สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 3
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 147
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 287,314
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
15 กุมภาพันธ์ 2559
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
 
10  11  12  13 
14  15  16  17  18  19  20 
21  22  23  24  25  26  27 
28  29           
             

 
ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ม.1 หน้า 1 2 3 10 ก.พ. 59
ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ม.8 หน้า 1 2 3 10 ก.พ. 59
ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ม.13 หน้า 1 2 3 10 ก.พ. 59
ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ ซอยกูโบร์ลาแล 10 ก.พ. 59
ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ ซอยพุทธชาติ 10 ก.พ. 59
ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซ.รวมเพชร 10 ก.พ. 59
 
ในรอบเดือน กันยายน 2558 ในรอบเดือน มีนาคม 2558
ในรอบเดือน สิงหาคม 2558 ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2558
ในรอบเดือน กรกฎาคม 2558  ในรอบเดือน มกราคม 2558
ในรอบเดือน มิถุนายน 2558 ในรอบเดือน ธันวาคม 2557
ในรอบเดือน พฤษภาคม 2558  นรอบเดือน พฤศจิกายน 2557
ในรอบเดือน เมษายน 2558 ในรอบเดือน ตุลาคม 2557
     
ประชุมสภา ครั้งที่ 1/59
จำนวนผู้เข้าชม 42 คน

ประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ครั้งที่ 1/2559 สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี...

วันเด็กแห่งชาติ ปี 59
จำนวนผู้เข้าชม 44 คน

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ "เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต"

ลอยกระทง 58
จำนวนผู้เข้าชม 29 คน

ประเพณีลอยกระทง ณ บริเวณตลาดสดเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลเมืองสะเตงนอก....

อาซูรอ 58
จำนวนผู้เข้าชม 26 คน

โครงการ “อาซูรอสัมพันธ์”ส่งเสริมประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น พร้อมทั้งสร้างความ...

 ขอเชิญชวนร่วมเสนอโครงการ/กิจกร... 01 ก.พ. 59  คำสั่งแต่งตั้งรอง...          24 ก.พ. 58  ประกาศกำหนดจำน...   17 ก.พ. 57
 ให้เจ้าของที่ดินชำระภาษีบำรุงท้องที่...  15 ม.ค.59   คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงา...  28 ต.ค. 56  ประกาศให้มีการเลือ...   11 ก.พ. 57 
 ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการ... 15 ม.ค.59  คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษา...     19 ก.ย. 56  ประกาศใช้แผนพัฒ...     24 ก.ย. 56
 ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ไปรับ... 15 ม.ค.59  คำสั่งมอบอำนาจให้รองนา... 19 ก.ค. 56  ประกาศสภาเทศบาลเมื...   2 ม.ค. 57
  การปรับขยายเวลาชำระภาษี ปี 59... 15 ม.ค.59  คำสั่งมอบอำนาจให้รองปลั... 19 ก.ค. 56  ประกาศเทศบาลเมืองส...   2 ส.ค. 56
  ประกาศ+ใบสมัครวันลอยกระทง... 16 พ.ย.58   คำสั่งแต่งตั้งรองปลัดเท...     19 ก.ค. 56  ประกาศเทศบาลเมืองส...   2 ส.ค. 56
 ขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระ.. 11 พ.ย.58  คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเท...     19 ก.ค. 56   ประกาศสภาเทศบาลเมื...   14 มี.ค. 56
 ขอเชิญร่วมโครงการอาซูรอ... 28 ต.ค. 58  คำสั่งมอบอำนาจให้ปลัดเท... 19 ก.ค. 56   ประกาศ เทศบัญญัติ เรื่...   07 ม.ค. 55


 ประวัติ
 นโยบาย
 รายชื่ออดีตนายกเทศมนตรี

 


 แผนพัฒนาชุมชน
 รายชื่อคณะกรรมการชุมชน
 แผนที่ชุมชน

 


รายชื่อสมาชิกสภา (รายเขต)
 รูปการประชุมสภา
 ประกาศสมัยประชุมสภา
 รายงานการประชุมสภา
 


 ผลงานทางวิชาการ
 วารสาร ประจำปี


 
 
..............................................................................................................................................................................................................
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศ... 11 ม.ค. 2559
ประกาศ ก.อบต.จังหวัด โควต้าและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน (9): 07 ม.ค. 2559 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยะลา (ก.อบต.จังหวัดยะลา)ครั้งที่ 10/2558: 26 ต.ค. 2558 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา ครั้งที่ 10/2558: 22 ต.ค. 2558 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา ครั้งที่ 5/2558: 25 พ.ค. 2558 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยะลา (ก.อบต.จังหวัดยะลา)ครั้งที่ 5/2558: 21 พ.ค. 2558 
ปฏิทินคัดเลือก อบต. (มิ.ย.58): 31 มี.ค. 2558 
ปฏิทินสอบคัดเลือก อบต. (มิ.ย.58): 31 มี.ค. 2558 
มติ ก.อบต.จังหวัดยะลา ครั้งที่ 11/2557: 24 พ.ย. 2557 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา ครั้งที่ 11/2557: 20 พ.ย. 2557 
ประกาศการให้ลูกจ้างประจำได้รับค่าจ้าง และเงินที่ปรับเพิ่ม: 29 ต.ค. 2557 
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล: 21 ต.ค. 2557 
มติ ก.ท.จ.ยะลา ครั้งที่ 4/2557: 28 เม.ย. 2557 
 

...........................................................................................................................................................................................................

 
Engine by MAKEWEBEASY