ตัวชี้วัด ITA พ.ศ. 2565

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย (33 ข้อมูล)


ข้อมูลพื้นฐาน 
1. โครงสร้างองค์กร                                                     2. ข้อมูลผู้บริหาร
3. อำนาจหน้าที่                                                             4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
5. ข้อมูลติดต่อ                                                             6. กฎหมาย
 
 
การประชาสัมพันธ์
 
7.ข่าวประชาสัมพันธ์
  
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
 
8. Q & A                                                                       9. Social Network


การดำเนินงาน
 
10. แผนดำเนินงานประจำปี                                                         11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  
การปฏิบัติงาน
 
13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  
การให้บริการ
 
14. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ                                         15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ           17. E-Service


 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี                                    19. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีรอบ 6 เดือน
20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ                  22. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ                    24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล                                  26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล           28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีการจัดเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ          30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำ
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น                                                                    33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 


ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ประเด็นสำรวจ ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย (10 ข้อมูล)เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
34. นโยบายไม่รับของขวัญ                                                             35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
 
36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี                                37. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
38. การเสริมสร้างหลักวัฒนธรรมองค์กร
  
แผนป้องกันการทุจริต
 
39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต                                            40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี


 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน


42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน     43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้