สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 2
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 15
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 308,194
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
25 มิถุนายน 2559
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
   
10  11 
12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25 
26  27  28  29  30     
             

 
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซ.บาโร๊ะ ม.3.. 09 มิ.ย.59
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซ.ตือโล๊ะบอเร1 09 มิ.ย.59
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนร่มเกล้า.. 30 พ.ค.59
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซ.พงค์เจริญ.. 30 พ.ค.59
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซ.ราชฎร์บำ... 30 พ.ค.59
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซ.พูนทรัพย์... 30 พ.ค.59
 
ในรอบเดือน กันยายน 2559 ในรอบเดือน มีนาคม 2559
ในรอบเดือน สิงหาคม 2559 ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2559
ในรอบเดือน กรกฎาคม 2559  ในรอบเดือน มกราคม 2559
ในรอบเดือน มิถุนายน 2559 ในรอบเดือน ธันวาคม 2558
ในรอบเดือน พฤษภาคม 2559  นรอบเดือน พฤศจิกายน 2558
ในรอบเดือน เมษายน 2559 ในรอบเดือน ตุลาคม 2558
     
พิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จำนวนผู้เข้าชม 8 คน

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 59 นายเกษมสันต์ สาแม นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก...

พิธีปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ
จำนวนผู้เข้าชม 11 คน

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 59 เทศบาลเมืองสะเตงนอก นายเกษมสันต์ สาแม นายก...

แจกข้าวสารและอินทผาลัม
จำนวนผู้เข้าชม 9 คน

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 59 ทางเทศบาลเมืองสะเตงนอกได้แจกข้าวสารและอินทผาลัม...

โครงการเยาวชนสะเตงนอกห่างไกลยาเสพติดและโรคเอดส์
จำนวนผู้เข้าชม 12 คน

นายเกษมสันต์ สาแม นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก ได้เป็นประธานเปิดอบรมโครงการ...

 สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย.. 19 เม.ย.59  คำสั่งแต่งตั้งรอง...          24 ก.พ. 58   ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา 59... 01 มี.ค. 59
 ประชารัฐร่วมใจ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค... 05 เม.ย.59  คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงา...  28 ต.ค. 56   ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาล พนัก.. 30 ธ.ค.58
 ขยายเวลาเงินอุดหนุนเด็ก... หน้า 1 2 01 ก.พ. 59  คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษา...     19 ก.ย. 56   ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาล พนัก.. 21 พ.ค.58
 ขอเชิญชวนร่วมเสนอโครงการ/กิจกร... 15 ม.ค.59   คำสั่งมอบอำนาจให้รองนา... 19 ก.ค. 56   ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อ...หน้า 1 2 15 ต.ค.58
 ให้เจ้าของที่ดินชำระภาษีบำรุงท้องที่... 15 ม.ค.59  คำสั่งมอบอำนาจให้รองปลั... 19 ก.ค. 56   ประกาศมอบอำนาจให้รองนายกเทศ... 02 เม.ย.58
 ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการ... 15 ม.ค.59  คำสั่งแต่งตั้งรองปลัดเท...     19 ก.ค. 56   ประกาศใข้แผนอัตรากำลัง 3 ปี... 01 ต.ค.57
 ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ไปรับ... 15 ม.ค.59  คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเท...     19 ก.ค. 56    ประกาศกำหนดจำน... 17 ก.พ. 57
 การปรับขยายเวลาชำระภาษี ปี 59...    คำสั่งมอบอำนาจให้ปลัดเท... 19 ก.ค. 56    ประกาศให้มีการเลือ...  11 ก.พ. 57


 ประวัติ
 นโยบาย
 รายชื่ออดีตนายกเทศมนตรี

 


 แผนพัฒนาชุมชน
 รายชื่อคณะกรรมการชุมชน
 แผนที่ชุมชน

 


รายชื่อสมาชิกสภา (รายเขต)
 รูปการประชุมสภา
 ประกาศสมัยประชุมสภา
 รายงานการประชุมสภา
 


 ผลงานทางวิชาการ
 วารสาร ประจำปี


 
 
..............................................................................................................................................................................................................
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศ... 11 ม.ค. 2559
ประกาศ ก.อบต.จังหวัด โควต้าและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน (9): 07 ม.ค. 2559 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยะลา (ก.อบต.จังหวัดยะลา)ครั้งที่ 10/2558: 26 ต.ค. 2558 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา ครั้งที่ 10/2558: 22 ต.ค. 2558 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา ครั้งที่ 5/2558: 25 พ.ค. 2558 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยะลา (ก.อบต.จังหวัดยะลา)ครั้งที่ 5/2558: 21 พ.ค. 2558 
ปฏิทินคัดเลือก อบต. (มิ.ย.58): 31 มี.ค. 2558 
ปฏิทินสอบคัดเลือก อบต. (มิ.ย.58): 31 มี.ค. 2558 
มติ ก.อบต.จังหวัดยะลา ครั้งที่ 11/2557: 24 พ.ย. 2557 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา ครั้งที่ 11/2557: 20 พ.ย. 2557 
ประกาศการให้ลูกจ้างประจำได้รับค่าจ้าง และเงินที่ปรับเพิ่ม: 29 ต.ค. 2557 
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล: 21 ต.ค. 2557 
มติ ก.ท.จ.ยะลา ครั้งที่ 4/2557: 28 เม.ย. 2557 
 

...........................................................................................................................................................................................................

 
Engine by MAKEWEBEASY