โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน

134 จำนวนผู้เข้าชม  | 

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลเมืองสะเตงนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมปาร์ควิว อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา นายเสรี เรืองกาญจน์ นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเป็นการขับเคลื่อนจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐ เทศบาลเมืองสะเตงนอกจึงได้มีแนว
ทางการปฏิบัติ Dos & Don’ts เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและปฏิบัติตน โดยได้กำหนดข้อควร
กระทำ Dos และ ข้อไม่ควรกระทำ Don’ts ทั้งในส่วนของจริยธรรมหลักและจริยธรรมทั่วไป เพื่อให้พนักงาน
และเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองสะเตงนอก มีความเข้าใจในประมวลจริยธรรม สามารถนำไปปฏิบัติตนและปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างเหมาะสม ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีงาม ตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลเมืองสะเตงนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีนางนงเยาว์ ไชยมณี หัวหน้าสำนักปลัด กล่าวรายงานโครงการฯ
ในการจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเครื่องมือกำกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส มีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และเป็นสากล แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองสะเตงนอก ซึ่งเนื้อหาการอบรมในช่วงเช้า โดยนายธงฉาน สุวรรณรักษา ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ คุณธรรม จริยธรรม ในการบริหารงานบุคคล ” และบรรยายพิเศษหัวข้อ “วินัย และการรักษาวินัย ในการปฏิบัติราชการ” โดยนายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ ปลัดเทศบาลเมืองสะเตงนอก ช่วงบ่ายเป็นการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร” โดยวิทยากรจิตอาสา 904 และทีมสันทนาการ
ภาพ/ข่าว : งานสนับสนุนการประชาสัมพันธ์

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้