รวมสรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ตามแบบ สขร. 1

สรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปี 2565
ในรอบเดือน กันยายน 2565
ในรอบเดือน สิงหาคม 2565
ในรอบเดือน กรกฎาคม 2565
ในรอบเดือน มิถุนายน 2565
ในรอบเดือน พฤษภาคม 2565
ในรอบเดือน เมษายน 2565
ในรอบเดือน มีนาคม 2565
ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565
ในรอบเดือน มกราคม 2565
ในรอบเดือน ธันวาคม 2564
ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564
ในรอบเดือน ตุลาคม 2564


Powered by MakeWebEasy.com