sudsakorn jaipak

sudsakorn jaipak

ผู้เยี่ยมชม

sudsakorn.114@gmail.com

  แนวข้อสอบ สำนักอนามัย (กทม) ใหม่ล่าสุดปี2560 (774 อ่าน)

21 มิ.ย. 2560 07:33

#แนวข้อสอบสำนักอนามัย (กทม) ใหม่ล่าสุดปี2560
#หนังสือสอบสำนักอนามัย (กทม) พร้อมเฉลย
#คู่มือสอบสำนักอนามัย (กทม) ที่ออกบ่อย


++รวมแนวข้อสอบที่อัพเดทใหม่ล่าสุด ฉบับสมบูรณ์ที่สุด เพื่อพร้อมสำหรับการลงสนามสอบ++
++เนื้อหาคัดกรองมาอย่างดี ตรงประเด็น อ่านเข้าใจง่าย เหมาะสำหรับผู้ที่มีเวลาเตรียมตัวน้อย++
++รวมแนวข้อสอบเก่าที่เคยออกบ่อยๆ จากสนามสอบจริง และจากรุ่นพี่ที่สอบได้ลำดับต้นๆ++

[size=10pt]#แนวข้อสอบสัตว์แพทย์ สำนักอนามัย (กทม)[/size]
1 ความรู้เกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร
2 แบบทดสอบการพัฒนาบุคลิกภาพ Personality Test
3 แบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ์และลักษณะนิสัย
4 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-2560
5 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
6 การทดสอบคุณลักษณะนิสัยและความพึงพอใจในงาน
7 แนวข้อสอบทักษะการวิเคราะห์สถานการณ์และการแก้ไขปัญหา
8 ตัวอย่างสอบข้อเขียนนายสัตวแพทย์
9 แนวข้อสอบนายสัตวแพทย์
10 แนวข้อสอบการสืบพันธุ์และการขยายพันธุ์ของสัตว์
11 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์[size=10pt]#แนวข้อสอบพยาบาลวิชาชีพ สำนักอนามัย (กทม)[/size]
1 ความรู้เกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร
2 แบบทดสอบการพัฒนาบุคลิกภาพ Personality Test
3 แบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ์และลักษณะนิสัย
4 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-2560
5 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
6 การทดสอบคุณลักษณะนิสัยและความพึงพอใจในงาน
7 แนวข้อสอบทักษะการวิเคราะห์สถานการณ์และการแก้ไขปัญหา
8 แนวข้อสอบความถนัดทางการเรียนวิชาการพยาบาล
9 แนวข้อสอบการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
10 แนวข้อสอบเรื่องการพยาบาล
11 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3-วิชาภาษาอังกฤษ[size=10pt]#แนวข้อสอบผู้ช่วยทันตแพทย์ สำนักอนามัย (กทม)[/size]
1 ความรู้เกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร
2 แบบทดสอบการพัฒนาบุคลิกภาพ Personality Test
3 แบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ์และลักษณะนิสัย
4 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-2560
5 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
6 การทดสอบคุณลักษณะนิสัยและความพึงพอใจในงาน
7 แนวข้อสอบทักษะการวิเคราะห์สถานการณ์และการแก้ไขปัญหา
8 พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ.2551
9 ความรู้เกี่ยวกับทันตแพทย์
10 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3-วิชาภาษาอังกฤษ


[size=10pt]
#แนวข้อสอบนายแพทย์ สำนักอนามัย (กทม)
[/size]

