ประกาศผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งป้ายซอย จำนวน 30 ป้าย โดยวิธีคัดเลือก16 ก.พ. 67
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอินทรชิต หมู่ที่ 2 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา1 ก.พ. 67

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมคูระบายน้ำ ถนนผังเมือง 4 ซอย 2 หมู่ที่ 1 ตำบลสะเตงนยอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารการแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 ม.ค. 67
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครนงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรวมเงิน หมู่ที่ 10 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา27 ธ.ค. 66


   

สรุปผล การจัดซื้อ-จัดจ้าง ตามแบบ สขร.1
สรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปี 2567 สรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปี 2566 
 ในรอบเดือน กันยายน 2567 ในรอบเดือน มีนาคม 2567 ในรอบเดือน กันยายน 2566 ในรอบเดือน มีนาคม 2566
 ในรอบเดือน สิงหาคม 2567 ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2567 ในรอบเดือน สิงหาคม 2566 ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566
 ในรอบเดือน กรกฎาคม 2567 ในรอบเดือน มกราคม 2567