แข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียนปฐมวัย 63

560 จำนวนผู้เข้าชม  | 

แข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียนปฐมวัย 63

พนักงานเทศบาลฯ พนักงานครู นักเรียนปฐมวัย ร่วมโครงการแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียนปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2563 ครั้งที่ 6 จัดขึ้นโดยวัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตนรับผิดชอบหน้าที่ที่มอบหมาย มีระเบียบวินัยอันดีตลอด สร้างความสนุกสนานและเป็นพื้นที่ให้แก่เด็กและเยาวชนได้ศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน ฝึกทักษะไหวพริบพร้อมแก้ไขปัณหาเฉพาะหน้า ผ่านกิจกรรมการเล่นเกม

Powered by MakeWebEasy.com