สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 5
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 73
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 302,979
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
30 พฤษภาคม 2559
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
10  11  12  13  14 
15  16  17  18  19  20  21 
22  23  24  25  26  27  28 
29  30  31         
             

 
โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก ซอยอัลนูร ม.3  29 เม.ย. 59
โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก ซอยซูซู ม.6  29 เม.ย. 59
รายงานผลการพิจารณากำหนดราคากลางค่าติดตั้งระบบเครื่อข่าย...  28 มี.ค. 59
ราคากลางก่อสร้างถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีต ซ.หมู่บ้านวนารินท... 28 มี.ค. 59
โครงการเจาะบ่อบาดาล ม.13 ต.สะเตงนอก  28 มี.ค. 59
- โครงการเจาะบ่อบาดาล ม.8 ต.สะเตงนอก  28 มี.ค. 59
 
ในรอบเดือน กันยายน 2559 ในรอบเดือน มีนาคม 2559
ในรอบเดือน สิงหาคม 2559 ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2559
ในรอบเดือน กรกฎาคม 2559  ในรอบเดือน มกราคม 2559
ในรอบเดือน มิถุนายน 2559 ในรอบเดือน ธันวาคม 2558
ในรอบเดือน พฤษภาคม 2559  นรอบเดือน พฤศจิกายน 2558
ในรอบเดือน เมษายน 2559 ในรอบเดือน ตุลาคม 2558
     
กิจกรรมอบรมและศึกษาดูงาน
จำนวนผู้เข้าชม 14 คน

โครงการส่งเสริมการศาสนาและอนุรักษืวิถีชีวิตของมุสลิม "กิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานแลก...

รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
จำนวนผู้เข้าชม 50 คน

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2559 ทางเทศบาลเมืองสะเตงนอก โดยกองการศึกษา ได้จัด...

ค่ายฟุตบอล ปี 59
จำนวนผู้เข้าชม 51 คน

ค่ายฝึกทักษะการเล่นฟุตบอล ประจำปี ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ 22-30 มีนาคม ...

ตาดีกาสัมพันธ์ ครั้งที่ 12
จำนวนผู้เข้าชม 52 คน

กิจกรรมตาดีกาสัมพันธ์ ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 26-27 มีนาคม 2559 ณ สนามกีฬา...


 สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย.. 19 เม.ย.59  คำสั่งแต่งตั้งรอง...          24 ก.พ. 58   ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา 59... 01 มี.ค. 59
 ประชารัฐร่วมใจ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค... 05 เม.ย.59  คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงา...  28 ต.ค. 56   ประกาศกำหนดจำน... 17 ก.พ. 57
 ขยายเวลาเงินอุดหนุนเด็ก... หน้า 1 2 01 ก.พ. 59  คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษา...     19 ก.ย. 56   ประกาศให้มีการเลือ...  11 ก.พ. 57 
 ขอเชิญชวนร่วมเสนอโครงการ/กิจกร... 15 ม.ค.59   คำสั่งมอบอำนาจให้รองนา... 19 ก.ค. 56  ประกาศใช้แผนพัฒ...    24 ก.ย. 56
 ให้เจ้าของที่ดินชำระภาษีบำรุงท้องที่... 15 ม.ค.59  คำสั่งมอบอำนาจให้รองปลั... 19 ก.ค. 56  ประกาศสภาเทศบาลเมื...   2 ม.ค. 57
 ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการ... 15 ม.ค.59  คำสั่งแต่งตั้งรองปลัดเท...     19 ก.ค. 56  ประกาศเทศบาลเมืองส...   2 ส.ค. 56
 ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ไปรับ... 15 ม.ค.59  คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเท...     19 ก.ค. 56   ประกาศเทศบาลเมืองส...   2 ส.ค. 56
 การปรับขยายเวลาชำระภาษี ปี 59...    คำสั่งมอบอำนาจให้ปลัดเท... 19 ก.ค. 56   ประกาศสภาเทศบาลเมื...   14 มี.ค. 56


 ประวัติ
 นโยบาย
 รายชื่ออดีตนายกเทศมนตรี

 


 แผนพัฒนาชุมชน
 รายชื่อคณะกรรมการชุมชน
 แผนที่ชุมชน

 


รายชื่อสมาชิกสภา (รายเขต)
 รูปการประชุมสภา
 ประกาศสมัยประชุมสภา
 รายงานการประชุมสภา
 


 ผลงานทางวิชาการ
 วารสาร ประจำปี


 
 
..............................................................................................................................................................................................................
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศ... 11 ม.ค. 2559
ประกาศ ก.อบต.จังหวัด โควต้าและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน (9): 07 ม.ค. 2559 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยะลา (ก.อบต.จังหวัดยะลา)ครั้งที่ 10/2558: 26 ต.ค. 2558 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา ครั้งที่ 10/2558: 22 ต.ค. 2558 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา ครั้งที่ 5/2558: 25 พ.ค. 2558 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยะลา (ก.อบต.จังหวัดยะลา)ครั้งที่ 5/2558: 21 พ.ค. 2558 
ปฏิทินคัดเลือก อบต. (มิ.ย.58): 31 มี.ค. 2558 
ปฏิทินสอบคัดเลือก อบต. (มิ.ย.58): 31 มี.ค. 2558 
มติ ก.อบต.จังหวัดยะลา ครั้งที่ 11/2557: 24 พ.ย. 2557 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา ครั้งที่ 11/2557: 20 พ.ย. 2557 
ประกาศการให้ลูกจ้างประจำได้รับค่าจ้าง และเงินที่ปรับเพิ่ม: 29 ต.ค. 2557 
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล: 21 ต.ค. 2557 
มติ ก.ท.จ.ยะลา ครั้งที่ 4/2557: 28 เม.ย. 2557 
 

...........................................................................................................................................................................................................

 
Engine by MAKEWEBEASY