สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 2
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 74
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 222,502
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
29 พฤษภาคม 2558
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
     
10  11  12  13  14  15  16 
17  18  19  20  21  22  23 
24  25  26  27  28  29  30 
31             
  ประวัติ
 นโยบาย
 รายชื่ออดีตนายกเทศมนตรี

 


 แผนพัฒนาชุมชน
 รายชื่อคณะกรรมการชุมชน
 แผนที่ชุมชน

 


รายชื่อสมาชิกสภา (รายเขต)
 รูปการประชุมสภา
 ประกาศสมัยประชุมสภา
 รายงานการประชุมสภา
 


 ผลงานทางวิชาการ
 วารสาร ประจำปี


 

...........................................................................................................................................................................................................
 
 ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา เปิด... 27 เม.ย. 58   ประกาศกำหนดจำน...      17 ก.พ. 57    คำสั่งแต่งตั้งรอง...            24 ก.พ. 58
 เลื่อนกำหนดเวลาชำระภาษีบำ... 22 เม.ย. 58  ประกาศให้มีการเลือ...     11 ก.พ. 57   คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงา...   28 ต.ค. 56
 ขอเชิญร่วมเสนอโครงการ/กิจ.... 10 มี.ค. 58  ประกาศใช้แผนพัฒ...      24 ก.ย. 56  คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษา...      19 ก.ย. 56
 แจ้งกำหนดการการจัดเวทีประ... 10 มี.ค. 58  ประกาศสภาเทศบาลเมื...  2 ม.ค. 57  คำสั่งมอบอำนาจให้รองนา...19 ก.ค. 56
 รับโอนพนักงานเทศบาล พนัก... 30 ม.ค. 58   ประกาศเทศบาลเมืองส...  2 ส.ค. 56  คำสั่งมอบอำนาจให้รองปลั...19 ก.ค. 56
 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการ...  20 ม.ค. 58  ประกาศเทศบาลเมืองส...  2 ส.ค. 56  คำสั่งแต่งตั้งรองปลัดเท...    19 ก.ค. 56
 รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศ... 13 ม.ค. 58   ประกาศสภาเทศบาลเมื...  14 มี.ค. 56  คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเท...    19 ก.ค. 56 
 ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์...  29 ธ.ค. 57  ประกาศ เทศบัญญัติ เรื่...  07 ม.ค. 55  คำสั่งมอบอำนาจให้ปลัดเท...19 ก.ค. 56 
   

...........................................................................................................................................................................................................
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา ครั้งที่ 5/2558: 25 พ.ค. 2558 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยะลา (ก.อบต.จังหวัดยะลา)ครั้งที่ 5/2558: 21 พ.ค. 2558 
ปฏิทินคัดเลือก อบต. (มิ.ย.58): 31 มี.ค. 2558 
ปฏิทินสอบคัดเลือก อบต. (มิ.ย.58): 31 มี.ค. 2558 
มติ ก.อบต.จังหวัดยะลา ครั้งที่ 11/2557: 24 พ.ย. 2557 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา ครั้งที่ 11/2557: 20 พ.ย. 2557 
ประกาศการให้ลูกจ้างประจำได้รับค่าจ้าง และเงินที่ปรับเพิ่ม: 29 ต.ค. 2557 
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล: 21 ต.ค. 2557 
มติ ก.ท.จ.ยะลา ครั้งที่ 4/2557: 28 เม.ย. 2557 
 

...........................................................................................................................................................................................................
รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ... โครงการค่าย... มอบวุฒิบัตร... กีฬาต้านยาเสพติด 58...
     

 
Engine by MAKEWEBEASY