ศึกษาดูงานเรื่องการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

193 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ศึกษาดูงานเรื่องการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 นายเสรี เรืองกาญจน์ นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก ได้นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสะเตงนอก เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง โดยมีนายวงษ์รัตน์ เพชรตีบ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยนายณัฐกิตติ์ หนูรอด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง และเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ให้การต้อนรับในการศึกษาดูงานเรื่องการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี นวัตกรรมเบาะลมในการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง และช่วงบ่ายได้เดินทางเข้าศึกษาดูงาน ณ เทศบาลเมืองสิงหนคร โดยมีนายจิรภัทร คเชนทร รองนายกเทศมนตรีเมืองสิงหนคร ให้การต้อนรับในการศึกษาดูงานเรื่องการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีด้านการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลเมืองสิงหนคร

Powered by MakeWebEasy.com