1 ความรู้เกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร
2 แบบทดสอบการพัฒนาบุคลิกภาพ Personality Test
3 แบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ์และลักษณะนิสัย
4 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-2560
5 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
6 การทดสอบคุณลักษณะนิสัยและความพึงพอใจในงาน
7 แนวข้อสอบทักษะการวิเคราะห์สถานการณ์และการแก้ไขปัญหา
8 กรอบยุทธศาสตร์งานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคระดับชาติ
9 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนิติเวชศาสตร์
10 แนวข้อสอบ การชันสูตรพลิกศพ
11 ทฤษฎีการส่งเสริมสุขภาพ
12 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์[size=10pt]#แนวข้อสอบนักจิตวิทยา สำนักอนามัย (กทม)[/size]
1 ความรู้เกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร
2 แบบทดสอบการพัฒนาบุคลิกภาพ Personality Test
3 แบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ์และลักษณะนิสัย
4 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-2560
5 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
6 การทดสอบคุณลักษณะนิสัยและความพึงพอใจในงาน
7 แนวข้อสอบทักษะการวิเคราะห์สถานการณ์และการแก้ไขปัญหา
8 พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551
9 จิตวิทยาเบื้องต้น
10 แนวข้อสอบเรื่องจิตวิทยา
11 จิตวิทยามนุษยนิยม
12 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3-วิชาภาษาอังกฤษ[size=10pt]#แนวข้อสอบทันตแพทย์ สำนักอนามัย (กทม)[/size]
1 ความรู้เกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร
2 แบบทดสอบการพัฒนาบุคลิกภาพ Personality Test
3 แบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ์และลักษณะนิสัย
4 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-2560
5 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
6 การทดสอบคุณลักษณะนิสัยและความพึงพอใจในงาน
7 แนวข้อสอบทักษะการวิเคราะห์สถานการณ์และการแก้ไขปัญหา
8 พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ.2551
9 ความรู้เกี่ยวกับทันตแพทย์
10 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3-วิชาภาษาอังกฤษ[size=10pt]#แนวข้อสอบเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักอนามัย (กทม)[/size]
1 ความรู้เกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร
2 แบบทดสอบการพัฒนาบุคลิกภาพ Personality Test
3 แบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ์และลักษณะนิสัย
4 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-2560
5 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
6 การทดสอบคุณลักษณะนิสัยและความพึงพอใจในงาน
7 แนวข้อสอบทักษะการวิเคราะห์สถานการณ์และการแก้ไขปัญหา
8 ถาม - ตอบ เครื่องมือทางทางวิทยาศาสตร์
9 ถาม- ตอบ การบริหารจัดการระบบเครื่องมือแพทย์
10 แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน
11 แนวข้อสอบการควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ
12 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3-วิชาภาษาอังกฤษ[size=10pt]#แนวข้อสอบเจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ สำนักอนามัย (กทม)[/size]
1 ความรู้เกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร
2 แบบทดสอบการพัฒนาบุคลิกภาพ Personality Test
3 แบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ์และลักษณะนิสัย
4 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-2560
5 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
6 การทดสอบคุณลักษณะนิสัยและความพึงพอใจในงาน
7 แนวข้อสอบทักษะการวิเคราะห์สถานการณ์และการแก้ไขปัญหา
8 ความรู้เกี่ยวกับรังสีวิทยาทั่วไป
9 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับรังสี
10 ผลของรังสีต่อสิ่งมีชีวิต
11 การป้องกันอันตรายจากรังสี
12 เครื่องวัดรังสีและการเลือกใช้
13 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3-วิชาภาษาอังกฤษ[size=10pt]#แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเภสัชกรรม สำนักอนามัย (กทม)[/size]
1 ความรู้เกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร
2 แบบทดสอบการพัฒนาบุคลิกภาพ Personality Test
3 แบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ์และลักษณะนิสัย
4 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-2560
5 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
6 การทดสอบคุณลักษณะนิสัยและความพึงพอใจในงาน
7 แนวข้อสอบทักษะการวิเคราะห์สถานการณ์และการแก้ไขปัญหา
8 ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสภาเภสัชกรรม
9 ความรู้ทั่วไปทางเภสัชวิทยา
10 ถาม - ตอบ เรื่องเวชภัณฑ์ทั่วไป?
11 แนวข้อสอบเภสัชกร
12 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3-วิชาภาษาอังกฤษ[size=10pt]#แนวข้อสอบเจ้าพนักงานทันตสาธารณะสุข สำนักอนามัย (กทม)[/size]
1 ความรู้เกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร
2 แบบทดสอบการพัฒนาบุคลิกภาพ Personality Test
3 แบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ์และลักษณะนิสัย
4 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-2560
5 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
6 การทดสอบคุณลักษณะนิสัยและความพึงพอใจในงาน
7 แนวข้อสอบทักษะการวิเคราะห์สถานการณ์และการแก้ไขปัญหา
8 ความรู้เกี่ยวกับทันตแพทย์
9 แนวทางการดำเนินนงานทันตสาธารณสุข
10 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3-วิชาภาษาอังกฤษ

