สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 2
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 32
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 189,348
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
20 ธันวาคม 2557
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
 
10  11  12  13 
14  15  16  17  18  19  20 
21  22  23  24  25  26  27 
28  29  30  31       
             
  ประวัติ
 นโยบาย
 รายชื่ออดีตนายกเทศมนตรี

 


 แผนพัฒนาชุมชน
 รายชื่อคณะกรรมการชุมชน
 แผนที่ชุมชน

 


รายชื่อสมาชิกสภา (รายเขต)
 รูปการประชุมสภา
 ประกาศสมัยประชุมสภา
 รายงานการประชุมสภา
 


 ผลงานทางวิชาการ
 วารสาร ประจำปี


 

...........................................................................................................................................................................................................
 
ขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายแปลงเพื่อเข้าร่วมมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย (ผู้ปลูกข้าวนาปี 57/58) 22 ต.ค. 57 new
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างเทศบาลเมืองสะเตงนอก และเทศบาลตำบลบุดี 22 ต.ค. 57 new
รับสมัครเยาวชนเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนส่งเสริมการประกอบอาชีพเยาวชน 15 ต.ค. 57 new
ขอเชิญร่วมงาน....ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557 14 ต.ค. 57 new
ให้ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ มาขึ้นทะเบียนเพื่อประสงค์จะขอรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพในพื้นที่ตำบลสะเตงนอก (เฉพาะที่ยังไม่ได้รับเงินผู้สูงอายุ) ประจำปี 2559 22 ก.ย. 57 
ให้ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ มาแสดงตนเพื่อยืนยันความประสงค์จะขอรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2558 (เฉพาะทื่ได้รับเบี้ยยังชีพอยู่แล้วเท่านั้น) 22 ก.ย. 57 
โครงการชำระภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2557 10 ก.ค. 57 
รับสมัครคนพิการเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ ประจำปี 2558 20 มิ.ย. 57 
รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ๗ (นักบริหารงานการศึกษา ๗) 31 มี.ค. 57 
ขอเชิญร่วมงานส่งเสริมประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ปรจำปี 2557 28 มี.ค. 57 
แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลพงบูโล๊ะ สังกัดเทศบาลเมืองสะเตงนอก 14 มี.ค. 57 
การแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิ / การเสียสิทธิ 5 มี.ค. 57 
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ / การเพิ่ม - ถอนชื่อ 5 มี.ค. 57 
รายงานตัวเพื่อรับการจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง 28 ก.พ. 57
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง 28 ก.พ. 57
เทศบาลเมืองสะเตงนอกเปิดรับสมัครนักเรียนระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2557 28 ก.พ. 57
โครงการรณรงค์ชำระหนี้ กองทุน กยศ. 27 ก.พ. 57
คู่มือประชาชน เลือกตั้งท้องถิ่น  
รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองสะเตงนอก 20 ก.พ. 57 
ประกาศกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 17 ก.พ. 57 
ประกาศให้มีการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองสะเตงนอก เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 11 ก.พ. 57 
รับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตเลือกตั้งที่ 3 11 ก.พ. 57 
กำหนดและขั้นตอนการชำระภาษีประจำปี 2557 22 ม.ค. 57 
จัดงานโครงการเมาลิด ประจำปี 2557 22 ม.ค. 57 
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองสะเตงนอก ประจำปีงบประมาณ  2558 (รายใหม่) 23 ธ.ค. 57
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการของเทศบาลเมืองสะเตงนอก ประจำปีงบประมาณ  2558 (รายใหม่) 23 ธ.ค. 57 
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้พิการของเทศบาลเมืองสะเตงนอก ประจำปีงบประมาณ  2558 (รายเก่า) 23 ธ.ค. 57 
ประกาศใช้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองสะเตงนอก ประจำปี พ.ศ. 2557-2559 24 ก.ย. 56
 

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................
มติ ก.อบต.จังหวัดยะลา ครั้งที่ 11/2557: 24 พ.ย. 2557 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา ครั้งที่ 11/2557: 20 พ.ย. 2557 
ประกาศการให้ลูกจ้างประจำได้รับค่าจ้าง และเงินที่ปรับเพิ่ม: 29 ต.ค. 2557 
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล: 21 ต.ค. 2557 
มติ ก.ท.จ.ยะลา ครั้งที่ 4/2557: 28 เม.ย. 2557 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยะลา (ก.อบต.จังหวัดยะลา) ครั้งที่ 4/2557: 25 เม.ย. 2557 
มติ ก.อบต.จังหวัดยะลา ครั้งที่ 1/2557: 20 ม.ค. 2557 
มติ ก.ท.จ.ยะลา ครั้งที่ 1/2557: 17 ม.ค. 2557 
ประกาศ ก.ท.จ. เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนฯ ฉบับที่ 3: 29 พ.ย. 2556 
 

...........................................................................................................................................................................................................
โครงการกวนอาซูรอ.... “หน้าบ้านน่ามอง (Big Cle...  ผู้จัดการสาขา ธนาคารเพื่อ... ถวายพระพร 5 ธันวา...
     

 
Engine by MAKEWEBEASY