฐานวัสดุคัดเลือก
  มทช. 205-2545 มาตรฐานวัสดุไหล่ทาง
  มทช. 206-2545 มาตรฐานวัสดุลูกรังชนิดทำผิวจราจร
  มทช. 208-2545 มาตรฐานวัสดุชนิดเม็ดสำหรับผิวทางแมคคาดัม
  มทช. 209-2545 มาตรฐาวัสดุมวลรวมสำหรับงานแอสฟัลต์คอนกรีต
  มทช. 213-2545 มาตฐานวัสดุยางคัทแบคแอสฟัลต์ชนิดบ่มช้า
  มทช. 216-2545 มาตรฐานวัสดุชนิดเม็ดสำหรับผิวจราจรคอนกรีต
  มทช. 217-2545 มาตรฐานเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต
  มทช. 218-2545 มาตรฐานงานถางป่า ขุดตอ
  มทช. 219-2545 มาตรฐานงานตกแต่งเกลี่ยคันทางเดิม
  มทช. 220-2545 มาตรฐานงานถมคันทาง
  มทช. 221-2545 มาตรฐานงานดินตัดคันทาง
  มทช. 222-2545 มาตรฐานงานชั้นรองพื้นทาง
  มทช.223-2545 มาตรฐานงานชั้นพื้นทาง
  มทช. 224-2545 มาตรฐานงานไหล่ทาง
  มทช. 225-2545 มาตรฐานงานไพรมโคท (Prime Coat)
  มทช. 227-2545 มาตรฐานงานแทคโคท (Tack Coat)
  มทช. 228-2545 มาตรฐานงานซีลโคท (Seal Coat)
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้