ร่วมประชุมรับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติและรับมอบเงินสนับสนุนการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

229 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ร่วมประชุมรับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติและรับมอบเงินสนับสนุนการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก พร้อมด้วยนักวิชาการศึกษาชำนาญการ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองสะเตงนอก เข้าร่วมประชุมรับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติและรับมอบเงินสนับสนุนการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ผ่านการคัดเลือกข้อเสนอโครงการฯ จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ได้รับงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมทั้งรับมอบเงินในการช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่ยากจนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายใต้โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จังหวัดยะลา ณ ห้องประชุมศรีญาลอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

Powered by MakeWebEasy.com