สำนักปลัดเทศบาลเมืองสะเตงนอก

image

นายเกรียงศักดิ์ อินทรสกุล
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลฯ  

ฝ่ายอำนวยการ

image

นางสาวรัชนี ดิษรานนท์

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

image

นางสาวธนทร เก้าเอี้ยน

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

image

นายสาคร พัฒนาศรี

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

งานการเจ้าหน้าที่/ฝ่ายอำนวยการ

image

นายปานเทพ ฆังรัตนะ

นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ

image

นายอนันต์ ฮะ

พนักงานจ้างทั่วไป

image

นายอิลยาส  บิดิง

พนักงานจ้างทั่วไป

งานธุรการ/ฝ่ายอำนวยการ

image

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

image

นางสาวซารีตา เจ๊ะน๊ะ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

image

นายรอมดอน มาลี 

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

image

นางมัซน๊ะ อาโก๊ะ

พนักงานทั่วไป

image

นางสารีนา เจ๊ะแม

พนักงานทั่วไป

image

นายมูหามัด เวาะหะ

พนักงานขับรถยนต์

image

นายกอรี สาแม

พนักงานทั่วไป

image

นายการียา เปาะโซะ

พนักงานทั่วไป

image

นายมานะ เจ๊ะนิ

พนักงานขับรถ

image

นายแวยูหนุ เปาะอีแต

พนักงานขับรถ

งานสังคมสงเคราะห์/ฝ่ายอำนวยการ

image

นายยูสมีแร เบัญลาตีฟ 

นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ

image

นส.กนกอร แซ่เหลี่ยง

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ชำนาญงาน

image

นางสาวรัศนี ดีมาตี 

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

image

นายมูฮัมหมัด เปาะอีแต

พนักงานจ้างทั่วไป

image

นางสารีฟ๊ะ วาหะ

พนักงานทั่วไป

งานวิเคราะห์/ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

image

นางสาวปัฐน์ชญาณ์ วีระประภพ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

image

นางสาวสิริรัตน์ โชติสวัสดิ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

image

นางสาวชุติกาญจน์ รัตนโชติ

พนักงานจ้างทั่วไป

งานนิติการ/ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

image

นายธิติวัฒน์ ดอเลาะ

นิติกร ชำนาญการ

image

นางสาวยาวาเฮ ดอเล๊าะ

ผู้ช่วยนิติกร

งานบริการและเผยแพร่วิชาการ

image

นางสาวสิริกร สุระคำแหง

นักวิชาการประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ

image

นายอิบรอฮีม อุมาเจะแต

งานทะเบียนราษฎรและบัตร/ฝ่ายปกครอง

image

นายรอสาลี มานะ

เจ้าพนักงานทะเบียน ชำนาญงาน

image

นายพงศ์เดช ใบดอเลาะ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

image

นางสาวนูรฮายาตี สือแนะ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

image

นางสาวรัตติยา กูดู

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ทะเบียน

image

นางสาวจีรพันธ์ มาหลง

พนักงานจ้างทั่วไป

image

นายซาการียา  ดาแซ

พนักงานจ้างทั่วไป

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

image

นายอัษมัร มูซอ

พนักงานดับเพลิง

image

นายนูรดีน รอเซะนิง

พนักงานดับเพลิง

image

นายอิสมาแอล ตะระซี 

พนักงานดับเพลิง

image

นายรอสดี ซือบิน

พนักงานดับเพลิง

image

นายอาเลียส กือจิ 

พนักงานดับเพลิง

image

นายฟัตฮุดดีน ขาเร็ง 

พนักงานดับเพลิง

image

นายธวัชชัย จิมจวน

พนักงานดับเพลิง

image

นายอนัติ พาลีเขตต์

พนักงานดับเพลิง

image

นายโสภิญโญ เรืองสง่า

พนักงานดับเพลิง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้