ระเบียบข้อบังคับ/เทศบัญญัติเทศบาลฯ

 เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสะเตงนอก เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธาณะ พ.ศ. 2557 >>> หน้าที่  1-8  หน้าที่ 9-13
 เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสะเตงนอก เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2557 >>> หน้า 1-10  หน้า 11-18
 เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสะเตงนอก เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2563
 ประกาศเทศบาลเมืองสะเตงนอก เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสะเตงนอก  เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562
 เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสะเตงนอก เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2562
 เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสะเตงนอก เรื่อง การเรียกเก็บค่าตอบแทนเป็นรายปีจากผู้รับอนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน 
 เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสะเตงนอก เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559
 เทศบัญญัติของเทศบาลเมืองสะเตงนอกว่าด้วย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2558
 ให้บังคับใช้ระเบียบเทศบาลเมืองสะเตงนอก ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2557 และระเบียบเทศบาลเมืองสะเตงนอก  ว่าด้วยการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร  พ.ศ. 2557
 ประกาศ เรื่องการบังคับใช้เทศบญญัติว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2555
 เทศบัญญัติ เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2555
 ประกาศ เรื่องการบังคับใช้เทศบัญญัติเรื่องสุสานและณาปนสถาน พ.ศ. 2555
 เทศบัญญัติ เรื่องสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2555
 ประกาศ เรื่องการบังคับใช้เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสะเตงนอกว่าด้วยการควบคุมกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2555
 เทศบัญญัติ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2555 >>> หน้า 1-13  หน้า 14-35
 เทศบัญญัติ เรื่องตลาด พ.ศ. 2552
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้