รวมสรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ตามแบบ สขร. 1

สรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปี 2563

ในรอบเดือน กันยายน 2564
ในรอบเดือน สิงหาคม 2564
ในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
ในรอบเดือน มิถุนายน 2564
ในรอบเดือน พฤษภาคม 2564
ในรอบเดือน เมษายน 2564
ในรอบเดือน มีนาคม 2564
ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564
ในรอบเดือน มกราคม 2564
ในรอบเดือน ธันวาคม 2563
ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563
ในรอบเดือน ตุลาคม 2563

Powered by MakeWebEasy.com