แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
การจัดทำแผนการปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (เพิ่มเติม)29 พ.ย. 64  
การจัดทำแผนการปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 25653 พ.ย. 64  
การจัดทำแผนการปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 22 ต.ค. 63 
การจัดทำแผนการปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 12 ก.ย. 63 
การจัดทำแผนการปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 10 ต.ค. 60 
การจัดทำแผนการปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 17 ต.ค. 59 
การจัดทำแผนการปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559  15 ต.ค. 58 
การจัดทำแผนการปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558  14 ต.ค. 57 
การจัดทำแผนการปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557  30 ต.ค. 56 
การจัดทำแผนการปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2556  10 ต.ค. 55 
Powered by MakeWebEasy.com