เทศบัญญัติเทศบาล/ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ

เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสะเตงนอก เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธาณะ พ.ศ. 2557 >>> หน้าที่  1-8  หน้าที่ 9-13
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสะเตงนอก เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2557 >>> หน้า 1-10  หน้า  11-18
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสะเตงนอก เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2563
ประกาศเทศบาลเมืองสะเตงนอก เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสะเตงนอก  เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสะเตงนอก เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2562
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสะเตงนอก เรื่อง การเรียกเก็บค่าตอบแทนเป็นรายปีจากผู้รับอนุญาตตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน 
ให้บังคับใช้ระเบียบเทศบาลเมืองสะเตงนอก ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๗ และระเบียบเทศบาลเมืองสะเตงนอก  ว่าด้วยการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร  พ.ศ. 2557 18 พ.ย. 57 
ประกาศ เรื่องการบังคับใช้เทศบญญัติว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2555
เทศบัญญัติ เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2555
ประกาศ เรื่องการบังคับใช้เทศบัญญัติเรื่องสุสานและณาปนสถาน พ.ศ. 2555
เทศบัญญัติ เรื่องสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2555
ประกาศ เรื่องการบังคับใช้เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสะเตงนอกว่าด้วยการควบคุมกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2555
เทศบัญญัติ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2555 >>> หน้า 1-13  หน้า 14-35
เทศบัญญัติ เรื่องตลาด พ.ศ. 2552
เทศบัญญัติ การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2551
เทศบัญญัติ การแต่งผม พ.ศ. 2551
เทศบัญญัติ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2551
เทศบัญญัติ สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2553
เทศบัญญัติ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2551
เทศบัญญัติ เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2551
เทศบัญญัติ เรื่องการควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2553
พรบ. เรื่องการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้