สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 3
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 118
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 210,561
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
27 เมษายน 2558
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
   
10  11 
12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25 
26  27  28  29  30     
             
  ประวัติ
 นโยบาย
 รายชื่ออดีตนายกเทศมนตรี

 


 แผนพัฒนาชุมชน
 รายชื่อคณะกรรมการชุมชน
 แผนที่ชุมชน

 


รายชื่อสมาชิกสภา (รายเขต)
 รูปการประชุมสภา
 ประกาศสมัยประชุมสภา
 รายงานการประชุมสภา
 


 ผลงานทางวิชาการ
 วารสาร ประจำปี


 

...........................................................................................................................................................................................................
 
ขอเชิญร่วมเสนอโครงการ/กิจกรรม บรรจุเข้าแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) 10 มี.ค. 58
แจ้งกำหนดการการจัดเวทีประชาคมจัดทำแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 เพื่อร่วมกำหนดประเด็นหลักการพัฒนาของเทศบาลฯ 10 มี.ค. 58
คำสั่งแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี 24 ก.พ. 58
รับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นแล้วข้าราชการประเภทอื่น 30 ม.ค. 58 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการลดหย่อนภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้าย ให้แก่ประชาชนผู้เสียภาษีที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 20 ม.ค. 58
รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง(นักบริหารงานช่าง ๗) เทศบาลเมืองสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 13 ม.ค. 58 
ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองสะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 58 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยืนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 29 ธ.ค. 57
ให้เจ้าของที่ดินชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2558 29 ธ.ค. 57
ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2558 ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 29 ธ.ค. 57
ปรับขยายเวลาในการให้บริการประชาชนด้านการชำระภาษี ประจำปี 2558 29 ธ.ค. 57
   
 

...........................................................................................................................................................................................................
ปฏิทินคัดเลือก อบต. (มิ.ย.58): 31 มี.ค. 2558 
ปฏิทินสอบคัดเลือก อบต. (มิ.ย.58): 31 มี.ค. 2558 
มติ ก.อบต.จังหวัดยะลา ครั้งที่ 11/2557: 24 พ.ย. 2557 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา ครั้งที่ 11/2557: 20 พ.ย. 2557 
ประกาศการให้ลูกจ้างประจำได้รับค่าจ้าง และเงินที่ปรับเพิ่ม: 29 ต.ค. 2557 
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล: 21 ต.ค. 2557 
มติ ก.ท.จ.ยะลา ครั้งที่ 4/2557: 28 เม.ย. 2557 
 

...........................................................................................................................................................................................................
รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ... โครงการค่าย... มอบวุฒิบัตร... กีฬาต้านยาเสพติด 58...
     

 
Engine by MAKEWEBEASY