สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 7
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 539
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 737,721
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
22 กันยายน 2563
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
  
10  11  12 
13  14  15  16  17  18  19 
20  21  22  23  24  25  26 
27  28  29  30       
             

 
 
ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซ.ตือเบาะ 3 ม.10
8 ก.ย. 63
 
ประกาผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแอส... 23 ก.ค. 63
 
ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถ.วัดเห้งเจีย ม.9
18 ส.ค. 63
 

 
ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส ที่ 3 24 ก.ค. 63
 
ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซ.กิตติ ม.12
18 ส.ค. 63
 

 
ประกาศผู้ชนะ ซอยมิตรสัมพันธ์ ม.6 08 มิ.ย.63
 
ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซ.นิบงบารู3 ม.7
18 ส.ค. 63
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
จ้างถมดินสนามกีฬา....
15 พ.ค.63
 
       
 ในรอบเดือน กันยายน 2563  ในรอบเดือน มีนาคม 2563
 ในรอบเดือน สิงหาคม 2563  ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563
 ในรอบเดือน กรกฎาคม 2563   ในรอบเดือน มกราคม 2563
 ในรอบเดือน มิถุนายน 2563  ในรอบเดือน ธันวาคม 2562
 ในรอบเดือน พฤษภาคม 2563  ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562
 ในรอบเดือน เมษายน 2563  ในรอบเดือน ตุลาคม 2562
 
แข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียนปฐมวัย 63
[21 กุมภาพันธ์ 2563 15:18 น.]จำนวนผู้เข้าชม 266 คน

พนักงานเทศบาลฯ พนักงานครู นักเรียนปฐมวัย ร่วมโครงการแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียน...

วันเด็กแห่งชาติ 63
[16 มกราคม 2563 09:30 น.]จำนวนผู้เข้าชม 226 คน

วันที่​ 11 มกราคม​ 2563​ เวลา​ 10.00 น​ นาย​วิญญู​ สิง​ห​เสม​ ท้องถิ่น​จังหวัด​ยะลา​ ....

งานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2562
[13 พฤศจิกายน 2562 11:10 น.]จำนวนผู้เข้าชม 312 คน

ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 เทศบาลเมืองสะเตงนอก ตำบลสะเตงน..

มหกรรมสุขภาพชุมชนตำบลสะเตงนอก ประจำปี 2562
[31 กรกฎาคม 2562 11:07 น.]จำนวนผู้เข้าชม 438 คน

มหกรรมสุขภาพชุมชนตำบลสะเตงนอก ประจำปี 2562 เมื่อวันเสาร์ ที่ 27 กรกฎาคม 2562 ณ เทศบาล...

 
ประกาศผลการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

 
10 ส.ค. 63


 
 คำสั่งมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอกให้ปลัดเทศบาลเมืองสะเตงนอก ปฏบัติราการแทนเพื่อบริการประชาชน 29 ก.ย. 61


 
4 ส.ค. 63


 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเทศบาลเมืองสะเตงนอก (วีธีสสอบสัมภาษณ์) ประจำปี 2563 6 ส.ค. 63

 
 คำสั่งแต่งตั้งรอง เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาลเมืองสะเตงนอกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 
24ก.พ.58 
 ประกาศใช้คู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียนทั่วไป และ เรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง) ประจำปีงบประมาณ 2562
 
24 ก.ค. 63 
คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดยะลา เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโครโควิด 19 ว่าด้วยการให้จำหน่ายอาหารในเดือนรอมฎอน 21เม.ย.63
 
 คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงา... 
28ต.ค.56 
ให้ใช้แผนดำเนินธุรกิจอ่ยางต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมสถาวะวิกฤติ (Business jContinuity Plan : BCP)

 
15 ก.ค. 63 
 งดรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ คนพิการ และรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

 
3 เม.ย.63


 
 คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษา...    


