ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)

 ประกาศประกวดราคา สอบราคา
 สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
 ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
 กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ
 • ด้านการจัดหาพัสดุ
 • ด้านการให้บริการประชาชน
 •  - ข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับการให้บริการประชาชน
 •  - รายงานผลประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน 2561 
 •  - รายงานผลการดำเนินกรณีร้องเรียนเหตุรำคาญ (รถบรรทุกดินสัญจรผ่านบริเวณหมู่ 9 ซอยบ้านสว่าง)
 •  - รายงานผลการดำเนินกรณีร้องเรียนเหตุรำคาญ (นกพิราบ)
 •  - คู่มือ การปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองสะเตงนอก
 • ด้านการบริหารงานของหน่วยงาน
 •  - แผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน
 •  - คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 •  - โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง
 •  - ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านบุคลากร
 •  - วิสัยทัศน์และพันธกิจเทศบาลเมืองสะเตงนอก
 • ด้านการบริหารงบประมาณ
 • ด้านบริหารงานบุคคล
 • ด้านการติดตามและประเมินผลการปฎิบัติงานของหน่วยงาน
 กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 
 • ผลการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 กำหนดให้รายงานผลการตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้