สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 3
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 45
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 264,586
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
10 ตุลาคม 2558
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
    
10 
11  12  13  14  15  16  17 
18  19  20  21  22  23  24 
25  26  27  28  29  30  31 
             
 


 ประวัติ
 นโยบาย
 รายชื่ออดีตนายกเทศมนตรี

 


 แผนพัฒนาชุมชน
 รายชื่อคณะกรรมการชุมชน
 แผนที่ชุมชน

 


รายชื่อสมาชิกสภา (รายเขต)
 รูปการประชุมสภา
 ประกาศสมัยประชุมสภา
 รายงานการประชุมสภา
 


 ผลงานทางวิชาการ
 วารสาร ประจำปี


 

...........................................................................................................................................................................................................
 
 โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
     รายละเอียด หน้า 1 หน้า 2        29 ก.ย. 58 
 คำสั่งแต่งตั้งรอง...            24 ก.พ. 58
 
 ประกาศกำหนดจำน...      17 ก.พ. 57  
 
 ให้ผู้สูงอายุ คนพิการ  ผู้ป่วยเอ... 21 ก.ย. 58   คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงา...   28 ต.ค. 56  ประกาศให้มีการเลือ...     11 ก.พ. 57 
 แผนการปฏิบัติงานควบคุมไข้...31 ส.ค. 58  คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษา...      19 ก.ย. 56  ประกาศใช้แผนพัฒ...      24 ก.ย. 56
 เตรียมความพร้อมก่อนพ่น..     31 ส.ค. 58  คำสั่งมอบอำนาจให้รองนา...19 ก.ค. 56  ประกาศสภาเทศบาลเมื...  2 ม.ค. 57
 ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า.. 18 ส.ค. 58  คำสั่งมอบอำนาจให้รองปลั...19 ก.ค. 56  ประกาศเทศบาลเมืองส...  2 ส.ค. 56
 ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา เปิด... 27 เม.ย. 58  คำสั่งแต่งตั้งรองปลัดเท...    19 ก.ค. 56  ประกาศเทศบาลเมืองส...  2 ส.ค. 56
 เลื่อนกำหนดเวลาชำระภาษีบำ... 22 เม.ย. 58  คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเท...    19 ก.ค. 56   ประกาศสภาเทศบาลเมื...  14 มี.ค. 56
 ขอเชิญร่วมเสนอโครงการ/กิจ.... 10 มี.ค. 58  คำสั่งมอบอำนาจให้ปลัดเท...19 ก.ค. 56   ประกาศ เทศบัญญัติ เรื่...  07 ม.ค. 55

...........................................................................................................................................................................................................
           แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา
 โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อสร้างอาคารต่างๆ เพื่อใช้ประโยชน์ต่างราชการ หมู่ที่ 7 11 ก.ย. 58
 โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างสถานีอนามัย  20 ก.ค 58
 โครงการถมดินเพื่อก่อสร้างสนามกีฬา หมู่ที่ 8 01 ก.ค. 58
 ต่อเติมอาคาร โครงการศูนย์บำาบัดผู้พิการและผู้สูงอายุ  แผ่น 2  19 มิ.ย 58
 ต่อเติมอาคาร โครงการศูนย์บำาบัดผู้พิการและผู้สูงอายุ  แผ่น 1   19 มิ.ย 58
 โครงการก่อสร้างปรับปรุงห้องศูนย์บริการร่วมของเทศบาลเมืองสะเตงนอก 14 พ.ค. 58
 โครงการถมดินเพื่อการก่อสร้างสนามกีฬา หมู่ที่ 6  14 พ.ค. 58
 
..............................................................................................................................................................................................................
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา ครั้งที่ 5/2558: 25 พ.ค. 2558 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยะลา (ก.อบต.จังหวัดยะลา)ครั้งที่ 5/2558: 21 พ.ค. 2558 
ปฏิทินคัดเลือก อบต. (มิ.ย.58): 31 มี.ค. 2558 
ปฏิทินสอบคัดเลือก อบต. (มิ.ย.58): 31 มี.ค. 2558 
มติ ก.อบต.จังหวัดยะลา ครั้งที่ 11/2557: 24 พ.ย. 2557 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา ครั้งที่ 11/2557: 20 พ.ย. 2557 
ประกาศการให้ลูกจ้างประจำได้รับค่าจ้าง และเงินที่ปรับเพิ่ม: 29 ต.ค. 2557 
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล: 21 ต.ค. 2557 
มติ ก.ท.จ.ยะลา ครั้งที่ 4/2557: 28 เม.ย. 2557 
 

...........................................................................................................................................................................................................
Big Cleaning Day... จัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่... ฉีดวัคซีนรณรงค์... นำชาวบ้านที่อาศัย...
     

 
Engine by MAKEWEBEASY