สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 3
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 324
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 250,272
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
28 สิงหาคม 2558
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
      
10  11  12  13  14  15 
16  17  18  19  20  21  22 
23  24  25  26  27  28  29 
30  31           
 


 ประวัติ
 นโยบาย
 รายชื่ออดีตนายกเทศมนตรี

 


 แผนพัฒนาชุมชน
 รายชื่อคณะกรรมการชุมชน
 แผนที่ชุมชน

 


รายชื่อสมาชิกสภา (รายเขต)
 รูปการประชุมสภา
 ประกาศสมัยประชุมสภา
 รายงานการประชุมสภา
 


 ผลงานทางวิชาการ
 วารสาร ประจำปี


 

...........................................................................................................................................................................................................
 
 ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า.. 18 ส.ค. 58   คำสั่งแต่งตั้งรอง...            24 ก.พ. 58  ประกาศกำหนดจำน...      17 ก.พ. 57  
 ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา เปิด... 27 เม.ย. 58  คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงา...   28 ต.ค. 56  ประกาศให้มีการเลือ...     11 ก.พ. 57 
 เลื่อนกำหนดเวลาชำระภาษีบำ... 22 เม.ย. 58  คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษา...      19 ก.ย. 56  ประกาศใช้แผนพัฒ...      24 ก.ย. 56
 ขอเชิญร่วมเสนอโครงการ/กิจ.... 10 มี.ค. 58  คำสั่งมอบอำนาจให้รองนา...19 ก.ค. 56  ประกาศสภาเทศบาลเมื...  2 ม.ค. 57
 แจ้งกำหนดการการจัดเวทีประ... 10 มี.ค. 58  คำสั่งมอบอำนาจให้รองปลั...19 ก.ค. 56  ประกาศเทศบาลเมืองส...  2 ส.ค. 56
 รับโอนพนักงานเทศบาล พนัก... 30 ม.ค. 58   คำสั่งแต่งตั้งรองปลัดเท...    19 ก.ค. 56  ประกาศเทศบาลเมืองส...  2 ส.ค. 56
 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการ...  20 ม.ค. 58  คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเท...    19 ก.ค. 56   ประกาศสภาเทศบาลเมื...  14 มี.ค. 56
 รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศ... 13 ม.ค. 58   คำสั่งมอบอำนาจให้ปลัดเท...19 ก.ค. 56   ประกาศ เทศบัญญัติ เรื่...  07 ม.ค. 55

...........................................................................................................................................................................................................
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา ครั้งที่ 5/2558: 25 พ.ค. 2558 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยะลา (ก.อบต.จังหวัดยะลา)ครั้งที่ 5/2558: 21 พ.ค. 2558 
ปฏิทินคัดเลือก อบต. (มิ.ย.58): 31 มี.ค. 2558 
ปฏิทินสอบคัดเลือก อบต. (มิ.ย.58): 31 มี.ค. 2558 
มติ ก.อบต.จังหวัดยะลา ครั้งที่ 11/2557: 24 พ.ย. 2557 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา ครั้งที่ 11/2557: 20 พ.ย. 2557 
ประกาศการให้ลูกจ้างประจำได้รับค่าจ้าง และเงินที่ปรับเพิ่ม: 29 ต.ค. 2557 
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล: 21 ต.ค. 2557 
มติ ก.ท.จ.ยะลา ครั้งที่ 4/2557: 28 เม.ย. 2557 
 

...........................................................................................................................................................................................................
นำชาวบ้านที่อาศัย... พิธีเปิดกีฬาสีโรงเรีย... รับมอบโล่เกียรติคุณ...  กิจกรรม Big Cleaning D...
     

 
Engine by MAKEWEBEASY