สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 2
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 97
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 273,566
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
27 พฤศจิกายน 2558
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
10  11  12  13  14 
15  16  17  18  19  20  21 
22  23  24  25  26  27  28 
29  30           
             
 


 ประวัติ
 นโยบาย
 รายชื่ออดีตนายกเทศมนตรี

 


 แผนพัฒนาชุมชน
 รายชื่อคณะกรรมการชุมชน
 แผนที่ชุมชน

 


รายชื่อสมาชิกสภา (รายเขต)
 รูปการประชุมสภา
 ประกาศสมัยประชุมสภา
 รายงานการประชุมสภา
 


 ผลงานทางวิชาการ
 วารสาร ประจำปี


 

...........................................................................................................................................................................................................
 
 ประกาศ+ใบสมัครวันลอยกระทง... 16 พ.ย.58   คำสั่งแต่งตั้งรอง...             24 ก.พ. 58  ประกาศกำหนดจำน...         17 ก.พ. 57
 ขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระ.. 11 พ.ย.58   คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงา...    28 ต.ค. 56  ประกาศให้มีการเลือ...      11 ก.พ. 57 
  ขอเชิญร่วมโครงการอาซูรอ... 28 ต.ค. 58   คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษา...       19 ก.ย. 56  ประกาศใช้แผนพัฒ...       24 ก.ย. 56
 ข้อดีข้อเสียการใช้เครื่องพ่นหมอ.. 28 ต.ค. 58   คำสั่งมอบอำนาจให้รองนา... 19 ก.ค. 56  ประกาศสภาเทศบาลเมื...   2 ม.ค. 57
 โครงการเงินอุดห..หน้า 1 หน้า 2 29 ก.ย. 58  คำสั่งมอบอำนาจให้รองปลั... 19 ก.ค. 56  ประกาศเทศบาลเมืองส...   2 ส.ค. 56
  ให้ผู้สูงอายุ คนพิการ  ผู้ป่วยเอ... 21 ก.ย. 58   คำสั่งแต่งตั้งรองปลัดเท...     19 ก.ค. 56  ประกาศเทศบาลเมืองส...   2 ส.ค. 56
 แผนการปฏิบัติงานควบคุมไข้....   31 ส.ค. 58  คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเท...     19 ก.ค. 56   ประกาศสภาเทศบาลเมื...   14 มี.ค. 56
 เตรียมความพร้อมก่อนพ่น..  31 ส.ค. 58  คำสั่งมอบอำนาจให้ปลัดเท... 19 ก.ค. 56   ประกาศ เทศบัญญัติ เรื่...   07 ม.ค. 55

...........................................................................................................................................................................................................
ประเพณีลอยกระทง.... อาซูรอสัมพันธ์... Big Cleaning Day... จัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่...
     

...........................................................................................................................................................................................................
โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 2 บ้า.. 30 ต.ค. 58     ในรอบเดือน กันยายน 2558 ในรอบเดือน มีนาคม 2558
โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 13 บ้.. 22 ต.ค. 58     ในรอบเดือน สิงหาคม 2558 ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2558
โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อสร้างอาคารต่า...    11 ก.ย. 58     ในรอบเดือน กรกฎาคม 2558  ในรอบเดือน มกราคม 2558
โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างสถานีอ...   20 ก.ค 58     ในรอบเดือน มิถุนายน 2558 ในรอบเดือน ธันวาคม 2557
โครงการถมดินเพื่อก่อสร้างสนามกีฬา ห...  01 ก.ค. 58     ในรอบเดือน พฤษภาคม 2558  นรอบเดือน พฤศจิกายน 2557
  ต่อเติมอาคาร โครงการศูนย์บำาบัดผู้พิก... 19 มิ.ย 58     ในรอบเดือน เมษายน 2558 ในรอบเดือน ตุลาคม 2557
           
..............................................................................................................................................................................................................
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยะลา (ก.อบต.จังหวัดยะลา)ครั้งที่ 10/2558: 26 ต.ค. 2558 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา ครั้งที่ 10/2558: 22 ต.ค. 2558 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา ครั้งที่ 5/2558: 25 พ.ค. 2558 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยะลา (ก.อบต.จังหวัดยะลา)ครั้งที่ 5/2558: 21 พ.ค. 2558 
ปฏิทินคัดเลือก อบต. (มิ.ย.58): 31 มี.ค. 2558 
ปฏิทินสอบคัดเลือก อบต. (มิ.ย.58): 31 มี.ค. 2558 
มติ ก.อบต.จังหวัดยะลา ครั้งที่ 11/2557: 24 พ.ย. 2557 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา ครั้งที่ 11/2557: 20 พ.ย. 2557 
ประกาศการให้ลูกจ้างประจำได้รับค่าจ้าง และเงินที่ปรับเพิ่ม: 29 ต.ค. 2557 
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล: 21 ต.ค. 2557 
มติ ก.ท.จ.ยะลา ครั้งที่ 4/2557: 28 เม.ย. 2557 
 

...........................................................................................................................................................................................................

 
Engine by MAKEWEBEASY