สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 8
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 276
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 751,210
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
21 ตุลาคม 2563
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
    
10 
11  12  13  14  15  16  17 
18  19  20  21  22  23  24 
25  26  27  28  29  30  31 
             

 
 
ซื้อสิ่งของในการดำรงชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา (2019) 11 ก.ย. 63
 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.63


 
10 ก.ย. 63
 
ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซ.ตือเบาะ 3 ม.10

 
8 ก.ย. 63

 

 
ประกาผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแอส... 23 ก.ค. 63

 
ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถ.วัดเห้งเจีย ม.9
18 ส.ค. 63
 
ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส ที่ 3 24 ก.ค. 63
       
 ในรอบเดือน กันยายน 2563  ในรอบเดือน มีนาคม 2563
 ในรอบเดือน สิงหาคม 2563  ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563
 ในรอบเดือน กรกฎาคม 2563   ในรอบเดือน มกราคม 2563
 ในรอบเดือน มิถุนายน 2563  ในรอบเดือน ธันวาคม 2562
 ในรอบเดือน พฤษภาคม 2563  ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562
 ในรอบเดือน เมษายน 2563  ในรอบเดือน ตุลาคม 2562
 
แข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียนปฐมวัย 63
[21 กุมภาพันธ์ 2563 15:18 น.]จำนวนผู้เข้าชม 288 คน

พนักงานเทศบาลฯ พนักงานครู นักเรียนปฐมวัย ร่วมโครงการแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียน...

วันเด็กแห่งชาติ 63
[16 มกราคม 2563 09:30 น.]จำนวนผู้เข้าชม 243 คน

วันที่​ 11 มกราคม​ 2563​ เวลา​ 10.00 น​ นาย​วิญญู​ สิง​ห​เสม​ ท้องถิ่น​จังหวัด​ยะลา​ ....

งานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2562
[13 พฤศจิกายน 2562 11:10 น.]จำนวนผู้เข้าชม 365 คน

ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 เทศบาลเมืองสะเตงนอก ตำบลสะเตงน..

มหกรรมสุขภาพชุมชนตำบลสะเตงนอก ประจำปี 2562
[31 กรกฎาคม 2562 11:07 น.]จำนวนผู้เข้าชม 461 คน

มหกรรมสุขภาพชุมชนตำบลสะเตงนอก ประจำปี 2562 เมื่อวันเสาร์ ที่ 27 กรกฎาคม 2562 ณ เทศบาล...

 
  การรับสมัครเข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และหลักเกณฑ์การประกวดฯ
 
21 ต.ค. 63


 
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาที่ดินเพื่อก่อสร้างสวนสาธารณะของเทศบาลเมืองสะเตงนอก
 
15 ต.ค. 63


 
15 ต.ค. 63


 
 ใบสมัครการประกวดกระทงโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 
21 ต.ค. 63


 
 คำสั่งมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอกให้ปลัดเทศบาลเมืองสะเตงนอก ปฏบัติราการแทนเพื่อบริการประชาชน
29 ก.ย. 61
 

 
 ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผุ้สุงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 
4 ส.ค. 63


 
 เชิญชวน!! ร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 
 
16 ต.ค. 63


 
 คำสั่งแต่งตั้งรอง เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาลเมืองสะเตงนอกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 
24ก.พ.58


 
 ประกาศใช้คู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียนทั่วไป และ เรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง) ประจำปีงบประมาณ 2562 24 ก.ค. 63


 
 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดหาที่ดินเพื่อก่อสร้างสวนสาธารณะของเทศบาลเมืองสะเตงนอก
 
15 ต.ค. 63


 
 คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงา...


 
28ต.ค.56
 

 
ให้ใช้แผนดำเนินธุรกิจอ่ยางต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมสถาวะวิกฤติ (Business jContinuity Plan : BCP)
 
15 ก.ค. 63


 
ประกาศผลการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 10 ส.ค. 63
 
 คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษา...    
 
19ก.ย.56
 
การเช่าตลาดเทศบาลเมืองสะเตงนอก หมู่ 4 ตำบลสะเตงนอก โดยวิธีประมูล 20 ก.ค. 63
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเทศบาลเมืองสะเตงนอก (วีธีสสอบสัมภาษณ์) ประจำปี 2563 6 ส.ค. 63


 
 คำสั่งมอบอำนาจให้รองนา...


 
19 ก.ค.56

 
พระราชกฤษฏีกาสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ. 2563 เพือช่วยบรรเท่าภาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแก่ประชาชน.... 17ก.ค. 63


 
คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดยะลา เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโครโควิด 19 ว่าด้วยการให้จำหน่ายอาหารในเดือนรอมฎอน
 
21เม.ย.63
 
 คำสั่งมอบอำนาจให้รองปลั...  

 
19ก.ค.56
 
หลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าเช้าค่าตอบแทน และค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลเมืองสะเตงนอก

 
4 มิ.ย. 63
 
     
     


 ประวัติ
 นโยบาย
 รายชื่ออดีตนายกเทศมนตรี

 


 แผนพัฒนาชุมชน
 รายชื่อคณะกรรมการชุมชน
 แผนที่ชุมชน

 


รายชื่อสมาชิกสภา (รายเขต)
 เชิญประชุมสภา
 ประกาศสมัยประชุมสภา
 รายงานการประชุมสภา
 


 ผลงานทางวิชาการ
 วารสาร ประจำปี


 
 
..............................................................................................................................................................................................................
สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยะลา (ก.อบต.จังหวัดยะลา) ครั้งที่ 9/2563): 25 ก.ย. 2563 
สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา (ก.ท.จ.ยะลา) ครั้งที่ 9/2563: 24 ก.ย. 2563
สรุปมติการประชุมกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา (ก.ท.จ.ยะลา) ครั้งที่ 8/2563: 19 ส.ค. 2563  
สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยะลา (ก.อบต. จังหวัดยะลา) ครั้งที่ 8/2563: 18 ส.ค. 2563 
สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยะลา (ก.อบต.จังหวัดยะลา) ครั้งที่ 7/2563: 24 ก.ค. 2563 
สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา (ก.ท.จ.ยะลา) ครั้งที่ 7/2563: 23 ก.ค. 2563 
สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยะลา (ก.อบต.จังหวัดยะลา) ครั้งที่ 6/2563: 26 มิ.ย. 2563
สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา (ก.ท.จ.ยะลา) ครั้งที่ 6/2563: 25 มิ.ย. 2563
 

...........................................................................................................................................................................................................

 
 
 
 
Engine by MAKEWEBEASY