สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 3
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 120
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 179,649
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
21 ตุลาคม 2557
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
   
10  11 
12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25 
26  27  28  29  30  31   
             
  ประวัติ
 นโยบาย
 รายชื่ออดีตนายกเทศมนตรี

 


 แผนพัฒนาชุมชน
 รายชื่อคณะกรรมการชุมชน
 แผนที่ชุมชน

 


รายชื่อสมาชิกสภา (รายเขต)
 รูปการประชุมสภา
 ประกาศสมัยประชุมสภา
 รายงานการประชุมสภา
 


 ผลงานทางวิชาการ
 วารสาร ประจำปี


 

...........................................................................................................................................................................................................
 
รับสมัครเยาวชนเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนส่งเสริมการประกอบอาชีพเยาวชน 15 ต.ค. 57
ขอเชิญร่วมงาน....ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557 14 ต.ค. 57
ให้ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ มาขึ้นทะเบียนเพื่อประสงค์จะขอรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพในพื้นที่ตำบลสะเตงนอก (เฉพาะที่ยังไม่ได้รับเงินผู้สูงอายุ) ประจำปี 2559 22 ก.ย. 57 new
ให้ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ มาแสดงตนเพื่อยืนยันความประสงค์จะขอรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2558 (เฉพาะทื่ได้รับเบี้ยยังชีพอยู่แล้วเท่านั้น) 22 ก.ย. 57 new
โครงการชำระภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2557 10 ก.ค. 57 
รับสมัครคนพิการเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ ประจำปี 2558 20 มิ.ย. 57 
รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ๗ (นักบริหารงานการศึกษา ๗) 31 มี.ค. 57 
ขอเชิญร่วมงานส่งเสริมประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ปรจำปี 2557 28 มี.ค. 57 
แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลพงบูโล๊ะ สังกัดเทศบาลเมืองสะเตงนอก 14 มี.ค. 57 
การแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิ / การเสียสิทธิ 5 มี.ค. 57 
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ / การเพิ่ม - ถอนชื่อ 5 มี.ค. 57 
รายงานตัวเพื่อรับการจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง 28 ก.พ. 57
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง 28 ก.พ. 57
เทศบาลเมืองสะเตงนอกเปิดรับสมัครนักเรียนระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2557 28 ก.พ. 57
โครงการรณรงค์ชำระหนี้ กองทุน กยศ. 27 ก.พ. 57
คู่มือประชาชน เลือกตั้งท้องถิ่น  
รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองสะเตงนอก 20 ก.พ. 57 
ประกาศกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 17 ก.พ. 57 
ประกาศให้มีการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองสะเตงนอก เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 11 ก.พ. 57 
รับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตเลือกตั้งที่ 3 11 ก.พ. 57 
กำหนดและขั้นตอนการชำระภาษีประจำปี 2557 22 ม.ค. 57 
จัดงานโครงการเมาลิด ประจำปี 2557 22 ม.ค. 57 
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองสะเตงนอก ประจำปีงบประมาณ  2558 (รายใหม่) 23 ธ.ค. 57
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการของเทศบาลเมืองสะเตงนอก ประจำปีงบประมาณ  2558 (รายใหม่) 23 ธ.ค. 57 
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้พิการของเทศบาลเมืองสะเตงนอก ประจำปีงบประมาณ  2558 (รายเก่า) 23 ธ.ค. 57 
ประกาศใช้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองสะเตงนอก ประจำปี พ.ศ. 2557-2559 24 ก.ย. 56
 

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................
มติ ก.ท.จ.ยะลา ครั้งที่ 4/2557: 28 เม.ย. 2557 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยะลา (ก.อบต.จังหวัดยะลา) ครั้งที่ 4/2557: 25 เม.ย. 2557 
มติ ก.อบต.จังหวัดยะลา ครั้งที่ 1/2557: 20 ม.ค. 2557 
มติ ก.ท.จ.ยะลา ครั้งที่ 1/2557: 17 ม.ค. 2557 
ประกาศ ก.ท.จ. เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนฯ ฉบับที่ 3: 29 พ.ย. 2556 
ประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์กำหนดมาตรฐานตำแหน่งลูกจ้างฯ: 29 พ.ย. 2556 
หลักเกณฑ์เลื่อนระดับบริหารที่เกษียณอายุสูงอายุ 1 ระดับ กรณีพิเศษ24 ต.ค. 2556 
 

...........................................................................................................................................................................................................
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ “ฮารีมาอ๊าฟ” “โรงเรียนผู้ปกครอง” พิธีละศิลอดเดือนรอมฎอน...
     

 
Engine by MAKEWEBEASY