โครงการอบรมบุคลากรเพื่อต่อต้านคอร์รัปชั่น 2565

721 จำนวนผู้เข้าชม  | 

โครงการอบรมบุคลากรเพื่อต่อต้านคอร์รัปชั่น 2565

       วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 นายวิญญู สิงหเสม ท้องถิ่นจังหวัดยะลา เป็นประธานในโครงการอบรมบุคลากรเพื่อต่อต้านคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2565 ของเทศบาลเมืองสะเตงนอก ณ โรงแรมปาร์ควิว ยะลา อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา นายเสรี เรืองกาญจน์ นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก กล่าวรายงาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผอ.สำนัก/กอง และพนักงานเทศบาลฯ เข้าร่วมอบรมฯ โดยมีวิทยากร นายซอลีฮีน บิลังโหลด เจ้าพนักงานป้องกันการทุจิตชำนาญการ สังกัดสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดยะลา บรรยายในหัวข้อกระบวนการเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) /นางสาวนันทนา กุจันทร์ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจิตชำนาญการ สังกัดสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดยะลา บรรยายในหัวข้อการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และนายอดิศร แก้วกองกูล นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ที่ 15 สงขลา บรรยายในหัวข้อ หน้าที่ของคณะกรรมการต่างๆ ในการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้าง และข้อบกพร่องของ อปท. ในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยการจัดอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม เข้าใจในเจตนารมณ์ของกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงเข้าใจในขั้นตอน วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และการเงินการคลัง การบริหารพัสดุภาครัฐ สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ภาพ/ ข่าว : งานสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองสะเตงนอก

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้