เปิดประชุมสภาฯ ครั้งแรก เพื่อคัดเลือกประธานสภา

638 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เปิดประชุมสภาฯ ครั้งแรก เพื่อคัดเลือกประธานสภา

เทศบาลเมืองสะเตงนอก จังหวัดยะลา เปิดประชุมสภาฯ ครั้งแรก เพื่อคัดเลือกประธานสภา รองประธานสภา และเลขานุการ ก่อนเปิดประชุมสมัย สมัยแรกของปี 2564
วันนี้ (วันที่ 5 พฤษภาคม 2564) ที่ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ได้มีการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ครั้งแรก หลังคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 24 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด กำหนดให้สมาชิกสภาเทศบาล มีการประชุมสภาเทศบาล ครั้งแรก ภายใน 15 วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ซึ่งนายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางพาตีเมาะ สะดียะมู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชแทนในการเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ครั้งแรก ขึ้นในวันนี้ (5 พ.ค.64)
โดยนายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ ปลัดเทศบาลฯ ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ชั่วคราว ได้เชิญนายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ซึ่งเป็นผู้มีอายุมากที่สุดในที่ประชุม ขึ้นเป็นประธานสภาฯ ชั่วคราว พร้อมนำสมาชิกฯ กล่าวคำปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่ ตามความในมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ซึ่งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ทั้งหมดได้กล่าวปฏิญาณว่า “จะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งจะซื่อสัตย์ สุจริต และปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น”
จากนั้น นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ได้ทำหน้าที่ประธานสภาฯ ชั่วคราว เพื่อดำเนินการประชุมเลือกประธานสภา รองประธานสภา และเลขานุการสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก โดยที่ประชุมได้มีมติเลือกนายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เป็นประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก นายอดุลย์ แวโวะ เป็นรองประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก และนายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ เป็นเลขานุการสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก และนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้มีการกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปี สมัยแรกของปี 2564 อีกด้วย
ภาพ/ข่าว : งานสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองสะเตงนอก

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้