สอบถาม #แนวข้อสอบสำนักอนามัย (กทม) ใหม่ล่าสุดปี60 ติดต่อที่
โทร : 085-4944238 (สุดสาคร)
Line ID : sudsak14 : [url]http://line.me/ti/p/_jvXB5bFVA[/url]
E-mail : sudsakorn.114@gmail.com
ติดตามข่าวการสอบราชการได้ที่ : [url]https://www.facebook.com/jobsthai1/[/url]
โหลดแนวข้อสอบคำแนะนำดีๆได้ที่ : [url]https://www.รวมแนวข้อสอบราชการไทย.com/[/url]

**แนวข้อสอบ มี 4 เเบบ**
(1).ไฟล์ (PDF) ราคาชุดละ 401 บาท ส่งทางอีเมลล์ (ได้รับภายในวันที่สั่งซื้อ รวดเร็วทันใจ)
(2).หนังสือ+แถมฟรี MP3ไฟล์เสียง พรบ. ราคาชุดละ 701 บาท (จัดส่งฟรี EMSได้รับภายใน 2 - 3 วัน)
(3).หนังสือ+ชุดติว CD MP3 ราคาชุดละ 1500 บาท (บรรยายเนื้อหาตามหน้าปกหนังสือ จัดส่งฟรี EMS )
(4).หนังสือ+ชุดติว DVD ราคาชุดละ 2500 บาท (เจาะลึกทุกประเด็น คลอบคุมเนื้อหาที่ออกข้อสอบ)


สนใจชำระค่าสินค้าและบริการ แล้วแจ้งได้เลยครับ
เเลขที่บัญชี 010-1-65817-1 ประเภท ออมทรัพย์ ธ. กสิกรไทย
ชื่อบัญชี สายันต์ สิงห์ทอง สาขา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เลขที่บัญชี 985-1-17357-6 ประเภท ออมทรัพย์ ธ. กรุงไทย
ชื่อบัญชี สายันต์ สิงห์ทอง สาขา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
** โปรดระวังพวกที่ซื้อไปขายต่อข้อมูลอาจจะไม่อัพเดท ดูจากราคาหนังสือ 999 บาทเรานะครับ**
*** ขอขอบพระคุณที่ไว้วางให้ #แนวข้อสอบสำนักอนามัย (กทม) ใหม่ล่าสุดปี60 ได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จคุณค่ะ***

#รวมแนวข้อสอบ #รวมแนวข้อสอบราชการ #รวมแนวข้อสอบพนักงานราชการ #รวมแนวข้อสอบรัฐวิสาหกิจ
#รวมแนวข้อสอบเด็ดๆ #รวมแนวข้อสอบดีๆ #รวมแนวข้อสอบคุณภาพ #รวมแนวข้อสอบใหม่ #รวมแนวข้อสอบเก่า
#รวมแนวข้อสอบที่ออกบ่อย #แนวข้อสอบแนะนำ #แนวข้อสอบงานดีๆ #สุดยอดแนวข้อสอบ
[url]https://www.รวมแนวข้อสอบราชการไทย.com/[/url]

49.49.135.182

sudsakorn jaipak

sudsakorn jaipak

ผู้เยี่ยมชม

sudsakorn.114@gmail.com

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้