 
19ก.ย.56


 
การเช่าตลาดเทศบาลเมืองสะเตงนอก หมู่ 4 ตำบลสะเตงนอก โดยวิธีประมูล

 
20 ก.ค. 63


 
  การประชาสัมพันธ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด-19)

 
25 มี.ค.63


 
 คำสั่งมอบอำนาจให้รองนา...


 
19 ก.ค.56


 
พระราชกฤษฏีกาสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ. 2563 เพือช่วยบรรเท่าภาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแก่ประชาชน.... 17ก.ค. 63


 
 รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลเมืองสะเตงนอก


 
2 ก.พ. 63 
 คำสั่งมอบอำนาจให้รองปลั... 
19ก.ค.56
 


 
หลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าเช้าค่าตอบแทน และค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลเมืองสะเตงนอก
 
4 มิ.ย. 63 
 การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ

 
2 ม.ค. 63


 
 คำสั่งแต่งตั้งรองปลัดเท...

  

 
19 ก.ค.56


 
ประกาศเรื่อง รับลงทะเบียนสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาทของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 
1 พ.ค. 63


 
     


 ประวัติ
 นโยบาย
 รายชื่ออดีตนายกเทศมนตรี

 


 แผนพัฒนาชุมชน
 รายชื่อคณะกรรมการชุมชน
 แผนที่ชุมชน

 


รายชื่อสมาชิกสภา (รายเขต)
 เชิญประชุมสภา
 ประกาศสมัยประชุมสภา
 รายงานการประชุมสภา
 


 ผลงานทางวิชาการ
 วารสาร ประจำปี


 
 
..............................................................................................................................................................................................................
สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยะลา (ก.อบต.จังหวัดยะลา) ครั้งที่ 7/2563: 24 ก.ค. 2563 
สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา (ก.ท.จ.ยะลา) ครั้งที่ 7/2563: 23 ก.ค. 2563 
สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยะลา (ก.อบต.จังหวัดยะลา) ครั้งที่ 6/2563: 26 มิ.ย. 2563
สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา (ก.ท.จ.ยะลา) ครั้งที่ 6/2563: 25 มิ.ย. 2563
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารบุคคลของเทศบาล: 21 พ.ค. 2563
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปและป..: 28 พ.ย. 2562 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป และปร..: 28 พ.ย. 2562 
สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา (ก.ท.จ.ยะลา) ครั้งที่ 10/2562: 17 ต.ค. 2562 
สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพนักงาน่สวนตำบลจังหวัดยะลา (ก.อบต.จังหวัดยะลา) ครั้งที่ 10/2562: 17 ต.ค. 2562 ​
สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา (ก.ท.จ.ยะลา) ครั้งที่ 6/2562: 21 มิ.ย. 2562 
สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยะลา (ก.อบต.จังหวัดยะลา) ครั้งที่ 6/2562: 20 มิ.ย. 2562
สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยะลา (ก.อบต.จังหวัดยะลา) ครั้งที่ 5/ 2562: 23 พ.ค. 2562
สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา (ก.ท.จ จังหวัดยะลา) ครั้งที่ 5/2562: 23 พ.ค. 2562
สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา (ก.ท.จ จังหวัดยะลา) ครั้งที่ 4/2562: 26 เม.ย. 2562
สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา (ก.ท.จ จังหวัดยะลา) ครั้งที่ 1/2562: 24 ม.ค. 2562  
สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยะลา (ก.อบต.จังหวัดยะลา) ครั้งที่ 1/ 2562: 24 ม.ค. 2562  
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2561: 03 ม.ค. 2562
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2561: 03 ม.ค. 2562
สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา (ก.ท.จ.ยะลา) ครั้งที่ 3/2561: 23 มี.ค. 2561 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยะลา (ก.อบต.จังหวัดยะลา) ครั้งที่ 3/2561: 23 มี.ค. 2561
 

...........................................................................................................................................................................................................

 
 
 
 
Engine by MAKEWEBEASY