โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม

466 จำนวนผู้เข้าชม  | 

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม

ทม.สะเตงนอก ส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรม เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรมและจริยธรรม วันที่ 7 มีนาคม 2566 ที่โรงแรมปาร์ควิว อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา นายสุพจน์ จิตร์เพ็ชร์ ท้องถิ่นจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลเมืองสะเตงนอก โดยคำนึงถึงองค์กรและประชาชนเป็นหลัก ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีนายเสรี เรืองกาญจน์ นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก กล่าวรายงานโครงการฯ ในการจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของข้าราชการให้มีความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล ให้ฝ่ายบริหารใช้อำนาจในขอบเขต สร้าง ระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อประชาชนและต่อสังคมตามลำดับ และเพื่อป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นรวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ซึ่งเนื้อหาการอบรมในช่วงเช้า โดยนายสุพจน์ จิตร์เพ็ชร์ ท้องถิ่นจังหวัดยะลา บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ” และบรรยายพิเศษหัวข้อ “วินัยและการรักษาวินัย” และแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts การดำเนินการตามมาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม โดยนายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ ปลัดเทศบาลเมืองสะเตงนอก ช่วงบ่ายเป็นการบรรยายพิเศษ หัวข้อ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การปฏิบัติงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยนายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต) รวมถึงการแสดงเจตนารมณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ และการบริหารงาน โดยนายเสรี เรืองกาญจน์ นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก การดำเนินการอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลเมืองสะเตงนอก เป็นแนวทางในการเสริมสร้างให้เจ้าหน้าที่ได้มีจิตสำนึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน โดยคำนึงถึงองค์กรและประชาชนเป็นหลัก และเพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่พึงประพฤติ ปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมและรักษาจริยธรรมตามประมวลจริยธรรม
ภาพ/ข่าว : งานสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองสะเตงนอก

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้